2016-03-09 06:00

2016-03-09 06:00

Sexualundervisning till för eleverna

Replik: Skolan

Vill majoriteten av svenska föräldrar verkligen att deras barn undervisas med material som är uppbackat av olika kristna institutioner, undrar Ulla Nilsson, Hans Kleine och Dinky Daruvala.

Svar till NFS och Olof Edsinger (NWT 10/2)

Edsinger skriver att normkritiskt tänkande skulle bidra till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. I de rapporter om ungdomars psykiska ohälsa som vi funnit, kan vi läsa att t ex transsexuella ungdomar har större ohälsa och fler självmord och självmordsförsök än övriga grupper. Detta p g a den okunskap, oförståelse, samt de rådande normer som finns i samhället såväl bland lärare som bland klasskamrater.

Folkhälsoinstitutet förordar ökad kunskap och ifrågasättande av rådande normer som en väg mot bättre hälsa. Nätverket för samlevnad och sexualitet (NFS) har tvärtemot Folkhälsoinstitutets och Skolverkets rekommendationer medvetet valt att enbart ha heterosexuella par som exempel i sitt skolmaterial.

I NWT skriver inte NFS via Edsinger explicit vad de avser med sina begrepp tvåsamhet, trohet m fl. Jo, vi i Humanisterna är pålästa, såpass mycket att vi läst på NFS hemsida. Där finns länkar till begreppsförklaringar: Dessa bygger på Bibelns texter: „Gud skapade mannen och kvinnan. Sexuellt samliv ska enbart ske mellan man och kvinna och innanför äktenskapet. Äktenskapet är instiftat av gud och endast döden får skilja dessa två åt”.

Edsinger påstår sig ge uttryck för vad majoriteten av svenska föräldrar vill och tycker att deras barn ska få lära sig i skolan. Med tanke på att det finns föräldrar av samma kön, föräldrar som är sambor/särbor, och föräldrar som är skilda, så vill vi gärna återigen se källhänvisningen. Vill majoriteten av svenska föräldrar verkligen att deras barn undervisas med material som är uppbackat av olika kristna institutioner?

Ökad kunskap är viktigt för att främja folkhälsan. Vi är tveksamma till att NFS är skickade att förmedla kunskap i skolor, då de på sin hemsida länkar till grundlösa påståenden som att „homosexuell är inget man är – det är något man valt” (vår översättning från den danska hemsidan). Deras rapport har de gett titeln „När minoriteten tar majoriteten som gisslan” vilket innebär att de likställer hbtq-grupper med gisslantagare. Vi tar starkt avstånd från den sortens ”kunskapsförmedling”!

Att som Edsinger hävda att vi skulle förespråka tvångsgifte eller barnäktenskap visar att han inte ens har ansträngt sig att läsa vårt idéprogram eller tittat på vår hemsida, och därmed inget förstått av vilket samhälle vi vill verka för. Man undrar, är det så att han själv ser det som samma sak?

Humanisterna värnar människan och dennes egna fria val och beslut. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar. Därför vill vi ha ett sekulärt samhälle och en åtskillnad mellan religion och politik. Till syvende och sist - undervisningen är till för eleverna – inte för föräldrarna (även om dessa också behöver ökad kunskap och normkritiskt tänkande).

För Humanisterna Värmland

Ulla Nilsson

Hans Kleine

Dinky Daruvala

Svar till NFS och Olof Edsinger (NWT 10/2)

Edsinger skriver att normkritiskt tänkande skulle bidra till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. I de rapporter om ungdomars psykiska ohälsa som vi funnit, kan vi läsa att t ex transsexuella ungdomar har större ohälsa och fler självmord och självmordsförsök än övriga grupper. Detta p g a den okunskap, oförståelse, samt de rådande normer som finns i samhället såväl bland lärare som bland klasskamrater.

Folkhälsoinstitutet förordar ökad kunskap och ifrågasättande av rådande normer som en väg mot bättre hälsa. Nätverket för samlevnad och sexualitet (NFS) har tvärtemot Folkhälsoinstitutets och Skolverkets rekommendationer medvetet valt att enbart ha heterosexuella par som exempel i sitt skolmaterial.

I NWT skriver inte NFS via Edsinger explicit vad de avser med sina begrepp tvåsamhet, trohet m fl. Jo, vi i Humanisterna är pålästa, såpass mycket att vi läst på NFS hemsida. Där finns länkar till begreppsförklaringar: Dessa bygger på Bibelns texter: „Gud skapade mannen och kvinnan. Sexuellt samliv ska enbart ske mellan man och kvinna och innanför äktenskapet. Äktenskapet är instiftat av gud och endast döden får skilja dessa två åt”.

Edsinger påstår sig ge uttryck för vad majoriteten av svenska föräldrar vill och tycker att deras barn ska få lära sig i skolan. Med tanke på att det finns föräldrar av samma kön, föräldrar som är sambor/särbor, och föräldrar som är skilda, så vill vi gärna återigen se källhänvisningen. Vill majoriteten av svenska föräldrar verkligen att deras barn undervisas med material som är uppbackat av olika kristna institutioner?

Ökad kunskap är viktigt för att främja folkhälsan. Vi är tveksamma till att NFS är skickade att förmedla kunskap i skolor, då de på sin hemsida länkar till grundlösa påståenden som att „homosexuell är inget man är – det är något man valt” (vår översättning från den danska hemsidan). Deras rapport har de gett titeln „När minoriteten tar majoriteten som gisslan” vilket innebär att de likställer hbtq-grupper med gisslantagare. Vi tar starkt avstånd från den sortens ”kunskapsförmedling”!

Att som Edsinger hävda att vi skulle förespråka tvångsgifte eller barnäktenskap visar att han inte ens har ansträngt sig att läsa vårt idéprogram eller tittat på vår hemsida, och därmed inget förstått av vilket samhälle vi vill verka för. Man undrar, är det så att han själv ser det som samma sak?

Humanisterna värnar människan och dennes egna fria val och beslut. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar. Därför vill vi ha ett sekulärt samhälle och en åtskillnad mellan religion och politik. Till syvende och sist - undervisningen är till för eleverna – inte för föräldrarna (även om dessa också behöver ökad kunskap och normkritiskt tänkande).

För Humanisterna Värmland

Ulla Nilsson

Hans Kleine

Dinky Daruvala

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.