2016-03-04 06:00

2016-03-04 06:00

En del av framtidens hälso- och sjukvård

Debatt: Närvårdsplatser

De nya planerna visar att Säffle har underlaget befolkningsmässigt och demografiskt för ett större vårdutbud än det vi erhåller i dag, skriver Dag Rogne.

Givetvis bestäms nivån på vårdutbudet av de resurser i form av skattemedel som landstinget förfogar över. Vi står inför stora utmaningar och vi behöver tänka till ordentligt för hur vi ska klara dem.

Landstinget presenterar nu en utvecklingsplan om den framtida hälso- och sjukvården. En del i planen består i att satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi vet att våra levnadsvanor påverkar många av våra folksjukdomar och ett aktivt arbete kan påverka den framtida sjukdomsförekomsten och minska sjukligheten. Andra delar i planen beskriver satsningar på e-hälsa, utvecklade och utvecklande arbetssätt m m.

Ett nytänkande är planerna på flexibla vårdnivåer och utbudspunkter. Vårdnivåer och tjänsteinnehåll utgår från vår befolkningsutveckling och åldersstruktur inom länet när det gäller att bestämma vårdutbudet lokalt. Inte utifrån fysiska byggnader, organisatorisk enhet eller färg på partibok i det lokala styrandet utan från vilken vård som behöver finnas i ett område. Planen innehåller fem flexibla vårdnivåer med olika tjänsteinnehåll. Vilka kompetenser som finns inom de olika vårdnivåerna utgår från befolkningens behov.

Säffle kommun kommer i förslaget att erhålla vårdnivå 3, vilket förutom utbudet i vårdnivå 1 och 2 innehåller allmänmedicinsk akutmottagning dagtid och kvällar på vardagar och helger. Här finns dessutom vårdplatser för observation, utredning, behandling samt rehabilitering av patienter som inte har behov av akutsjukvårdens resurser.

De omstridda närsjukvårdsplatserna i Säffle och Kristinehamn som nu är på gång att öppnas är i planen en del av ett strategiskt helhetstänk för hela Värmlands vårdutbud. En fråga för hela länet där vi i framtiden har vårdplatser lokalt som kan avlasta Centralsjukhuset i Karlstad på flera platser och inte bara i Kristinehamn och Säffle. Vårdnivå 3 för Säffle innehåller dessutom ett större utbud av vård för oss som bor här än det vi erbjuds idag vilket är efterlängtat.

De nya planerna visar att Säffle har underlaget befolkningsmässigt och demografiskt för ett större vårdutbud än det vi erhåller i dag. Det är bra att det nu finns konkreta planer på att rätta till detta missförhållande.

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande i Säffle kommun

Givetvis bestäms nivån på vårdutbudet av de resurser i form av skattemedel som landstinget förfogar över. Vi står inför stora utmaningar och vi behöver tänka till ordentligt för hur vi ska klara dem.

Landstinget presenterar nu en utvecklingsplan om den framtida hälso- och sjukvården. En del i planen består i att satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi vet att våra levnadsvanor påverkar många av våra folksjukdomar och ett aktivt arbete kan påverka den framtida sjukdomsförekomsten och minska sjukligheten. Andra delar i planen beskriver satsningar på e-hälsa, utvecklade och utvecklande arbetssätt m m.

Ett nytänkande är planerna på flexibla vårdnivåer och utbudspunkter. Vårdnivåer och tjänsteinnehåll utgår från vår befolkningsutveckling och åldersstruktur inom länet när det gäller att bestämma vårdutbudet lokalt. Inte utifrån fysiska byggnader, organisatorisk enhet eller färg på partibok i det lokala styrandet utan från vilken vård som behöver finnas i ett område. Planen innehåller fem flexibla vårdnivåer med olika tjänsteinnehåll. Vilka kompetenser som finns inom de olika vårdnivåerna utgår från befolkningens behov.

Säffle kommun kommer i förslaget att erhålla vårdnivå 3, vilket förutom utbudet i vårdnivå 1 och 2 innehåller allmänmedicinsk akutmottagning dagtid och kvällar på vardagar och helger. Här finns dessutom vårdplatser för observation, utredning, behandling samt rehabilitering av patienter som inte har behov av akutsjukvårdens resurser.

De omstridda närsjukvårdsplatserna i Säffle och Kristinehamn som nu är på gång att öppnas är i planen en del av ett strategiskt helhetstänk för hela Värmlands vårdutbud. En fråga för hela länet där vi i framtiden har vårdplatser lokalt som kan avlasta Centralsjukhuset i Karlstad på flera platser och inte bara i Kristinehamn och Säffle. Vårdnivå 3 för Säffle innehåller dessutom ett större utbud av vård för oss som bor här än det vi erbjuds idag vilket är efterlängtat.

De nya planerna visar att Säffle har underlaget befolkningsmässigt och demografiskt för ett större vårdutbud än det vi erhåller i dag. Det är bra att det nu finns konkreta planer på att rätta till detta missförhållande.

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande i Säffle kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.