2016-03-03 06:00

2016-03-03 06:00

Moderaterna på åskådarplats

Replik: Kils kommun

Den avgörande invändningen är att tillgänglighet till området kräver aktiv medverkan från Karlstads kommun, en omständighet som Hans Eriksson medvetet väljer att förbise, skriver Georg Forsberg, Mikael Johansson och Björn Tolén.

Svar till Hans Eriksson (NWT 25/2)

Hans Eriksson (M) argumenterar kraftfullt mot framtida företagsetablering på Humletorpsområdet eftersom det enligt honom inte finns något värde i det. Dessutom påpekas hur han lyssnar till de boende på Runnevål och föreslår industrietablering vid 61:an vid Kil som ett bättre alternativ.

I arbetet med översiktsplanen var Moderaterna entusiastiska till det utpekade Humletorpsområdet och tvärtom mot nu såg de områdets stora värde för Kils företagsutveckling. Planprocesser leder ofta till känslor och diskussioner. Kan skiftet i synsätt ha att göra med det bekväma med att inta åskådarplats och kommentera istället för att spela på bollen. Från sin läktarplats har Moderaterna i Kil återkommande misstänkliggjort majoriteten, kritiserat anställda och senast ett misslyckat försök att styra den kommunala revisionen.

Det av Hans Eriksson utpekade området vid 61:an har begränsningar. Ur naturvårds- och friluftsperspektiv avråds det av kommunens miljöstrateg. Närhet till naturreservatet med Kilsravinerna, Hyndalsån och riklig förekomst av signalarter är grundorsaker. Återstående mark som kan ha potential som industriområde är starkt begränsat vilket indikerar höga etableringskostnader. Sammantaget krävs ytterligare utredningar. Men den avgörande invändningen är att tillgänglighet till området kräver aktiv medverkan från Karlstads kommun, en omständighet som Hans Eriksson medvetet väljer att förbise. Som vanligt fångar han saker ur sitt sammanhang. Det påminner om den gratis simhall han lovade Kilsborna vid senaste valet. Förtroendet för Hans Eriksson sjönk. Det gjorde också simhallsförslaget som sedan dess inte varit synligt.

Men det finns områden längs 61:an som bör ha strategisk potential som företagsmark. Närhet till väg, flygplats, anslutningsmöjligheter till järnväg och med Kils tätortsutbud av service inom bekvämt avstånd är tilltalande. Men, eftersom det är ett gränsland mellan Kil och Karlstads kommuner förutsätter det gemensamt planarbete och samsyn. Inledande samtal pågår där avsikten är att värdera området utifrån Karlstadsregionperspektiv samtidigt som det ger möjligheter för tyngre etableringar, som vi inte vill placera i Humletorp.

Dåligt påläst säger Hans Eriksson om Björn Toléns besked att kommunen kan göra begränsningar för olika typer av industrietableringar vid Humletorp. I själva verket har miljö- och byggnadsnämnden den möjligheten. Det borde Hans Eriksson veta.

Att Kil utvecklas framgångsrikt på många områden är för oss glädjande men svårt för Hans Eriksson att svälja. Moderaterna är välkomna att delta i utvecklingen av Kils kommun men då krävs mer av kommunalt ledarskap, mindre av opportunism.

Georg Forsberg (C)

Mikael Johansson (S)

Björn Tolén (C)

Svar till Hans Eriksson (NWT 25/2)

Hans Eriksson (M) argumenterar kraftfullt mot framtida företagsetablering på Humletorpsområdet eftersom det enligt honom inte finns något värde i det. Dessutom påpekas hur han lyssnar till de boende på Runnevål och föreslår industrietablering vid 61:an vid Kil som ett bättre alternativ.

I arbetet med översiktsplanen var Moderaterna entusiastiska till det utpekade Humletorpsområdet och tvärtom mot nu såg de områdets stora värde för Kils företagsutveckling. Planprocesser leder ofta till känslor och diskussioner. Kan skiftet i synsätt ha att göra med det bekväma med att inta åskådarplats och kommentera istället för att spela på bollen. Från sin läktarplats har Moderaterna i Kil återkommande misstänkliggjort majoriteten, kritiserat anställda och senast ett misslyckat försök att styra den kommunala revisionen.

Det av Hans Eriksson utpekade området vid 61:an har begränsningar. Ur naturvårds- och friluftsperspektiv avråds det av kommunens miljöstrateg. Närhet till naturreservatet med Kilsravinerna, Hyndalsån och riklig förekomst av signalarter är grundorsaker. Återstående mark som kan ha potential som industriområde är starkt begränsat vilket indikerar höga etableringskostnader. Sammantaget krävs ytterligare utredningar. Men den avgörande invändningen är att tillgänglighet till området kräver aktiv medverkan från Karlstads kommun, en omständighet som Hans Eriksson medvetet väljer att förbise. Som vanligt fångar han saker ur sitt sammanhang. Det påminner om den gratis simhall han lovade Kilsborna vid senaste valet. Förtroendet för Hans Eriksson sjönk. Det gjorde också simhallsförslaget som sedan dess inte varit synligt.

Men det finns områden längs 61:an som bör ha strategisk potential som företagsmark. Närhet till väg, flygplats, anslutningsmöjligheter till järnväg och med Kils tätortsutbud av service inom bekvämt avstånd är tilltalande. Men, eftersom det är ett gränsland mellan Kil och Karlstads kommuner förutsätter det gemensamt planarbete och samsyn. Inledande samtal pågår där avsikten är att värdera området utifrån Karlstadsregionperspektiv samtidigt som det ger möjligheter för tyngre etableringar, som vi inte vill placera i Humletorp.

Dåligt påläst säger Hans Eriksson om Björn Toléns besked att kommunen kan göra begränsningar för olika typer av industrietableringar vid Humletorp. I själva verket har miljö- och byggnadsnämnden den möjligheten. Det borde Hans Eriksson veta.

Att Kil utvecklas framgångsrikt på många områden är för oss glädjande men svårt för Hans Eriksson att svälja. Moderaterna är välkomna att delta i utvecklingen av Kils kommun men då krävs mer av kommunalt ledarskap, mindre av opportunism.

Georg Forsberg (C)

Mikael Johansson (S)

Björn Tolén (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.