2016-02-25 06:01

2016-02-25 06:01

S och C kör över Runnevålborna

Debatt: Kil

Moderaterna i Kil föreslog i ett tidigt skede av processen att industrietableringen istället skulle göras söder om väg 61 vid den östra infarten till Kil, skriver Hans Eriksson.

De styrande i Kils kommun (Socialdemokraterna och Centern) har nu bestämt sig för att köra över de boende i Kil kommuns största bostadsområde Runnevål, genom att driva igenom beslutet att anlägga industriområdet Humletorp. Detta innebär att bostadsområdet Runnevål får ett stort industriområde nära inpå. Protesterna från de boende har varit massiva, och en arbetsgrupp för de boende på Runnevål har arbetat intensivt med frågan, men det har tydligen inte påverkat de styrande. Över 90 procent av de boende är emot förslaget. I en replik i NWT den 16 februari anser de styrande att den ”demokratiska processen fungerar”. Vi moderater anser inte att den gör det när S och C kommer att köra över de boende. Nej, vi kan inte se det annat än att det gått prestige i planprocessen!

I nyhetsrapporteringen den 9 februari uppger Björn Tolén (C) ordförande i miljö och byggnadsnämnden i Kil: ”Vi har tagit hänsyn till de boende. De är lite oroliga och vi har anpassat förslaget allt eftersom de boende har haft synpunkter. Vi har nu bestämt att området ska vara för mindre industrier. Det ska inte bullra och inte lukta och inte vara någon nattlig verksamhet där.”

Redan här blir det tydligt att han som politiker inte håller sig till vad som faktiskt gäller. Han kan inte muntligen bestämma att området ska vara avsett för endast småindustrier. I granskningshandlingen kan man läsa att begreppet småindustri inte kommer att användas i planen då detta självfallet ger begränsningar för större industribyggnader. Tolén har varit ordförande i miljö- och byggnadsnämnden sedan valet och borde vara bättre påläst än att påstå att kommunen kan göra begränsningar i olika typer av industrier.

Moderaterna i Kil föreslog i ett tidigt skede av processen att industrietableringen istället skulle göras söder om väg 61 vid den östra infarten till Kil. Där kan ett industriområde etableras utan att transporterna till och från området behöver passera genom tätorten överhuvudtaget. Här finns det också möjligheter för företagen att synas från väg 61 som går mellan Arvika och Karlstad. Området söder om riksväg 61 är utan tvekan ett mycket bättre område än Humletorp. De företag som vill etablera sig vid 61:an ges därmed oerhört mycket större möjligheter att exponera sig för den förbipasserande trafiken. En trafik som kan räknas i tiotusentals per dygn.

Vidare skriver kommunalråden den 21 januari i samma media att det för politikerna nu handlar om att värdera de fördelar som mark och företagarutveckling i Kil innebär. Vi inom Moderaterna anser att det inte finns något värde i en etablering i Humletorpsområdet. Det är ingen fördel för företagen och absolut inte för de boende på Runnevålsområdet. Om de styrande bemödade sig att titta på andra kommuners upplåtande av industrimark kommer de att inse vilken fördel det ligger i att placera industrier utefter de stora trafikstråken.

Före valet lovade de båda kommunalråden (S och C) att ingen industrietablering skulle ske vid Humletorp mot de boendes vilja utan man skulle ta hänsyn till deras önskemål. Nu ser vi dessvärre att det de lovade de boende på Runnevål före valet inte betydde överhuvudtaget någonting. Vi moderater lyssnar på de boende som protesterar mot det tänkta industriområdet och föreslår att de styrande avslutar processen för industriområdet Humletorp.

Hans Eriksson (M)

Gruppledare och kommunstyrelsens andre vice ordförande

De styrande i Kils kommun (Socialdemokraterna och Centern) har nu bestämt sig för att köra över de boende i Kil kommuns största bostadsområde Runnevål, genom att driva igenom beslutet att anlägga industriområdet Humletorp. Detta innebär att bostadsområdet Runnevål får ett stort industriområde nära inpå. Protesterna från de boende har varit massiva, och en arbetsgrupp för de boende på Runnevål har arbetat intensivt med frågan, men det har tydligen inte påverkat de styrande. Över 90 procent av de boende är emot förslaget. I en replik i NWT den 16 februari anser de styrande att den ”demokratiska processen fungerar”. Vi moderater anser inte att den gör det när S och C kommer att köra över de boende. Nej, vi kan inte se det annat än att det gått prestige i planprocessen!

I nyhetsrapporteringen den 9 februari uppger Björn Tolén (C) ordförande i miljö och byggnadsnämnden i Kil: ”Vi har tagit hänsyn till de boende. De är lite oroliga och vi har anpassat förslaget allt eftersom de boende har haft synpunkter. Vi har nu bestämt att området ska vara för mindre industrier. Det ska inte bullra och inte lukta och inte vara någon nattlig verksamhet där.”

Redan här blir det tydligt att han som politiker inte håller sig till vad som faktiskt gäller. Han kan inte muntligen bestämma att området ska vara avsett för endast småindustrier. I granskningshandlingen kan man läsa att begreppet småindustri inte kommer att användas i planen då detta självfallet ger begränsningar för större industribyggnader. Tolén har varit ordförande i miljö- och byggnadsnämnden sedan valet och borde vara bättre påläst än att påstå att kommunen kan göra begränsningar i olika typer av industrier.

Moderaterna i Kil föreslog i ett tidigt skede av processen att industrietableringen istället skulle göras söder om väg 61 vid den östra infarten till Kil. Där kan ett industriområde etableras utan att transporterna till och från området behöver passera genom tätorten överhuvudtaget. Här finns det också möjligheter för företagen att synas från väg 61 som går mellan Arvika och Karlstad. Området söder om riksväg 61 är utan tvekan ett mycket bättre område än Humletorp. De företag som vill etablera sig vid 61:an ges därmed oerhört mycket större möjligheter att exponera sig för den förbipasserande trafiken. En trafik som kan räknas i tiotusentals per dygn.

Vidare skriver kommunalråden den 21 januari i samma media att det för politikerna nu handlar om att värdera de fördelar som mark och företagarutveckling i Kil innebär. Vi inom Moderaterna anser att det inte finns något värde i en etablering i Humletorpsområdet. Det är ingen fördel för företagen och absolut inte för de boende på Runnevålsområdet. Om de styrande bemödade sig att titta på andra kommuners upplåtande av industrimark kommer de att inse vilken fördel det ligger i att placera industrier utefter de stora trafikstråken.

Före valet lovade de båda kommunalråden (S och C) att ingen industrietablering skulle ske vid Humletorp mot de boendes vilja utan man skulle ta hänsyn till deras önskemål. Nu ser vi dessvärre att det de lovade de boende på Runnevål före valet inte betydde överhuvudtaget någonting. Vi moderater lyssnar på de boende som protesterar mot det tänkta industriområdet och föreslår att de styrande avslutar processen för industriområdet Humletorp.

Hans Eriksson (M)

Gruppledare och kommunstyrelsens andre vice ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.