2016-02-24 06:01

2016-02-24 06:01

Dags för landstinget att tvätta byken

Debatt: Tvätteri

Det nuvarande avtalet har alldeles för låga krav vad gäller till exempel fosforutsläpp, energiförbrukning och klimatpåverkan. Man borde också öka kraven på användning av miljövänliga textilier, skriver Fredrik Lagerkvist.

Runt om på alla Värmlands sjukhus, vare sig vi pratar om Karlstad, Arvika eller i Torsby, så bedrivs sjukvård som är beroende av ett antal avgörande servicefunktioner. Mat ska lagas till patienterna. Operationssalar och korridorer ska städas. En viktig servicefunktion på sjukhusen är textilier. Det behövs rena och ändamålsenliga arbetskläder för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det behövs också sängkläder och kläder för alla de patienter som är inskrivna på de olika sjukhusen.

För att upprätthålla ett kontinuerligt flöde och få alla kläder tvättade så krävs ett väl utbyggt logistiskt system som ser till att fräscha textilier kommer in och smutsiga levereras iväg och tvättas. Textilservicen är så avgörande för patientsäkerheten på ett sjukhus funktionalitet att det räcker med två dagars driftstopp i denna kedja för att ett sjukhus ska behöva stängas.

Förutom vikten av att hålla logistikkedjan levande och leva upp till krav om hygieniskt rena textilier är det även viktigt att ta i beaktning den potentiellt stora miljöpåverkan textilservice kan innebära. Dels i samband med själva tvättandet men den stora delen handlar om transporterna och inte minst tillverkningsprocesser och materialval när det gäller själva textilierna.

I dag sköts Värmlands textilservice av ett tvätteri i Alingsås. Alingsåstvätten vann kontraktet i en upphandling vars avtal trädde ikraft 2011. Kontraktet gäller till februari 2017 med en möjlighet till förlängning i två år. Nu i februari ska landstinget besluta om man vill göra en ny upphandling eller förlänga avtalet med två år.

Textilservicebranschen har en hög utvecklingstakt och otroligt mycket har hänt sedan 2011. I dag finns det miljöprofilerade tvätterier med Svanenmärkning som arbetar hårt med allt från klimatsmarta transporter till utveckling av nya miljövänliga textilmaterial. Landstinget har med rätta ambitiösa miljömål vad gäller både användning av kemikalier och transporter. För att nå de målen krävs att man även kontinuerligt ser över och följer upp krav på de leverantörer man handlar upp.

När det gäller textilservice finns det stora möjligheter för landstinget att ta ett kliv framåt vad gäller både kvalitet och miljökrav. Det nuvarande avtalet har alldeles för låga krav vad gäller till exempel fosforutsläpp, energiförbrukning och klimatpåverkan. Man borde också öka kraven på användning av miljövänliga textilier. Landstinget skulle även kunna ställa krav på en plan från leverantören kring hur de i sin verksamhet ska bidra till att landstinget uppnår sina miljömål. Landstinget borde därför ta möjligheten att genom en ny upphandling för textilservice bokstavligen tvätta sin byk på ett bättre sätt.

Beslutet om att genom en ny upphandling av textilservice bidra till att landstingen uppfyller sina miljömål ligger som tur är hos det miljöpartistiska landstingsrådet Eva Hallström, vars ambition för Värmlands miljö och klimatarbete är vida känt.

Textilia är en av de leverantörer som driver på utvecklingen allra hårdast och skulle naturligtvis se fram emot att ärligt tävla om att få leverera en mer ändamålsenlig och miljövänlig textilservice till Värmlands sjukvård, dess personal och inte minst till alla patienter. Vår uppmaning är därför tydlig: låt inte onödiga år gå till spillo utan använd din politiska makt att förändra till det bättre redan idag.

Fredrik Lagerkvist

Vd, Textilia AB

Runt om på alla Värmlands sjukhus, vare sig vi pratar om Karlstad, Arvika eller i Torsby, så bedrivs sjukvård som är beroende av ett antal avgörande servicefunktioner. Mat ska lagas till patienterna. Operationssalar och korridorer ska städas. En viktig servicefunktion på sjukhusen är textilier. Det behövs rena och ändamålsenliga arbetskläder för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det behövs också sängkläder och kläder för alla de patienter som är inskrivna på de olika sjukhusen.

För att upprätthålla ett kontinuerligt flöde och få alla kläder tvättade så krävs ett väl utbyggt logistiskt system som ser till att fräscha textilier kommer in och smutsiga levereras iväg och tvättas. Textilservicen är så avgörande för patientsäkerheten på ett sjukhus funktionalitet att det räcker med två dagars driftstopp i denna kedja för att ett sjukhus ska behöva stängas.

Förutom vikten av att hålla logistikkedjan levande och leva upp till krav om hygieniskt rena textilier är det även viktigt att ta i beaktning den potentiellt stora miljöpåverkan textilservice kan innebära. Dels i samband med själva tvättandet men den stora delen handlar om transporterna och inte minst tillverkningsprocesser och materialval när det gäller själva textilierna.

I dag sköts Värmlands textilservice av ett tvätteri i Alingsås. Alingsåstvätten vann kontraktet i en upphandling vars avtal trädde ikraft 2011. Kontraktet gäller till februari 2017 med en möjlighet till förlängning i två år. Nu i februari ska landstinget besluta om man vill göra en ny upphandling eller förlänga avtalet med två år.

Textilservicebranschen har en hög utvecklingstakt och otroligt mycket har hänt sedan 2011. I dag finns det miljöprofilerade tvätterier med Svanenmärkning som arbetar hårt med allt från klimatsmarta transporter till utveckling av nya miljövänliga textilmaterial. Landstinget har med rätta ambitiösa miljömål vad gäller både användning av kemikalier och transporter. För att nå de målen krävs att man även kontinuerligt ser över och följer upp krav på de leverantörer man handlar upp.

När det gäller textilservice finns det stora möjligheter för landstinget att ta ett kliv framåt vad gäller både kvalitet och miljökrav. Det nuvarande avtalet har alldeles för låga krav vad gäller till exempel fosforutsläpp, energiförbrukning och klimatpåverkan. Man borde också öka kraven på användning av miljövänliga textilier. Landstinget skulle även kunna ställa krav på en plan från leverantören kring hur de i sin verksamhet ska bidra till att landstinget uppnår sina miljömål. Landstinget borde därför ta möjligheten att genom en ny upphandling för textilservice bokstavligen tvätta sin byk på ett bättre sätt.

Beslutet om att genom en ny upphandling av textilservice bidra till att landstingen uppfyller sina miljömål ligger som tur är hos det miljöpartistiska landstingsrådet Eva Hallström, vars ambition för Värmlands miljö och klimatarbete är vida känt.

Textilia är en av de leverantörer som driver på utvecklingen allra hårdast och skulle naturligtvis se fram emot att ärligt tävla om att få leverera en mer ändamålsenlig och miljövänlig textilservice till Värmlands sjukvård, dess personal och inte minst till alla patienter. Vår uppmaning är därför tydlig: låt inte onödiga år gå till spillo utan använd din politiska makt att förändra till det bättre redan idag.

Fredrik Lagerkvist

Vd, Textilia AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.