2016-02-20 06:00

2016-02-22 06:30

Skilj på tobak, rökning och snus

Debatt: Hammarö kommun

Hammarös policy om tobak är illa genomtänkt och har ingen saklig grund. Det är ett beslut som rör människors hälsa, men där det inte finns beprövad erfarenhet av vilka konsekvenserna blir, skriver Patrik Strömer.

Hammarö kommun i Värmland har fattat beslut om en policy som innebär att arbetstiden för kommunanställda ska vara tobaksfri. Det är en rent ideologisk uppfattning, som inte har något stöd i etablerad medicinsk forskning. Att rökning är skadligt för hälsan, får anses väl belagt. Men all tobak röks inte, och därmed är inte heller all tobak lika skadlig.

Det svenska snuset är en kvalitetsprodukt som tillverkas enligt livsmedelslagstiftningen, med samma krav och restriktioner som livsmedel. Det innebär lika högt ställda krav på hygien och sedvanligt låga halter av skadliga ämnen.

I den internationella forskarvärlden inom och bland ledande folkhälsopolitiker har det svenska snuset uppmärksammats. Det faktum att svenska män hellre snusar än röker anses vara en starkt bidragande orsak till att svenska män är minst påverkade av sjukdomar som lungcancer och KOL inom EU. Den som värderar människors liv och hälsa, kan därför inte bortse från det faktum att i länder där snusandet är utbrett, där är också de rökningsrelaterade sjukdomarna och skadorna mindre. ”The Swedish Experience” är ett begrepp utomlands. En liknande utveckling sker nu i Norge där rökningen minskar och snusandet ökar. Det tycks också som att det redan är möjligt att se förbättrad folkhälsa till följd av denna utveckling.

Hammarös policy om tobak är illa genomtänkt och har ingen saklig grund. Det är ett beslut som rör människors hälsa, men där det inte finns beprövad erfarenhet av vilka konsekvenserna blir. Att förbjuda snuset och samtidigt tillåta nikotinläkemedel är rent godtycke. I stället är det någon form av ideologiskt motstånd som varit vägledande, vilket är olyckligt.

Det finns alltså inte medicinska skäl att förbjuda snus inom kommunen eller någon annanstans. Däremot kan det säkert förekomma personer som hyser en egen motvilja mot snus, men det är faktiskt inte skäl nog att använda politiska församlingar för att påtvinga alla andra sin egen uppfattning. Rökning kan innebära obehag för den som passivt utsätts för tobaksrök, men den passiva snusningen får anses vara oerhört sällsynt.

Den som är hård mot de produkter som innebär skademinimering, är samtidigt också oerhört släpphänt mot det beteende som orsakar sjukdomar. Därför är det fel att förbjuda tobaksprodukter generellt.

Patrik Strömer

Generalsekreterare, Svenska Snustillverkarföreningen

Hammarö kommun i Värmland har fattat beslut om en policy som innebär att arbetstiden för kommunanställda ska vara tobaksfri. Det är en rent ideologisk uppfattning, som inte har något stöd i etablerad medicinsk forskning. Att rökning är skadligt för hälsan, får anses väl belagt. Men all tobak röks inte, och därmed är inte heller all tobak lika skadlig.

Det svenska snuset är en kvalitetsprodukt som tillverkas enligt livsmedelslagstiftningen, med samma krav och restriktioner som livsmedel. Det innebär lika högt ställda krav på hygien och sedvanligt låga halter av skadliga ämnen.

I den internationella forskarvärlden inom och bland ledande folkhälsopolitiker har det svenska snuset uppmärksammats. Det faktum att svenska män hellre snusar än röker anses vara en starkt bidragande orsak till att svenska män är minst påverkade av sjukdomar som lungcancer och KOL inom EU. Den som värderar människors liv och hälsa, kan därför inte bortse från det faktum att i länder där snusandet är utbrett, där är också de rökningsrelaterade sjukdomarna och skadorna mindre. ”The Swedish Experience” är ett begrepp utomlands. En liknande utveckling sker nu i Norge där rökningen minskar och snusandet ökar. Det tycks också som att det redan är möjligt att se förbättrad folkhälsa till följd av denna utveckling.

Hammarös policy om tobak är illa genomtänkt och har ingen saklig grund. Det är ett beslut som rör människors hälsa, men där det inte finns beprövad erfarenhet av vilka konsekvenserna blir. Att förbjuda snuset och samtidigt tillåta nikotinläkemedel är rent godtycke. I stället är det någon form av ideologiskt motstånd som varit vägledande, vilket är olyckligt.

Det finns alltså inte medicinska skäl att förbjuda snus inom kommunen eller någon annanstans. Däremot kan det säkert förekomma personer som hyser en egen motvilja mot snus, men det är faktiskt inte skäl nog att använda politiska församlingar för att påtvinga alla andra sin egen uppfattning. Rökning kan innebära obehag för den som passivt utsätts för tobaksrök, men den passiva snusningen får anses vara oerhört sällsynt.

Den som är hård mot de produkter som innebär skademinimering, är samtidigt också oerhört släpphänt mot det beteende som orsakar sjukdomar. Därför är det fel att förbjuda tobaksprodukter generellt.

Patrik Strömer

Generalsekreterare, Svenska Snustillverkarföreningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.