2016-02-16 06:01

2016-02-16 06:01

Den demokratiska processen fungerar

Replik: Kils kommun

Att sedan Runnevålsgruppen inte fått gehör för sina krav om att avbryta planarbetet är ett resultat av den demokratiska processen. Inte ett bevis på att demokratin inte fungerar, skriver Mikael Johansson och Georg Forsberg.

Svar till Jenny Flint med flera (NWT 30/1)

Runnevålsgruppen beskriver i sitt senaste inlägg bristen på demokrati i Kil. Utgångspunkten är självupplevda erfarenheter från planprocessen om planering för företagsmark på Humletorp.

I själva verket har planprocessen inte bara följt regelverket. För att förstärka den demokratiska processen och möjligheten att påverka har samrådstiden förlängts och planen anpassats. Att sedan Runnevålsgruppen inte fått gehör för sina krav om att avbryta planarbetet är ett resultat av den demokratiska processen. Inte ett bevis på att demokratin inte fungerar.

Runnevålsgruppen har hela tiden konsekvent velat stoppa planen. Svårt att ha dialog då. Vi har lyssnat och har tydligt uppfattat detta budskap. Samtidigt godkänner alla tunga remissinstanser, till exempel länsstyrelsen, planen.

Att föra dialog, lyssna och väga in opinioner är en grundbult i demokratin som vi vill värna. Där är Runnevålsgruppens åsikter inte de enda förekommande. Vi får också kompletterande åsikter som behöver vägas in. Till exempel från boende på Runnevål som inte tycker att gruppen för deras talan på ett seriöst sätt. Eller företagare som tycker att Kils erbjudande av verksamhetsmark idag är för litet och begränsande.

Många Kilsbor framhåller styrkan med många framgångsrika lokala företag, små och större. Företagen har varit en viktig förutsättning för utvecklingen av Kils kommun. Det är en viktig kommunal uppgift att också ha en långsiktig planering för jobb och tillväxt.

Demokrati ur ett politiskt beslutsfattarperspektiv handlar om att värdera olika intressen, att bedöma helhet och framkomliga vägar som medger en sund och stabil samhällsutveckling. Ur det perspektivet, väl medvetna om olikheter i synsätt och ståndpunkter är det för kommunens bästa vi agerar.

Mikael Johansson (S)

Kommunalråd i Kils kommun

Georg Forsberg (C)

Kommunalråd i Kils kommun

Svar till Jenny Flint med flera (NWT 30/1)

Runnevålsgruppen beskriver i sitt senaste inlägg bristen på demokrati i Kil. Utgångspunkten är självupplevda erfarenheter från planprocessen om planering för företagsmark på Humletorp.

I själva verket har planprocessen inte bara följt regelverket. För att förstärka den demokratiska processen och möjligheten att påverka har samrådstiden förlängts och planen anpassats. Att sedan Runnevålsgruppen inte fått gehör för sina krav om att avbryta planarbetet är ett resultat av den demokratiska processen. Inte ett bevis på att demokratin inte fungerar.

Runnevålsgruppen har hela tiden konsekvent velat stoppa planen. Svårt att ha dialog då. Vi har lyssnat och har tydligt uppfattat detta budskap. Samtidigt godkänner alla tunga remissinstanser, till exempel länsstyrelsen, planen.

Att föra dialog, lyssna och väga in opinioner är en grundbult i demokratin som vi vill värna. Där är Runnevålsgruppens åsikter inte de enda förekommande. Vi får också kompletterande åsikter som behöver vägas in. Till exempel från boende på Runnevål som inte tycker att gruppen för deras talan på ett seriöst sätt. Eller företagare som tycker att Kils erbjudande av verksamhetsmark idag är för litet och begränsande.

Många Kilsbor framhåller styrkan med många framgångsrika lokala företag, små och större. Företagen har varit en viktig förutsättning för utvecklingen av Kils kommun. Det är en viktig kommunal uppgift att också ha en långsiktig planering för jobb och tillväxt.

Demokrati ur ett politiskt beslutsfattarperspektiv handlar om att värdera olika intressen, att bedöma helhet och framkomliga vägar som medger en sund och stabil samhällsutveckling. Ur det perspektivet, väl medvetna om olikheter i synsätt och ståndpunkter är det för kommunens bästa vi agerar.

Mikael Johansson (S)

Kommunalråd i Kils kommun

Georg Forsberg (C)

Kommunalråd i Kils kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.