2016-02-15 06:00

2016-02-15 06:00

Konsten stärker den hälsofrämjande miljön

Replik: Landstinget

Vår ambition är att den konstnärliga gestaltningen ska höja värdet på vistelsen i lokalerna ur ett patient- och medarbetarperspektiv, samtidigt som vi vill värna om konsten och dess utövare, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.

Svar till Margaretha Jansson med flera (NWT 29/1)

Landstinget i Värmland är skapare, utvecklare och förvaltare av fastigheter och gestaltningen av dessa betyder mycket för samhället i stort. Vi ser vikten av att nybyggnads- och ombyggnadsprojekt gestaltas konstnärligt och att den befintliga gestaltningen tas om hand och utvecklas. Den fysiska miljön har också stor betydelse för tillfrisknandet.

Vi följde tidigare rekommendationen att avsätta en procent i byggprojekten. Under 90-talet togs beslut om att sluta följa rekommendationen. I slutet av 2012 tog Landstinget i Värmland beslut om att återigen börja avsätta medel till fast konstnärlig gestaltning vid fastighetsinvesteringar: 150 kronor per kvadratmeter uppvärmd area vid nybyggnation och 75 kronor vid ombyggnation.

Vi använder de medel som avsätts på ett bra och ansvarsfullt sätt. Nivån är satt som ett ungefärligt mått och i vissa byggprojekt avsätts mer medel och i vissa mindre. När budget för fast gestaltning sätts, ska det ske i samråd med landstingets konstenhet som gör en bedömning utifrån verksamhetens och lokalernas förutsättningar. Monteringskostnader, viss materialkostnad och kostnader för exempelvis fundament finansieras i regel inom ramen för byggprojekten och belastar därför inte konstbudgeten. Den totala budgeten för fast konstnärlig gestaltning är därför ofta större i verkligheten. Konstenheten flyttades från och med 2015 över till Landstingsfastigheter, och samarbetet och flexibiliteten inom organisationen gör att det arbetas än mer strategiskt och effektivt.

För att utnyttja våra lokaler till fullo, öka det hälsofrämjande värdet på vistelsen i dessa och samtidigt lyfta vår konstsamling, öppnade vi i februari 2015 konsthall Spisrummet på Centralsjukhuset i Karlstad. Där har vi skapat helt nya uppdrag till verksamma konstnärer samtidigt som vi aktualiserar delar ur vår samling och gör den mer synlig.

Vår ambition är att den konstnärliga gestaltningen ska höja värdet på vistelsen i lokalerna ur ett patient- och medarbetarperspektiv, samtidigt som vi vill värna om konsten och dess utövare. Vi är stolta över det ansvar som Landstinget i Värmland tar för samtidskonsten.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (L)

Svar till Margaretha Jansson med flera (NWT 29/1)

Landstinget i Värmland är skapare, utvecklare och förvaltare av fastigheter och gestaltningen av dessa betyder mycket för samhället i stort. Vi ser vikten av att nybyggnads- och ombyggnadsprojekt gestaltas konstnärligt och att den befintliga gestaltningen tas om hand och utvecklas. Den fysiska miljön har också stor betydelse för tillfrisknandet.

Vi följde tidigare rekommendationen att avsätta en procent i byggprojekten. Under 90-talet togs beslut om att sluta följa rekommendationen. I slutet av 2012 tog Landstinget i Värmland beslut om att återigen börja avsätta medel till fast konstnärlig gestaltning vid fastighetsinvesteringar: 150 kronor per kvadratmeter uppvärmd area vid nybyggnation och 75 kronor vid ombyggnation.

Vi använder de medel som avsätts på ett bra och ansvarsfullt sätt. Nivån är satt som ett ungefärligt mått och i vissa byggprojekt avsätts mer medel och i vissa mindre. När budget för fast gestaltning sätts, ska det ske i samråd med landstingets konstenhet som gör en bedömning utifrån verksamhetens och lokalernas förutsättningar. Monteringskostnader, viss materialkostnad och kostnader för exempelvis fundament finansieras i regel inom ramen för byggprojekten och belastar därför inte konstbudgeten. Den totala budgeten för fast konstnärlig gestaltning är därför ofta större i verkligheten. Konstenheten flyttades från och med 2015 över till Landstingsfastigheter, och samarbetet och flexibiliteten inom organisationen gör att det arbetas än mer strategiskt och effektivt.

För att utnyttja våra lokaler till fullo, öka det hälsofrämjande värdet på vistelsen i dessa och samtidigt lyfta vår konstsamling, öppnade vi i februari 2015 konsthall Spisrummet på Centralsjukhuset i Karlstad. Där har vi skapat helt nya uppdrag till verksamma konstnärer samtidigt som vi aktualiserar delar ur vår samling och gör den mer synlig.

Vår ambition är att den konstnärliga gestaltningen ska höja värdet på vistelsen i lokalerna ur ett patient- och medarbetarperspektiv, samtidigt som vi vill värna om konsten och dess utövare. Vi är stolta över det ansvar som Landstinget i Värmland tar för samtidskonsten.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.