2016-02-08 06:00

2016-02-08 06:00

Högkonjunktur gynnar även Karlstad

Debatt: Tillväxt

För Socialdemokraterna är jobben den överlägset viktigaste frågan och vi anser att det är allvarligt och nonchalant av majoriteten att inte ägna den frågan mer uppmärksamhet, skriver Linda Larsson och Anders Tallgren.

Svar till Peter Kullgren med flera (NWT 29/12 2015)

Den 21 december 2015 presenterade både Konjunkturinstitutet och regeringen rapporter och prognoser för den svenska ekonomin. Båda talade om en svensk ekonomi som utvecklas starkt och en BNP-tillväxt på omkring 4 procent för både 2015 och 2016. Det råder således en stark konjunktur i det socialdemokratiskt ledda Sverige. Det är glädjande samtidigt som vi vet att vi har svåra utmaningar till följd av en instabil omvärld som starkt påverkar oss alla.

En dryg vecka efter de här prognoserna går Peter Kullgren (KD) med kollegor i majoriteten i Karlstad ut och skriver på NWT Debatt om allt positivt som händer i Karlstad. Hur många bygglov för bostäder som beviljats under 2015 och hur dålig tajming vi i Socialdemokraterna har som under våren 2015 kritiserade majoriteten för att Karlstads kommun inte når sina tillväxtmål.

Vi är oerhört glada över att en del av den här starka konjunkturen även når och gynnar Karlstad men hur är det egentligen ställt med tillväxten och måluppfyllelsen här lokalt? Handlar vår kritik bara om svartmålning eller ligger det faktiskt fakta bakom våra synpunkter? Vi har jämfört med några andra växande kommuner och som av en händelse så uppvisar även de höga tal för bygglov för bostäder under 2015.

Karlstads 1 000 stycken kan jämföras med Uppsalas 2 600, Linköpings 2 300 eller Umeås 1 300 vilket i förhållande till befolkningsantal uppvisar väldigt små skillnader kommunerna emellan. Dessutom är inte antalet bygglov det mest intressanta utan antalet nyckelfärdiga bostäder som folk kan flytta in i. Vidare är det inte den politiska majoriteten i Karlstad som bygger bostäder utan huvudsakligen privata byggaktörer gynnade av den nationella konjunkturen. Trots många beviljade bygglov för bostäder har vi fortfarande bostadsbrist i Karlstad. Den ledde till att den uppskattade bostadsgarantin för studenter avskaffades under hösten, något som vi socialdemokrater reserverade oss emot.

Karlstads kommun har ett flertal tillväxtmål och liksom under våren 2015 är vi vid ingången av 2016 långt ifrån att uppnå alla dessa mål. Befolkningsmålet har vi ännu inte siffror för men när det gäller företagsklimatet så är vi långt ifrån målet om topp 20 i landet och när det gäller antalet förvärvsarbetande som ska öka med 15 procent till år 2020 så har vi trots upprepade försök aldrig fått någon ordentlig lägesrapport under 2015. För Socialdemokraterna är jobben den överlägset viktigaste frågan och vi anser att det är allvarligt och nonchalant av majoriteten att inte ägna den frågan mer uppmärksamhet.

Då är det glädjande att regeringen presenterat en ny jobbagenda för Sverige som vilar på tre delar: Investeringar för framtiden, Fler och växande företag samt Satsningar på kompetens och matchning. Även här lokalt har vi socialdemokrater presenterat en lång rad förslag för fler jobb. Vi har till exempel föreslagit en handlingsplan för att stödja tillväxten i mikroföretag, utveckla arbetet med lärlingssystem, ta fram en strategi för fler statliga jobb i Karlstad, utveckla ett landsbygdsprogram med inriktning på jobb och tillväxt samt inrättandet av en näringslivsutvecklare med utbildning i genusvetenskap som ska stödja kvinnors företagande. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det leda till många nya jobb.

Tyvärr har inga av de här förslagen antagits av Karlstads kommuns styrande majoritet och det kan vi bara beklaga.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande i tillväxtutskottet

Svar till Peter Kullgren med flera (NWT 29/12 2015)

Den 21 december 2015 presenterade både Konjunkturinstitutet och regeringen rapporter och prognoser för den svenska ekonomin. Båda talade om en svensk ekonomi som utvecklas starkt och en BNP-tillväxt på omkring 4 procent för både 2015 och 2016. Det råder således en stark konjunktur i det socialdemokratiskt ledda Sverige. Det är glädjande samtidigt som vi vet att vi har svåra utmaningar till följd av en instabil omvärld som starkt påverkar oss alla.

En dryg vecka efter de här prognoserna går Peter Kullgren (KD) med kollegor i majoriteten i Karlstad ut och skriver på NWT Debatt om allt positivt som händer i Karlstad. Hur många bygglov för bostäder som beviljats under 2015 och hur dålig tajming vi i Socialdemokraterna har som under våren 2015 kritiserade majoriteten för att Karlstads kommun inte når sina tillväxtmål.

Vi är oerhört glada över att en del av den här starka konjunkturen även når och gynnar Karlstad men hur är det egentligen ställt med tillväxten och måluppfyllelsen här lokalt? Handlar vår kritik bara om svartmålning eller ligger det faktiskt fakta bakom våra synpunkter? Vi har jämfört med några andra växande kommuner och som av en händelse så uppvisar även de höga tal för bygglov för bostäder under 2015.

Karlstads 1 000 stycken kan jämföras med Uppsalas 2 600, Linköpings 2 300 eller Umeås 1 300 vilket i förhållande till befolkningsantal uppvisar väldigt små skillnader kommunerna emellan. Dessutom är inte antalet bygglov det mest intressanta utan antalet nyckelfärdiga bostäder som folk kan flytta in i. Vidare är det inte den politiska majoriteten i Karlstad som bygger bostäder utan huvudsakligen privata byggaktörer gynnade av den nationella konjunkturen. Trots många beviljade bygglov för bostäder har vi fortfarande bostadsbrist i Karlstad. Den ledde till att den uppskattade bostadsgarantin för studenter avskaffades under hösten, något som vi socialdemokrater reserverade oss emot.

Karlstads kommun har ett flertal tillväxtmål och liksom under våren 2015 är vi vid ingången av 2016 långt ifrån att uppnå alla dessa mål. Befolkningsmålet har vi ännu inte siffror för men när det gäller företagsklimatet så är vi långt ifrån målet om topp 20 i landet och när det gäller antalet förvärvsarbetande som ska öka med 15 procent till år 2020 så har vi trots upprepade försök aldrig fått någon ordentlig lägesrapport under 2015. För Socialdemokraterna är jobben den överlägset viktigaste frågan och vi anser att det är allvarligt och nonchalant av majoriteten att inte ägna den frågan mer uppmärksamhet.

Då är det glädjande att regeringen presenterat en ny jobbagenda för Sverige som vilar på tre delar: Investeringar för framtiden, Fler och växande företag samt Satsningar på kompetens och matchning. Även här lokalt har vi socialdemokrater presenterat en lång rad förslag för fler jobb. Vi har till exempel föreslagit en handlingsplan för att stödja tillväxten i mikroföretag, utveckla arbetet med lärlingssystem, ta fram en strategi för fler statliga jobb i Karlstad, utveckla ett landsbygdsprogram med inriktning på jobb och tillväxt samt inrättandet av en näringslivsutvecklare med utbildning i genusvetenskap som ska stödja kvinnors företagande. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det leda till många nya jobb.

Tyvärr har inga av de här förslagen antagits av Karlstads kommuns styrande majoritet och det kan vi bara beklaga.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande i tillväxtutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.