2016-02-06 06:00

2016-02-06 06:00

Maktfullkomligt beslut om ensamkommande

Debatt: Sunne kommun

Med tanke på det ansvar och de kostnader som avtalet innebär, borde det ha godkänts av kommunstyrelsen och kanske t o m av kommunfullmäktige, skriver Runar Filper och Björn Gillberg.

Den 10 december 2015 skrev tillförordnade kommunstyrelseordföranden tillika tillförordnade kommunalrådet Linda Johansson (S) på ett avtal mellan Sunne kommun och Migrationsverket, varigenom kommunen accepterade att ständigt hålla 100 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn. Tidigare avtal gällde 22 barn.

I takt med att barnen får uppehållstillstånd och lämnar det tillfälliga boendet är det, i den mån de stannar kvar i Sunne, kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad. Ansvarig tjänsteman har klargjort att resultatet kommer att bli att kommunen måste bygga 100-200 nya bostäder.

Oaktat bidrag från staten så länge barnen bor i det tillfälliga boendet, kommer kommunen på sikt att drabbas av mångmiljonkostnader för bostadsförsörjning, socialbidrag mm hänförliga till rubricerad överenskommelse. Sunne kommun har redan tagit emot ett oproportionerligt stort antal flyktingar jämfört med landets rikare kommuner som Hammarö, Danderyd, Lidingö och Karlstad. Detta till följd av att det i Sunne har funnits flera hotell som omvandlats till flyktingförläggningar utan att kommunen hart haft något att säga till därom. Flera av kommunens verksamheter, bl a skolor och förskolor, är nu allvarligt påverkade av flyktingtillströmningen. Det är bl a slut på platser för ensamkommande barn.

Med tanke på det ansvar och de kostnader som avtalet innebär, borde det ha godkänts av kommunstyrelsen och kanske t o m av kommunfullmäktige. Men i Sunne var det inte kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som tog beslutet! Nej, det tog Linda Johansson på eget bevåg som ett s k ordförandebeslut.

Ordförandebeslut kan tas vid brådskande ärenden. Men så brådskande var inte detta ärende. Linda Johanssons ordförandebeslut får större ekonomiska konsekvenser för Sunne kommun än något tidigare ordförandebeslut. Aktuell överenskommelse är av sådan dignitet, att den tveklöst skulle ha underställts kommunstyrelsen eller ingåtts av ordföranden förutsatt att den senare godkänns av kommunstyrelsen.

Sunne kommuns valmanskår har inte gett förtroendet till en (1) politiker att ta ett beslut, som kommer att kosta kommunen minst hundra miljoner för nyproduktion av bostäder. Lägg till detta att ytterligare flera miljoner per år tillkommer i form av socialbidrag, när de ensamkommande barnen blivit myndiga och har beviljats uppehållstillstånd. Linda Johanssons beslut är ansvarslöst och mycket illa skött. Ibland går det fort att bli maktfullkomlig.

Runar Filper

Sverigedemokraterna

Björn Gillberg

Hela Sunne

Den 10 december 2015 skrev tillförordnade kommunstyrelseordföranden tillika tillförordnade kommunalrådet Linda Johansson (S) på ett avtal mellan Sunne kommun och Migrationsverket, varigenom kommunen accepterade att ständigt hålla 100 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn. Tidigare avtal gällde 22 barn.

I takt med att barnen får uppehållstillstånd och lämnar det tillfälliga boendet är det, i den mån de stannar kvar i Sunne, kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad. Ansvarig tjänsteman har klargjort att resultatet kommer att bli att kommunen måste bygga 100-200 nya bostäder.

Oaktat bidrag från staten så länge barnen bor i det tillfälliga boendet, kommer kommunen på sikt att drabbas av mångmiljonkostnader för bostadsförsörjning, socialbidrag mm hänförliga till rubricerad överenskommelse. Sunne kommun har redan tagit emot ett oproportionerligt stort antal flyktingar jämfört med landets rikare kommuner som Hammarö, Danderyd, Lidingö och Karlstad. Detta till följd av att det i Sunne har funnits flera hotell som omvandlats till flyktingförläggningar utan att kommunen hart haft något att säga till därom. Flera av kommunens verksamheter, bl a skolor och förskolor, är nu allvarligt påverkade av flyktingtillströmningen. Det är bl a slut på platser för ensamkommande barn.

Med tanke på det ansvar och de kostnader som avtalet innebär, borde det ha godkänts av kommunstyrelsen och kanske t o m av kommunfullmäktige. Men i Sunne var det inte kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som tog beslutet! Nej, det tog Linda Johansson på eget bevåg som ett s k ordförandebeslut.

Ordförandebeslut kan tas vid brådskande ärenden. Men så brådskande var inte detta ärende. Linda Johanssons ordförandebeslut får större ekonomiska konsekvenser för Sunne kommun än något tidigare ordförandebeslut. Aktuell överenskommelse är av sådan dignitet, att den tveklöst skulle ha underställts kommunstyrelsen eller ingåtts av ordföranden förutsatt att den senare godkänns av kommunstyrelsen.

Sunne kommuns valmanskår har inte gett förtroendet till en (1) politiker att ta ett beslut, som kommer att kosta kommunen minst hundra miljoner för nyproduktion av bostäder. Lägg till detta att ytterligare flera miljoner per år tillkommer i form av socialbidrag, när de ensamkommande barnen blivit myndiga och har beviljats uppehållstillstånd. Linda Johanssons beslut är ansvarslöst och mycket illa skött. Ibland går det fort att bli maktfullkomlig.

Runar Filper

Sverigedemokraterna

Björn Gillberg

Hela Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.