2016-02-01 06:01

2016-02-01 06:01

Välkommen normkritik i undervisningen

Replik: Sex och samlevnad

Vi vill dock tro att människor som är trygga i sin egen könsidentitet inte känner sig hotade av att lära sig att andras identitet kan se annorlunda ut, skriver Ulla Nilsson, Hans Kleine och Dinky Daruvala

Svar till Olof Edsinger (NWT 25/1)

Föreningen Humanisterna Värmland välkomnar en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Vi kan bara applådera det beslut som Sveriges Elevråd tagit, nämligen att skolan ska fokusera på en mera normkritisk sex- och samlevnadsundervisning.

Medan Edsinger (som representant för en religiös/kristen lobbyorganisation) hänvisar till kristna normer som han tycker ”tjänat oss väl under de senaste tusen åren”, så ser vi i Humanisterna Värmland, tusen år av förtryck och skambeläggande. Förtryck som fortfarande pågår i vissa kristna församlingar, där det t ex påbjudes att homosexuella ska leva i celibat, att homosexuella inte ska ha rätt att vigas eller ha barn. Det är ingen slump att den epok då kyrkan styrde samhället på engelska kallas för „the dark ages”.

Edsinger påtalar faran med att undervisa om sexualitet, som att det skulle leda till sexuella övergrepp och ökad ohälsa. Vi menar att det som leder till ohälsa, snarare är att inte undervisa eller prata om sexualitet, eller att undervisa om det utifrån religiöst tyckande. Borde inte rimligtvis kyrkan annars vara fri från sexuella övergrepp och trakasserier? De flesta har nog läst om dessa övergrepp, begångna även av präster inom den svenska kyrkan, såväl som den katolska.

Att undervisa om att det finns fler könsidentiteter än de ”normala biologiska två” ser Edsinger som ett „övergrepp” på de övriga elever som han anser som ”normala”. Vi vill dock tro att människor som är trygga i sin egen könsidentitet inte känner sig hotade av att lära sig att andras identitet kan se annorlunda ut. Hur kan ökad kunskap och förståelse för andra människor bli till ett ”övergrepp”? Ska vi även låta bli att prata om andra kulturer och andras synsätt?

Enligt skollagen ska utbildning och undervisning vila på vetenskaplig grund. Edsinger försöker hålla fast vid gångna tiders religiösa normer. Han uttalar ett påstående om att han är ”övertygad om att majoriteten av Sveriges föräldrar skulle önska en radikalt annorlunda bild av sex och relationer på sina barns skola!” Varifrån är den uppgiften hämtad? Det saknas källhänvisning.

I enkätrapporten som hänvisas till angav ungefär hälften av ungdomarna att de ”hade önskat mer utbildning för att kunna känna att de själva kunnat ta hand om sin sexuella hälsa”. Endast 2 procent av de medverkande tyckte att de hade för fått för mycket information. Med andra ord om man frågar ungdomarna så vill de ha mer information.

Slutligen är Edsinger orolig för ”ett stort antal föräldrar som varje dag – intet ont anande – sänder sina barn till skolan”. Där är vi på ett vis enade. Vi är också djupt oroade över ett stort antal föräldrar som intet ont anande sänder sina barn till skolan – en skola som NFS försöker infiltrera med egna läromedel baserade på religiösa dogmer. Vi är framme vid år 2016. Det här borde inte längre behöva debatteras i Sverige.

Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi anser att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar. Kritiskt tänkande ska även appliceras på samhällets normbildning. Kollektiva ideal, sedvänjor och sociala överenskommelser är föränderliga och måste omprövas i ljuset av ny kunskap, nya erfarenheter och diskussion i moraliska frågor. Därför är det alltid bra med en normkritisk debatt!

För Humanisterna Värmland

Ulla Nilsson

Hans Kleine

Dinky Daruvala

Svar till Olof Edsinger (NWT 25/1)

Föreningen Humanisterna Värmland välkomnar en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Vi kan bara applådera det beslut som Sveriges Elevråd tagit, nämligen att skolan ska fokusera på en mera normkritisk sex- och samlevnadsundervisning.

Medan Edsinger (som representant för en religiös/kristen lobbyorganisation) hänvisar till kristna normer som han tycker ”tjänat oss väl under de senaste tusen åren”, så ser vi i Humanisterna Värmland, tusen år av förtryck och skambeläggande. Förtryck som fortfarande pågår i vissa kristna församlingar, där det t ex påbjudes att homosexuella ska leva i celibat, att homosexuella inte ska ha rätt att vigas eller ha barn. Det är ingen slump att den epok då kyrkan styrde samhället på engelska kallas för „the dark ages”.

Edsinger påtalar faran med att undervisa om sexualitet, som att det skulle leda till sexuella övergrepp och ökad ohälsa. Vi menar att det som leder till ohälsa, snarare är att inte undervisa eller prata om sexualitet, eller att undervisa om det utifrån religiöst tyckande. Borde inte rimligtvis kyrkan annars vara fri från sexuella övergrepp och trakasserier? De flesta har nog läst om dessa övergrepp, begångna även av präster inom den svenska kyrkan, såväl som den katolska.

Att undervisa om att det finns fler könsidentiteter än de ”normala biologiska två” ser Edsinger som ett „övergrepp” på de övriga elever som han anser som ”normala”. Vi vill dock tro att människor som är trygga i sin egen könsidentitet inte känner sig hotade av att lära sig att andras identitet kan se annorlunda ut. Hur kan ökad kunskap och förståelse för andra människor bli till ett ”övergrepp”? Ska vi även låta bli att prata om andra kulturer och andras synsätt?

Enligt skollagen ska utbildning och undervisning vila på vetenskaplig grund. Edsinger försöker hålla fast vid gångna tiders religiösa normer. Han uttalar ett påstående om att han är ”övertygad om att majoriteten av Sveriges föräldrar skulle önska en radikalt annorlunda bild av sex och relationer på sina barns skola!” Varifrån är den uppgiften hämtad? Det saknas källhänvisning.

I enkätrapporten som hänvisas till angav ungefär hälften av ungdomarna att de ”hade önskat mer utbildning för att kunna känna att de själva kunnat ta hand om sin sexuella hälsa”. Endast 2 procent av de medverkande tyckte att de hade för fått för mycket information. Med andra ord om man frågar ungdomarna så vill de ha mer information.

Slutligen är Edsinger orolig för ”ett stort antal föräldrar som varje dag – intet ont anande – sänder sina barn till skolan”. Där är vi på ett vis enade. Vi är också djupt oroade över ett stort antal föräldrar som intet ont anande sänder sina barn till skolan – en skola som NFS försöker infiltrera med egna läromedel baserade på religiösa dogmer. Vi är framme vid år 2016. Det här borde inte längre behöva debatteras i Sverige.

Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi anser att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar. Kritiskt tänkande ska även appliceras på samhällets normbildning. Kollektiva ideal, sedvänjor och sociala överenskommelser är föränderliga och måste omprövas i ljuset av ny kunskap, nya erfarenheter och diskussion i moraliska frågor. Därför är det alltid bra med en normkritisk debatt!

För Humanisterna Värmland

Ulla Nilsson

Hans Kleine

Dinky Daruvala

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.