2016-01-30 06:01

2016-01-30 06:01

Bristande demokrati om Runnevål

Debatt: Kils kommun

Kommunen har hela tiden, i våra ögon, försökt att med ett ovanperspektiv genomdriva ett beslut utan att lyssna till vad den grundläggande demokratin handlar om, skriver Jenny Flint med flera.

Demokrati är inte i första hand en teoretisk eller historisk kunskapsmassa utan en ständigt pågående praktik. Och grunden för den praktiken är den lyssnande dialogen – inte det ovanifrån kommande påbudet.

Runnevålsgruppen har hela tiden försökt på olika sätt påverka kommunen att lyssna till folket, d v s att ett helt bostadsområde som har invändningar mot att anlägga ett industriområde 150 meter från bostadsområdet. Kommunen har hela tiden, i våra ögon, försökt att med ett ovanperspektiv genomdriva ett beslut utan att lyssna till vad den grundläggande demokratin handlar om.

Om man förväxlar demokrati med härskartendenser eller om man glömmer bort varför man har den plats man har, då blir det bekymmersamt. Att vara kommunpolitiker kräver i dag att man är insatt i de frågor som man skall besluta om. Vi har förstått att man alltför ofta som politiker inte engagerar sig i frågorna på djupet utan litar för mycket på tjänstemän och konsulter och i praktiken ”överlåter” avgörandena ”till dem”. Blir man politiker på andra premisser än att grundligt sätta sig in i frågorna av intresse och att ta ansvar gentemot väljarna så bör man nog tänka över sitt val en gång till.

Vi, Runnevålsgruppen, menar att vi med diskussionen om Humletorp visar på ett aktivt sätt att använda demokratiska medel för att visa på ”folkets vilja” vilket innebär en vägledande väg för de folkvalda. Ska vi ha verklig demokrati så är detta viktigt. Om man inte kan nå samförstånd efter flera försök så bör en fråga omedelbart bordläggas eller tas bort från dagordningen så att inga förhastade beslut genom prestige genomdrivs.

Forskningen visar att politiker först är lojala med sitt parti. Väljarna väljer mellan partier och partiprogram och det är sedan partierna som i sin tur väljer sina ombud. Det är således partierna som politikerna i första hand är lojala mot. Runnevålsgruppen menar att självfallet har det politiska partiet en inriktning men den enskilde politikern måste ändå kunna ansvara för det beslut som den är med och fattar. Det räcker inte med att hänvisa till partilinjen. I all synnerhet inte då man sitter på ett uppdrag i en facknämnd och utifrån det har ett än större ansvar gentemot kommunmedborgarna.

Den demokratiska processen i den representativa demokratin innebär att man är folket företrädare i verkligheten. Man ska då besluta i deras namn i olika frågor. Tyvärr kan det uppstå påhittade demokratiska vägar då beslut kan vara tveksamma. Tyvärr ger lagen ingen fingervisning hur politiker ska agera utan det blir upp till var och en. Detta är en svaghet om det uppstår subkulturer, ofta i majoriteter, där man blandar ihop politiker och tjänstemän i frågor som rör kommunens ansvarsområde i sin iver att genomdriva olika frågor.

I dagsläget, menar vi, att det inte syns några spår om att majoriteten – Socialdemokraterna och Centern – lyssnar till folket och folkets vilja i Runnevål. Ska man se folkopinionen och förstå dess innehåll eller ska man strunta i detta och misstänkas för självförhärligande och prestige. Detta är en mycket viktig fråga att ta till sig. En annan fråga är om det är för kommunens bästa man hanterar Humletorp som man gör? Den här debatten går ju ingen förbi och främjar minst av allt företagande i kommunen. Det börjar, menar vi, sprida sig ett löjets skimmer över kommunalråd och övriga politiker i majoriteten som framhärdar det som i mångas ögon blir ett sandlådeperspektiv.

För Runnevålsgruppen

Jenny Flint

Robert Meyer

Mats Börjesson

Kurt Jonsson

Birgitta Bergh

Sven-Arne Andersson

Demokrati är inte i första hand en teoretisk eller historisk kunskapsmassa utan en ständigt pågående praktik. Och grunden för den praktiken är den lyssnande dialogen – inte det ovanifrån kommande påbudet.

Runnevålsgruppen har hela tiden försökt på olika sätt påverka kommunen att lyssna till folket, d v s att ett helt bostadsområde som har invändningar mot att anlägga ett industriområde 150 meter från bostadsområdet. Kommunen har hela tiden, i våra ögon, försökt att med ett ovanperspektiv genomdriva ett beslut utan att lyssna till vad den grundläggande demokratin handlar om.

Om man förväxlar demokrati med härskartendenser eller om man glömmer bort varför man har den plats man har, då blir det bekymmersamt. Att vara kommunpolitiker kräver i dag att man är insatt i de frågor som man skall besluta om. Vi har förstått att man alltför ofta som politiker inte engagerar sig i frågorna på djupet utan litar för mycket på tjänstemän och konsulter och i praktiken ”överlåter” avgörandena ”till dem”. Blir man politiker på andra premisser än att grundligt sätta sig in i frågorna av intresse och att ta ansvar gentemot väljarna så bör man nog tänka över sitt val en gång till.

Vi, Runnevålsgruppen, menar att vi med diskussionen om Humletorp visar på ett aktivt sätt att använda demokratiska medel för att visa på ”folkets vilja” vilket innebär en vägledande väg för de folkvalda. Ska vi ha verklig demokrati så är detta viktigt. Om man inte kan nå samförstånd efter flera försök så bör en fråga omedelbart bordläggas eller tas bort från dagordningen så att inga förhastade beslut genom prestige genomdrivs.

Forskningen visar att politiker först är lojala med sitt parti. Väljarna väljer mellan partier och partiprogram och det är sedan partierna som i sin tur väljer sina ombud. Det är således partierna som politikerna i första hand är lojala mot. Runnevålsgruppen menar att självfallet har det politiska partiet en inriktning men den enskilde politikern måste ändå kunna ansvara för det beslut som den är med och fattar. Det räcker inte med att hänvisa till partilinjen. I all synnerhet inte då man sitter på ett uppdrag i en facknämnd och utifrån det har ett än större ansvar gentemot kommunmedborgarna.

Den demokratiska processen i den representativa demokratin innebär att man är folket företrädare i verkligheten. Man ska då besluta i deras namn i olika frågor. Tyvärr kan det uppstå påhittade demokratiska vägar då beslut kan vara tveksamma. Tyvärr ger lagen ingen fingervisning hur politiker ska agera utan det blir upp till var och en. Detta är en svaghet om det uppstår subkulturer, ofta i majoriteter, där man blandar ihop politiker och tjänstemän i frågor som rör kommunens ansvarsområde i sin iver att genomdriva olika frågor.

I dagsläget, menar vi, att det inte syns några spår om att majoriteten – Socialdemokraterna och Centern – lyssnar till folket och folkets vilja i Runnevål. Ska man se folkopinionen och förstå dess innehåll eller ska man strunta i detta och misstänkas för självförhärligande och prestige. Detta är en mycket viktig fråga att ta till sig. En annan fråga är om det är för kommunens bästa man hanterar Humletorp som man gör? Den här debatten går ju ingen förbi och främjar minst av allt företagande i kommunen. Det börjar, menar vi, sprida sig ett löjets skimmer över kommunalråd och övriga politiker i majoriteten som framhärdar det som i mångas ögon blir ett sandlådeperspektiv.

För Runnevålsgruppen

Jenny Flint

Robert Meyer

Mats Börjesson

Kurt Jonsson

Birgitta Bergh

Sven-Arne Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.