2016-01-28 06:01

2016-01-28 06:01

Gemensamt ansvar för en modern elbransch

Debatt: Elektrikerna

Vi förtroendevalda inom Elektrikerna region väst ser goda möjligheter till ett modernt kollektivavtal. Goda reallöneökningar för att våra medlemmar ska ha råd och möjlighet att trygga sin boendesituation, skriver Anton Levein och Johan Sponton.

Svenska Elektrikerförbundet har genom 6F-samordningen ställt krav på 3,2 procent i löneökning under kommande år, ett golv på 800 kronor i låglönesatsning samt krav på ett avskaffande av daglöneriet. Unga på arbetsmarknaden ska kunna känna att arbetet leder till framtidshopp och det görs genom ett modernt kollektivavtal.

Lönekraven är väl avvägda utifrån konjunkturinstitutet och Riksbankens bedömningar om ett löneutrymme runt 3,0-3,5 procent. Jämför vi kravet med kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden så bör man kunna se det som rimligt. Kostnaden för att köpa hus eller bostadsrätt har under 2015 ökat med över 12 procent. Ett modernt kollektivavtal bör ge Sveriges elektriker fortsatt möjlighet att skaffa sig en bostad.

Direkt efter att 6F presenterar lönekraven svarar Elektriska installatörsorganisationen ”Vi betalar inte! Lönekraven från 6F och Elektrikerförbundet hotar jobb och konkurrenskraft”. En kommentar som känns mycket oseriös i en tid då nybyggnationen ökat med över 30 procent det senaste året och konjunkturen på alla sätt talar för reallöneökningar. Att gå mot förhandling med den inställningen uppfattar vi som ren provokation.

Kollektivavtal handlar om att komma överens och respektera bägge parter. Genom att bägge parter ställer krav utifrån dennes intresse och världsbild så når man efter en tid en gemensam kompromiss. När EIO direkt avfärdar Sveriges elektrikers lönekrav undergräver man den ömsesidiga respekten som finns inom branschen.

Vi förtroendevalda inom Elektrikerna region väst ser goda möjligheter till ett modernt kollektivavtal. Goda reallöneökningar för att våra medlemmar ska ha råd och möjlighet att trygga sin boendesituation. Trygga jobb i en tid då byggtiderna pressas och stressen på jobbet ökar.

Vårt näst största avtal gentemot EFA, Energiföretagens Arbetsgivarförening, representeras av en styrelse om 17 platser, varav 8 besitts av representanter för företag som faktiskt anställer oss. Vi tycker det är synd att engagemanget för branschen inte är större och att tystnaden ifrån EFA är total. Även för EFA:s medlemmar så är 3,2 procent inte heller en orimlighet. Ser vi till marginalerna hos nätägare och entreprenadbolag och branschen i sig är framtiden inget annat än ljus. Krav på återinvestering för att kunna fortsätta ta ut samma, eller höja nätavgifterna garanterar mer jobb framöver än på många år. Lägg därtill en skriande brist på montörer de kommande åren.

Det går bra för Sverige, bättre än på många år och vi har inom branschen en låg arbetslöshet. För att inte tillväxt skall stagnera är det viktigt att hela samhället följer med. 6F har medlemmarna och samhällets bästa i sikte när vi sätter våra krav, och det vi önskar är samhälle där även den minsta människa skall kunna leva. Att arbetsgivarorganisationerna inte vill ge löntagarna större del av den förtjänst de jobbat ihop är en ideologisk fråga, och därför måste de utgå ifrån den dystraste kalkyl och mörkaste av framtidsvisioner. Skulle de säga att Sverige går bra, och lönsamheten ökar, då faller argumenten att det skulle hota jobb och konkurrenskraft.

Vi står upp för våra medlemmar. De människor som producerar den vinst som företagen sedan kvitterar ut. Därför är det en viktig principiell fråga för oss att våra medlemmar tar gynnas när Sverige och branschen bevisligen går bra.

Förtroendevalda i Elektrikerna Region Väst

Anton Levein

Johan Sponton

Verkställande utskotten i Elektrikerna Region Väst

Svenska Elektrikerförbundet har genom 6F-samordningen ställt krav på 3,2 procent i löneökning under kommande år, ett golv på 800 kronor i låglönesatsning samt krav på ett avskaffande av daglöneriet. Unga på arbetsmarknaden ska kunna känna att arbetet leder till framtidshopp och det görs genom ett modernt kollektivavtal.

Lönekraven är väl avvägda utifrån konjunkturinstitutet och Riksbankens bedömningar om ett löneutrymme runt 3,0-3,5 procent. Jämför vi kravet med kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden så bör man kunna se det som rimligt. Kostnaden för att köpa hus eller bostadsrätt har under 2015 ökat med över 12 procent. Ett modernt kollektivavtal bör ge Sveriges elektriker fortsatt möjlighet att skaffa sig en bostad.

Direkt efter att 6F presenterar lönekraven svarar Elektriska installatörsorganisationen ”Vi betalar inte! Lönekraven från 6F och Elektrikerförbundet hotar jobb och konkurrenskraft”. En kommentar som känns mycket oseriös i en tid då nybyggnationen ökat med över 30 procent det senaste året och konjunkturen på alla sätt talar för reallöneökningar. Att gå mot förhandling med den inställningen uppfattar vi som ren provokation.

Kollektivavtal handlar om att komma överens och respektera bägge parter. Genom att bägge parter ställer krav utifrån dennes intresse och världsbild så når man efter en tid en gemensam kompromiss. När EIO direkt avfärdar Sveriges elektrikers lönekrav undergräver man den ömsesidiga respekten som finns inom branschen.

Vi förtroendevalda inom Elektrikerna region väst ser goda möjligheter till ett modernt kollektivavtal. Goda reallöneökningar för att våra medlemmar ska ha råd och möjlighet att trygga sin boendesituation. Trygga jobb i en tid då byggtiderna pressas och stressen på jobbet ökar.

Vårt näst största avtal gentemot EFA, Energiföretagens Arbetsgivarförening, representeras av en styrelse om 17 platser, varav 8 besitts av representanter för företag som faktiskt anställer oss. Vi tycker det är synd att engagemanget för branschen inte är större och att tystnaden ifrån EFA är total. Även för EFA:s medlemmar så är 3,2 procent inte heller en orimlighet. Ser vi till marginalerna hos nätägare och entreprenadbolag och branschen i sig är framtiden inget annat än ljus. Krav på återinvestering för att kunna fortsätta ta ut samma, eller höja nätavgifterna garanterar mer jobb framöver än på många år. Lägg därtill en skriande brist på montörer de kommande åren.

Det går bra för Sverige, bättre än på många år och vi har inom branschen en låg arbetslöshet. För att inte tillväxt skall stagnera är det viktigt att hela samhället följer med. 6F har medlemmarna och samhällets bästa i sikte när vi sätter våra krav, och det vi önskar är samhälle där även den minsta människa skall kunna leva. Att arbetsgivarorganisationerna inte vill ge löntagarna större del av den förtjänst de jobbat ihop är en ideologisk fråga, och därför måste de utgå ifrån den dystraste kalkyl och mörkaste av framtidsvisioner. Skulle de säga att Sverige går bra, och lönsamheten ökar, då faller argumenten att det skulle hota jobb och konkurrenskraft.

Vi står upp för våra medlemmar. De människor som producerar den vinst som företagen sedan kvitterar ut. Därför är det en viktig principiell fråga för oss att våra medlemmar tar gynnas när Sverige och branschen bevisligen går bra.

Förtroendevalda i Elektrikerna Region Väst

Anton Levein

Johan Sponton

Verkställande utskotten i Elektrikerna Region Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.