2016-01-14 06:00

2016-01-14 06:00

Vi måste gå från ord till handling

Debatt: Klimatavtalet

Vi är trötta på att vägarna fylls av tunga lastbilar. Vi ser hellre att långväga gods går på räls än på långtradare, skriver Lars Igeland.

Världen har fått ännu ett klimatavtal. Men ska det förverkligas så krävs handling lokalt och i varje land. Alla nya investeringar i bostäder, trafik, matproduktion, energi måste gynna det energieffektiva och fossilfria.

De löften om minskade utsläpp som länderna gjorde inför Paris förblev tyvärr frivilliga även i avtalstexten. De kommande åren kommer att visa om makthavarna menar allvar med de stora orden om klimatomställning och att hejda uppvärmningen väsentligt under två grader, som det står i avtalstexten.

Klimatmålen är möjliga att uppnå. Här är några exempel på vad som kan göras i Sverige

• Vi har ökat tågresandet kraftigt de sista 20 åren, men det är inget mot vad vi kunde göra om vi slapp signalfel och tågköer. Den framtidsplan som Trafikverket gör just nu för investeringar under tio år måste ha en tydlig klimatprofil. Inga nya miljarder får gå till motorvägar och \”förbifarter som ökar utsläppen.

• Vi köper hellre närproducerat än industrimat full av kemikalier som fraktats över hela världen. Ursprungsmärkningen måste stärkas och vi bör begränsa import av kött från djuruppfödning med metoder som vi inte tillåter i Sverige. Allt detta förutsätter ett stopp för TTIP, avtalet som vill öka den globala mathandeln.

• Vi är trötta på att vägarna fylls av tunga lastbilar. Vi ser hellre att långväga gods går på räls än på långtradare. De senare och utsläppen från dem har ökat dramatiskt de sista 20 åren. Utländska lastbilsbolag nöter på våra vägar utan att betala någonting. Nu måste det till en kilometerskatt för lastbilar och sänkta banavgifter för godstågen.

• Solenergin är bättre och billigare än någonsin. Alla nya bostäder som byggs måste bli energismarta och få solpaneler på taken! Använd bostadsboomen för en grön omställning som skapar jobb.

• Just nu är en viktig fråga hur det skall bli med Vattenfalls koltillgångar i Tyskland. Om vi skall klara klimatmålet under två grader kan inga nya kolgruvor öppnas. Sverige äger genom Vattenfall kolfyndigheter och regeringen kan se till att detta kol förblir i marken.

De politiker och partier som menar allvar med klimatretoriken måste ta i dessa frågor, och vi är många som kan stötta och argumentera tillsammans med dem som går från ord till handling. Inför Paris ordnades klimatmarscher och möten i ett tjugotal svenska städer. Forskarna är med oss och tekniken finns. Låt oss genomföra det som världens ledare så vackert talade om i Paris!

Lars Igeland

Aktiv i Jordens Vänner

Världen har fått ännu ett klimatavtal. Men ska det förverkligas så krävs handling lokalt och i varje land. Alla nya investeringar i bostäder, trafik, matproduktion, energi måste gynna det energieffektiva och fossilfria.

De löften om minskade utsläpp som länderna gjorde inför Paris förblev tyvärr frivilliga även i avtalstexten. De kommande åren kommer att visa om makthavarna menar allvar med de stora orden om klimatomställning och att hejda uppvärmningen väsentligt under två grader, som det står i avtalstexten.

Klimatmålen är möjliga att uppnå. Här är några exempel på vad som kan göras i Sverige

• Vi har ökat tågresandet kraftigt de sista 20 åren, men det är inget mot vad vi kunde göra om vi slapp signalfel och tågköer. Den framtidsplan som Trafikverket gör just nu för investeringar under tio år måste ha en tydlig klimatprofil. Inga nya miljarder får gå till motorvägar och \”förbifarter som ökar utsläppen.

• Vi köper hellre närproducerat än industrimat full av kemikalier som fraktats över hela världen. Ursprungsmärkningen måste stärkas och vi bör begränsa import av kött från djuruppfödning med metoder som vi inte tillåter i Sverige. Allt detta förutsätter ett stopp för TTIP, avtalet som vill öka den globala mathandeln.

• Vi är trötta på att vägarna fylls av tunga lastbilar. Vi ser hellre att långväga gods går på räls än på långtradare. De senare och utsläppen från dem har ökat dramatiskt de sista 20 åren. Utländska lastbilsbolag nöter på våra vägar utan att betala någonting. Nu måste det till en kilometerskatt för lastbilar och sänkta banavgifter för godstågen.

• Solenergin är bättre och billigare än någonsin. Alla nya bostäder som byggs måste bli energismarta och få solpaneler på taken! Använd bostadsboomen för en grön omställning som skapar jobb.

• Just nu är en viktig fråga hur det skall bli med Vattenfalls koltillgångar i Tyskland. Om vi skall klara klimatmålet under två grader kan inga nya kolgruvor öppnas. Sverige äger genom Vattenfall kolfyndigheter och regeringen kan se till att detta kol förblir i marken.

De politiker och partier som menar allvar med klimatretoriken måste ta i dessa frågor, och vi är många som kan stötta och argumentera tillsammans med dem som går från ord till handling. Inför Paris ordnades klimatmarscher och möten i ett tjugotal svenska städer. Forskarna är med oss och tekniken finns. Låt oss genomföra det som världens ledare så vackert talade om i Paris!

Lars Igeland

Aktiv i Jordens Vänner

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.