2016-01-07 06:00

2016-01-07 06:00

Inte råd med otillgängliga bostäder

Debatt: Värmland

Med fler tillgängliga bostäder kan det offentliga spara mångmiljardbelopp genom att omsorgsutgifterna hålls nere samtidigt som livskvaliteten och självständigheten på äldre dagar förbättras, skriver Fredrik von Platen och Charlotte Teglgaard.

I dag är drygt 2 miljoner svenskar 65 år eller äldre. Om 20 år har siffran ökat till 2,6 miljoner. Det finns idag väldigt många flerbostadshus som inte är tillgängliga. De saknar hiss, har försmädliga trappsteg innan- och utanför entrén samt höga trösklar och trånga badrum med smala dörrar. Hälften av alla 65 år och äldre som i dag bor i flerbostadshus saknar hiss i huset.

Kombinationen av ett växande antal äldre och många otillgängliga bostäder gör att kostnaderna för vård och omsorg riskerar att öka dramatiskt. Ju mer otillgänglig bostad, desto större behov av hemtjänst och risk för en förtida flytt till särskilt boende. Men även omvänt: med fler tillgängliga bostäder kan det offentliga spara mångmiljardbelopp genom att omsorgsutgifterna hålls nere samtidigt som livskvaliteten och självständigheten på äldre dagar förbättras.

Merparten av seniorerna vill bo kvar i sina hem, en del kan dock tänka sig att flytta till någon form av senior- eller trygghetsboende med hög tillgänglighet. Att det byggs fler sådana är därför en viktig pusselbit. Vår undersökning ”Lönsamt med tillgängliga bostäder” visar att det också finns stora vinster i att tillgänglighetsanpassa det befintliga beståndet, genom installation av hiss i flerbostadshus.

För en trappuppgång har vi utgått ifrån att 10 procent av flyttarna till särskilt boende kan undvikas helt. För de resterande 90 procenten äldre som får tillgång till hiss så skjuts flytten till särskilt boende upp 1-2 år. Sammantaget hamnar nuvärdet på besparingen genom minskade omsorgskostnader för en kommun som Karlstad på mellan 867 miljoner-1,4 miljarder. För en kommun som Arvika handlar det om 171-277 miljoner, och för en kommun som Säffle på 91-147 miljoner.

Uppskattningsvis saknar mer än 70 000 trapphus i Sverige hiss i dag. I en nyligen presenterad statlig utredning om bra bostäder för äldre (SOU 2015:85) föreslås ett investeringsstöd för hissinstallation och fortsatt stöd till tillgänglighetsinventeringar. Det är bra och angelägna förslag – fler tillgängliga bostäder ökar äldres livskvalitet samtidigt som kommunerna i Värmlands län kan spara miljonbelopp.

Fredrik von Platen

Sakkunnig bostadsfrågor, SPF Seniorerna

Charlotte Teglgaard

Generalsekreterare Hissförbundet

I dag är drygt 2 miljoner svenskar 65 år eller äldre. Om 20 år har siffran ökat till 2,6 miljoner. Det finns idag väldigt många flerbostadshus som inte är tillgängliga. De saknar hiss, har försmädliga trappsteg innan- och utanför entrén samt höga trösklar och trånga badrum med smala dörrar. Hälften av alla 65 år och äldre som i dag bor i flerbostadshus saknar hiss i huset.

Kombinationen av ett växande antal äldre och många otillgängliga bostäder gör att kostnaderna för vård och omsorg riskerar att öka dramatiskt. Ju mer otillgänglig bostad, desto större behov av hemtjänst och risk för en förtida flytt till särskilt boende. Men även omvänt: med fler tillgängliga bostäder kan det offentliga spara mångmiljardbelopp genom att omsorgsutgifterna hålls nere samtidigt som livskvaliteten och självständigheten på äldre dagar förbättras.

Merparten av seniorerna vill bo kvar i sina hem, en del kan dock tänka sig att flytta till någon form av senior- eller trygghetsboende med hög tillgänglighet. Att det byggs fler sådana är därför en viktig pusselbit. Vår undersökning ”Lönsamt med tillgängliga bostäder” visar att det också finns stora vinster i att tillgänglighetsanpassa det befintliga beståndet, genom installation av hiss i flerbostadshus.

För en trappuppgång har vi utgått ifrån att 10 procent av flyttarna till särskilt boende kan undvikas helt. För de resterande 90 procenten äldre som får tillgång till hiss så skjuts flytten till särskilt boende upp 1-2 år. Sammantaget hamnar nuvärdet på besparingen genom minskade omsorgskostnader för en kommun som Karlstad på mellan 867 miljoner-1,4 miljarder. För en kommun som Arvika handlar det om 171-277 miljoner, och för en kommun som Säffle på 91-147 miljoner.

Uppskattningsvis saknar mer än 70 000 trapphus i Sverige hiss i dag. I en nyligen presenterad statlig utredning om bra bostäder för äldre (SOU 2015:85) föreslås ett investeringsstöd för hissinstallation och fortsatt stöd till tillgänglighetsinventeringar. Det är bra och angelägna förslag – fler tillgängliga bostäder ökar äldres livskvalitet samtidigt som kommunerna i Värmlands län kan spara miljonbelopp.

Fredrik von Platen

Sakkunnig bostadsfrågor, SPF Seniorerna

Charlotte Teglgaard

Generalsekreterare Hissförbundet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.