2016-01-02 06:00

2016-01-02 06:00

Vi behövs mer än någonsin

Debatt: Liberalerna

Genom sänkt skatt på enkla jobb öppnas fler vägar in på arbetsmarknaden. En viktig reform för både unga och nyanlända svenskar, skriver Eric Hesselius med flera.

Den liberala ideologin utgår från den enskilda människan och målet är hennes/hans frihet. Dessa rader är hämtade från vårt partiprogram och vi liberaler är helt övertygade om att i dagens Europa, i Sverige och i vårt Värmland behövs ett starkt liberalt parti som står för yttrandefrihet, öppenhet och alla människors lika värde. Mera nu än någonsin!

Vi undertecknade var Värmlands ombud på Liberalernas landsmöte i november. Där förnyade vi vår politik på en rad viktiga områden; ny skattereform, ny bostadspolitik och om namnbytet till Liberalerna. Politikområden som jämställdhet, funktionsnedsättning, miljöfrågor och integration behandlades också. Den politiska förnyelse vi nu genomför är den mest omfattande i partiets historia.

Sveriges bostadsmarknad fungerar inte, i dag präglas den av för lite bostäder och för lite marknad. Omfattande regleringar gör att det inte byggs tillräckligt samtidigt som köer och skatter gör att människor inte kan, vågar eller vill flytta. Dagens bostadsmarknad är sannolikt ett exempel på där ett försök att politiskt reglera fram rättvisa och jämlikhet istället skapat social orättvisa och färre klassresor.

Det vill vi ändra på. Vi vill se fri hyressättning i nybyggnation och en friare hyressättning i det befintliga hyresbeståndet samtidigt som flyttskatten sänks. Då ökar vi utbudet och rörligheten. Vi föreslår också en snabbare väg till fler detaljplaner, färre överklaganden och ett uppmjukat strandskydd.

Liberalernas förslag till ny skattereform innebär en stor omläggningen av skattepolitiken. Vi föreslår att brytpunkten höjs, nivån på det första steget i den statliga skatten sänks och att värnskatten avskaffas. Därutöver föreslår vi sänkt bolagsskatt för att stärka och förbättra landets företagsklimat. Genom sänkt skatt på enkla jobb öppnas fler vägar in på arbetsmarknaden. En viktig reform för både unga och nyanlända svenskar. Skattereformen är fullt ut finansierad genom bland annat höjda miljö- och konsumtionsskatter, en del i vår gröna skatteväxling.

Vi vill regionalisera och reformera reseavdraget. Det ska begränsas i de regioner där det finns en fungerande kollektivtrafik. Avdraget bör ligga på olika nivåer. Mindre avdrag i storstäder med utbyggd kollektivtrafik och högre avdrag på landsbygden där bilen är det enda alternativet.

En värmländsk motion till landsmötet som bifölls av partistyrelsen. Liberalerna ska verka för att kontanthantering och posttjänster ska fungera på lika villkor i hela vårt land. Detta är en viktig fråga för en levande landsbygd. I dag är det på mindre orter svårt att lämna in växelkassor och Värmland är det län där kontantlösa banker har ökat mest under 2014. Posttjänster försämras genom tidigare tömning av postlådor och att paketinlämningen ska ske tidigare under dagen. Detta försvårar för företagare på mindre orter.

Landsmötet blev ett historiskt möte när Folkpartiet liberalerna bytte namn till Liberalerna (L). Vi är ett idéparti, grundat av människor ur olika grupperingar i samhället, med en gemensam tro på de liberala idéerna om människors frihet, att skapa ett samhälle med valfrihet, öppenhet och alla människors lika värde och att starkt försvara öppenhet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Liberalerna är ett parti som vill skapa ett samhälle där alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Eric Hesselius

Niklas Wikström

Gert Ohlsson

Eva Wikström Hallonsten

Robert Andersson

Anders Wiking Pettersson

Marianne Åhman

Liberalerna

Den liberala ideologin utgår från den enskilda människan och målet är hennes/hans frihet. Dessa rader är hämtade från vårt partiprogram och vi liberaler är helt övertygade om att i dagens Europa, i Sverige och i vårt Värmland behövs ett starkt liberalt parti som står för yttrandefrihet, öppenhet och alla människors lika värde. Mera nu än någonsin!

Vi undertecknade var Värmlands ombud på Liberalernas landsmöte i november. Där förnyade vi vår politik på en rad viktiga områden; ny skattereform, ny bostadspolitik och om namnbytet till Liberalerna. Politikområden som jämställdhet, funktionsnedsättning, miljöfrågor och integration behandlades också. Den politiska förnyelse vi nu genomför är den mest omfattande i partiets historia.

Sveriges bostadsmarknad fungerar inte, i dag präglas den av för lite bostäder och för lite marknad. Omfattande regleringar gör att det inte byggs tillräckligt samtidigt som köer och skatter gör att människor inte kan, vågar eller vill flytta. Dagens bostadsmarknad är sannolikt ett exempel på där ett försök att politiskt reglera fram rättvisa och jämlikhet istället skapat social orättvisa och färre klassresor.

Det vill vi ändra på. Vi vill se fri hyressättning i nybyggnation och en friare hyressättning i det befintliga hyresbeståndet samtidigt som flyttskatten sänks. Då ökar vi utbudet och rörligheten. Vi föreslår också en snabbare väg till fler detaljplaner, färre överklaganden och ett uppmjukat strandskydd.

Liberalernas förslag till ny skattereform innebär en stor omläggningen av skattepolitiken. Vi föreslår att brytpunkten höjs, nivån på det första steget i den statliga skatten sänks och att värnskatten avskaffas. Därutöver föreslår vi sänkt bolagsskatt för att stärka och förbättra landets företagsklimat. Genom sänkt skatt på enkla jobb öppnas fler vägar in på arbetsmarknaden. En viktig reform för både unga och nyanlända svenskar. Skattereformen är fullt ut finansierad genom bland annat höjda miljö- och konsumtionsskatter, en del i vår gröna skatteväxling.

Vi vill regionalisera och reformera reseavdraget. Det ska begränsas i de regioner där det finns en fungerande kollektivtrafik. Avdraget bör ligga på olika nivåer. Mindre avdrag i storstäder med utbyggd kollektivtrafik och högre avdrag på landsbygden där bilen är det enda alternativet.

En värmländsk motion till landsmötet som bifölls av partistyrelsen. Liberalerna ska verka för att kontanthantering och posttjänster ska fungera på lika villkor i hela vårt land. Detta är en viktig fråga för en levande landsbygd. I dag är det på mindre orter svårt att lämna in växelkassor och Värmland är det län där kontantlösa banker har ökat mest under 2014. Posttjänster försämras genom tidigare tömning av postlådor och att paketinlämningen ska ske tidigare under dagen. Detta försvårar för företagare på mindre orter.

Landsmötet blev ett historiskt möte när Folkpartiet liberalerna bytte namn till Liberalerna (L). Vi är ett idéparti, grundat av människor ur olika grupperingar i samhället, med en gemensam tro på de liberala idéerna om människors frihet, att skapa ett samhälle med valfrihet, öppenhet och alla människors lika värde och att starkt försvara öppenhet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Liberalerna är ett parti som vill skapa ett samhälle där alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Eric Hesselius

Niklas Wikström

Gert Ohlsson

Eva Wikström Hallonsten

Robert Andersson

Anders Wiking Pettersson

Marianne Åhman

Liberalerna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.