2015-12-28 13:40

2015-12-28 13:42

Vi bygger med ansvar

: Karlstad 100 000

Ingen gång under 2000-talet har det byggts så mycket som det gör nu i Karlstad, skriver bland andra Peter Kullgren (KD).

Nu har den nya Stadsbyggnadsnämnden suttit ett år. Det har varit ett roligt år där vi har fått se mycket i Karlstads kommun. Det är bara att se sig om för att se vad otroligt mycket som är på gång. Under 2015 har vi beviljat bygglov för fler än tusen nya bostäder, det är nästan tre gånger så många som under 2014.

Därutöver bygglov för handel, kontor och andra verksamheter. Ingen gång under 2000-talet har det byggts så mycket som det

gör nu i Karlstad. Sannolikt behöver vi gå tillbaka till miljonprogrammets dagar för att finna samma siffror.

Mot denna bakgrund är det nästan ironiskt att Socialdemokraterna, med Linda Larsson Anders Tallgren och Håkan Holm Alteblad i spetsen gjort idoga försök att i olika medier sätta bilden av ett Karlstad där absolut ingenting händer. Särskilt aktiva var denna trio under våren där man bland annat hade en debattartikel i denna tidning med rubriken Karlstad gör på stället halt. Man skulle ju kunna ha önskat dem en något bättre tajming.

Att det byggs så mycket nu beror delvis på konjunkturen, men också på att det är många som vill bo i Karlstad. Bostadsmarknaden i kommunen är het. Detta tar sig bland annat uttryck i att såväl villor som bostadsrätter ofta säljs redan före visning, vilket naturligtvis upplevs som frustrerande för den som vill skaffa sig en bostad. Det leder också till att priserna stiger även om vi ännu är långt ifrån de priser som råder i storstäderna.

För oss är det naturligtvis roligt att många vill bosätta sig här, men det är också en utmaning. För att kunna tillgodose efterfrågan på tomter där det är möjligt att bygga krävs det att vi har planer. När vi tog över styret i Karlstad 2010 var detta något som var eftersatt. Sedan dess har dock den nuvarande majoriteten prioriterat planarbetet.

Det gör att det nu när efterfrågan är stor är möjligt att bevilja bygglov i den takt vi gör. Detta är också ett arbete som vi avser att fortsätta prioritera. Gå gärna in på www.karlstadutvecklas.se, det är en intressant sida där du kan ta del av mycket av det som är på gång i Karlstad.

Samtidigt är det värt att poängtera att Karlstads kommuns vision: Livskvalitet Karlstad 100 000 innehåller två delar, målet är inte bara att

vi ska växa, minst lika viktigt är att bygga en stad som är vacker och där människor trivs och mår bra. När man bygger stad bör man minst ha ett hundraårsperspektiv. Likt en länk i en kedja förvaltar och utvecklar vi något åt kommande generationer som vi själva har fått ta över. Tänker man så manar det till ansvarstagande. Det är mot den bakgrunden som vi även har sagt har nej till ett antal projekt under året. Även om detta retat oppositionen.

Stadsbyggnadsnämnden arbetar dock inte bara med bygglov och planfrågor, även Karlstadbuss är en viktig del i verksamheten. Också här ser vi en positiv utveckling. Allt fler väljer att åka kollektivt, vilket är nödvändigt om centrala Karlstad inte ska korkas igen när stan växer och

förtätas. Fram till den 15 januari har du dessutom möjlighet vara med och namnge våra stadsbussar. Gå gärna in på kommunens hemsida och lämna ditt förslag.

Avslutningsvis vill vi nämna det glada beskedet att regeringen precis före jul har beviljat Karlstads kommun 70 miljoner i stöd för att utveckla ett snabbusstråk för elbussar. Inledningsvis från Karlstad C till Nobelplan. En viktig pusselbit för att kunna utveckla Karlstad på ett hållbart sätt.

Nu har den nya Stadsbyggnadsnämnden suttit ett år. Det har varit ett roligt år där vi har fått se mycket i Karlstads kommun. Det är bara att se sig om för att se vad otroligt mycket som är på gång. Under 2015 har vi beviljat bygglov för fler än tusen nya bostäder, det är nästan tre gånger så många som under 2014.

Därutöver bygglov för handel, kontor och andra verksamheter. Ingen gång under 2000-talet har det byggts så mycket som det

gör nu i Karlstad. Sannolikt behöver vi gå tillbaka till miljonprogrammets dagar för att finna samma siffror.

Mot denna bakgrund är det nästan ironiskt att Socialdemokraterna, med Linda Larsson Anders Tallgren och Håkan Holm Alteblad i spetsen gjort idoga försök att i olika medier sätta bilden av ett Karlstad där absolut ingenting händer. Särskilt aktiva var denna trio under våren där man bland annat hade en debattartikel i denna tidning med rubriken Karlstad gör på stället halt. Man skulle ju kunna ha önskat dem en något bättre tajming.

Att det byggs så mycket nu beror delvis på konjunkturen, men också på att det är många som vill bo i Karlstad. Bostadsmarknaden i kommunen är het. Detta tar sig bland annat uttryck i att såväl villor som bostadsrätter ofta säljs redan före visning, vilket naturligtvis upplevs som frustrerande för den som vill skaffa sig en bostad. Det leder också till att priserna stiger även om vi ännu är långt ifrån de priser som råder i storstäderna.

För oss är det naturligtvis roligt att många vill bosätta sig här, men det är också en utmaning. För att kunna tillgodose efterfrågan på tomter där det är möjligt att bygga krävs det att vi har planer. När vi tog över styret i Karlstad 2010 var detta något som var eftersatt. Sedan dess har dock den nuvarande majoriteten prioriterat planarbetet.

Det gör att det nu när efterfrågan är stor är möjligt att bevilja bygglov i den takt vi gör. Detta är också ett arbete som vi avser att fortsätta prioritera. Gå gärna in på www.karlstadutvecklas.se, det är en intressant sida där du kan ta del av mycket av det som är på gång i Karlstad.

Samtidigt är det värt att poängtera att Karlstads kommuns vision: Livskvalitet Karlstad 100 000 innehåller två delar, målet är inte bara att

vi ska växa, minst lika viktigt är att bygga en stad som är vacker och där människor trivs och mår bra. När man bygger stad bör man minst ha ett hundraårsperspektiv. Likt en länk i en kedja förvaltar och utvecklar vi något åt kommande generationer som vi själva har fått ta över. Tänker man så manar det till ansvarstagande. Det är mot den bakgrunden som vi även har sagt har nej till ett antal projekt under året. Även om detta retat oppositionen.

Stadsbyggnadsnämnden arbetar dock inte bara med bygglov och planfrågor, även Karlstadbuss är en viktig del i verksamheten. Också här ser vi en positiv utveckling. Allt fler väljer att åka kollektivt, vilket är nödvändigt om centrala Karlstad inte ska korkas igen när stan växer och

förtätas. Fram till den 15 januari har du dessutom möjlighet vara med och namnge våra stadsbussar. Gå gärna in på kommunens hemsida och lämna ditt förslag.

Avslutningsvis vill vi nämna det glada beskedet att regeringen precis före jul har beviljat Karlstads kommun 70 miljoner i stöd för att utveckla ett snabbusstråk för elbussar. Inledningsvis från Karlstad C till Nobelplan. En viktig pusselbit för att kunna utveckla Karlstad på ett hållbart sätt.

  • Peter Kullgren (KD) Henrik Linblom (FP) Carola Bolmstedt (MP) Ingvar Klang (M) Marie Lundberg (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.