2015-12-28 06:00

2015-12-28 06:00

Bygg ut snabbt bredband till alla

Debatt: Kommuner

De små kommunernas samverkan anser att det är fullt möjligt att få till stånd en heltäckande fiberutbyggnad i Sverige, skriver Peter Lindroth och Eva Johansson.

Det har kostat 10,5 miljarder kronor och 18 år att få igång tunneln genom Hallandsåsen. Dyrt? Kommunalrådet i Båstad konstaterar att det motsvarar en kvartalsvinst för banken Nordea.

Det uppskattas att det skulle kosta 10-15 miljarder kronor att förse Sveriges landsbygd med fiberkabel. Ungefär motsvarande kostnaden för Hallandsåsen. Då skulle tillgänglighet säkras till ett snabbt Internet, digitala samhällstjänster, vård och undervisning, säker telefoni, bra tv med mera för alla Sveriges hushåll, företag, föreningar och offentliga institutioner.

Regeringen har avsatt 3,25 miljarder kronor till utbyggnaden av bredband i Sverige för EU:s programperiod 2014-2020. Enligt Jordbruksverket kan pengarna komma att ta slut redan nästa år. Medelsbehovet är alltså grovt underskattat.

Endast omkring 18 procent av de boende på Sveriges landsbygd har i dag tillgång till snabbt bredband, minst 100 MBits per sekund. Motsvarande siffra för städer är drygt 60 procent. En digital klyfta har vuxit fram. De små kommunernas samverkan (SmåKom) anser att klyftan förstärker urbaniseringen och är ett stort hinder för företag och individer som skulle önska vara verksamma på landsbygden. När dessutom täckningen för mobiltelefoni är undermålig på många håll, drar det undan möjligheterna för effektiv verksamhet på landsbygden.

SmåKom anser att det är fullt möjligt att få till stånd en heltäckande fiberutbyggnad i Sverige. Vi har tidigare försett alla med el och telefoni. Vi tror att notan bli lägre än beräknat, när vi får kontroll över var och hur mycket offentligt ägd, tillgänglig men outnyttjad fiber som redan finns i Sverige. Om vi dessutom kan ålägga alla aktörer, privata och offentliga, att upplåta sin fiber, så att vi slipper parallella etableringar, uppnår vi stora samhällsekonomiska vinster.

Regering och riksdag måste se till att befintlig infrastruktur kommer i användning och att medel avsätts i tillräcklig omfattning så att utbyggnaden av våra digitala motorvägar kan byggas ut fullt ut under åren 2017-2020. Regelverket måste justeras, så att det åter blir möjligt för kommuner att medfinansiera stödet, som nu täcker 40-70 procent beroende på länsstyrelse. Dessutom måste möjligheten för stöd omfatta större orter. Nu är gränsen högst 200 invånare. Att marknaden skulle bygga ut alla andra orter, som Post- och telestyrelsen bedömer, tror vi är en utopi.

En död hand över bredbandsutbyggnaden vore förödande för små kommuner på landsbygden.

Peter Lindroth

Ordförande, SmåKom

Eva Johansson

Vice ordförande, SmåKom

Det har kostat 10,5 miljarder kronor och 18 år att få igång tunneln genom Hallandsåsen. Dyrt? Kommunalrådet i Båstad konstaterar att det motsvarar en kvartalsvinst för banken Nordea.

Det uppskattas att det skulle kosta 10-15 miljarder kronor att förse Sveriges landsbygd med fiberkabel. Ungefär motsvarande kostnaden för Hallandsåsen. Då skulle tillgänglighet säkras till ett snabbt Internet, digitala samhällstjänster, vård och undervisning, säker telefoni, bra tv med mera för alla Sveriges hushåll, företag, föreningar och offentliga institutioner.

Regeringen har avsatt 3,25 miljarder kronor till utbyggnaden av bredband i Sverige för EU:s programperiod 2014-2020. Enligt Jordbruksverket kan pengarna komma att ta slut redan nästa år. Medelsbehovet är alltså grovt underskattat.

Endast omkring 18 procent av de boende på Sveriges landsbygd har i dag tillgång till snabbt bredband, minst 100 MBits per sekund. Motsvarande siffra för städer är drygt 60 procent. En digital klyfta har vuxit fram. De små kommunernas samverkan (SmåKom) anser att klyftan förstärker urbaniseringen och är ett stort hinder för företag och individer som skulle önska vara verksamma på landsbygden. När dessutom täckningen för mobiltelefoni är undermålig på många håll, drar det undan möjligheterna för effektiv verksamhet på landsbygden.

SmåKom anser att det är fullt möjligt att få till stånd en heltäckande fiberutbyggnad i Sverige. Vi har tidigare försett alla med el och telefoni. Vi tror att notan bli lägre än beräknat, när vi får kontroll över var och hur mycket offentligt ägd, tillgänglig men outnyttjad fiber som redan finns i Sverige. Om vi dessutom kan ålägga alla aktörer, privata och offentliga, att upplåta sin fiber, så att vi slipper parallella etableringar, uppnår vi stora samhällsekonomiska vinster.

Regering och riksdag måste se till att befintlig infrastruktur kommer i användning och att medel avsätts i tillräcklig omfattning så att utbyggnaden av våra digitala motorvägar kan byggas ut fullt ut under åren 2017-2020. Regelverket måste justeras, så att det åter blir möjligt för kommuner att medfinansiera stödet, som nu täcker 40-70 procent beroende på länsstyrelse. Dessutom måste möjligheten för stöd omfatta större orter. Nu är gränsen högst 200 invånare. Att marknaden skulle bygga ut alla andra orter, som Post- och telestyrelsen bedömer, tror vi är en utopi.

En död hand över bredbandsutbyggnaden vore förödande för små kommuner på landsbygden.

Peter Lindroth

Ordförande, SmåKom

Eva Johansson

Vice ordförande, SmåKom

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.