2015-12-19 06:00

2015-12-19 06:00

Uppmuntran för integration

Replik: Karlstads kommun

Att utse MultiKulti till vardagshjältar är ett sätt att visa uppskattning för det engagemang som några tjejer i Herzöga BK visat och uppmuntra föreningens engagemang i integrationsarbetet, skriver Monica Persson.

Svar till Marianne Nilsson med flera (NWT 10/12)

Tidigare i december utsågs för sjätte året fyra vardagshjältar, personer eller föreningar som gjort något extra för våra barn och unga och som Karlstads kommun vill lyfta fram. Det är Karlstadsborna själva som nominerar sina vardagshjältar. I år blev MultiKulti en av mottagarna av utmärkelsen.

MultiKulti drivs av Hertzöga BK och riktar sig till tjejer som vill spela fotboll i en miljö utan killar eller män. Verksamheten startade 2014 inspirerad av liknande projekt i andra städer. MultiKulti erbjuder träning i en miljö där tjejer vågar ta för sig och får en ny social gemenskap. Det handlar om mer än fotboll. Här förs även samtal kring samarbete, självförtroende och kroppsideal.

Att utse MultiKulti till vardagshjältar är ett sätt att visa uppskattning för det engagemang som några tjejer i Herzöga BK visat och uppmuntra föreningens engagemang i integrationsarbetet. Karlstad kommun uppmuntrar aktiviteter som riktar sig enbart till tjejer eller killar oavsett ursprung och det är extra viktigt att stödja aktiviteter som når de målgrupper som har svårt att ta del av det ordinarie fritidsutbudet för barn och unga.

Att komma tillrätta med problemet att det finns barn, ungdomar och vuxna som lever i en hedersstruktur varav en del utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är ett av kommunens uppdrag. Det handlar om att upptäcka och att förmedla om vilka rättigheter barn och unga har och att erbjuda alternativ för de familjer som håller fast vid hedersnormer. Det hänger tätt samman med hur vi lyckas med att inkludera människor som invandrat eller kommit som flyktingar.

Då det gäller socialtjänsten är uppdraget att skydda och ge ett stöd för att den enskilde som utsätts ska få ett gott liv fritt från våld. Kommunen ska också samarbeta runt enskilda individer och på strukturell nivå. Därför har Karlstad deltagit i ett kompetens- och utvecklingsprojekt ”Våga göra skillnad” samt deltar med representanter i ett läns- och myndighetsgemensamt resursteam. Det krävs fortsatt utvecklingsarbete i samverkan mellan kommunens förvaltningar och frivilligorganisationernas deltagande i detta arbete välkomnas.

Vi kommer att bjuda in till ett möte där vi kan ha en dialog om hur vi tillsammans kan arbeta med frågan.

Monica Persson

Socialdirektör, Karlstads kommun

Svar till Marianne Nilsson med flera (NWT 10/12)

Tidigare i december utsågs för sjätte året fyra vardagshjältar, personer eller föreningar som gjort något extra för våra barn och unga och som Karlstads kommun vill lyfta fram. Det är Karlstadsborna själva som nominerar sina vardagshjältar. I år blev MultiKulti en av mottagarna av utmärkelsen.

MultiKulti drivs av Hertzöga BK och riktar sig till tjejer som vill spela fotboll i en miljö utan killar eller män. Verksamheten startade 2014 inspirerad av liknande projekt i andra städer. MultiKulti erbjuder träning i en miljö där tjejer vågar ta för sig och får en ny social gemenskap. Det handlar om mer än fotboll. Här förs även samtal kring samarbete, självförtroende och kroppsideal.

Att utse MultiKulti till vardagshjältar är ett sätt att visa uppskattning för det engagemang som några tjejer i Herzöga BK visat och uppmuntra föreningens engagemang i integrationsarbetet. Karlstad kommun uppmuntrar aktiviteter som riktar sig enbart till tjejer eller killar oavsett ursprung och det är extra viktigt att stödja aktiviteter som når de målgrupper som har svårt att ta del av det ordinarie fritidsutbudet för barn och unga.

Att komma tillrätta med problemet att det finns barn, ungdomar och vuxna som lever i en hedersstruktur varav en del utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är ett av kommunens uppdrag. Det handlar om att upptäcka och att förmedla om vilka rättigheter barn och unga har och att erbjuda alternativ för de familjer som håller fast vid hedersnormer. Det hänger tätt samman med hur vi lyckas med att inkludera människor som invandrat eller kommit som flyktingar.

Då det gäller socialtjänsten är uppdraget att skydda och ge ett stöd för att den enskilde som utsätts ska få ett gott liv fritt från våld. Kommunen ska också samarbeta runt enskilda individer och på strukturell nivå. Därför har Karlstad deltagit i ett kompetens- och utvecklingsprojekt ”Våga göra skillnad” samt deltar med representanter i ett läns- och myndighetsgemensamt resursteam. Det krävs fortsatt utvecklingsarbete i samverkan mellan kommunens förvaltningar och frivilligorganisationernas deltagande i detta arbete välkomnas.

Vi kommer att bjuda in till ett möte där vi kan ha en dialog om hur vi tillsammans kan arbeta med frågan.

Monica Persson

Socialdirektör, Karlstads kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.