2015-12-19 06:01

2015-12-19 06:01

Sju förslag för ökad trygghet

Replik: Terrorbekämpning

I tider då såväl vänster- som högerextrema rörelser och grupper som förespråkar våldsbejakande islamistisk extremism har blivit allt våldsammare är det ännu viktigare att vi värnar det öppna samhället och att varje person, oavsett bostadsort, ska kunna känna sig trygg, skriver Annie Lööf och Johan Hedin.

Alla människor ska känna trygghet i Sverige. Tryggheten att Sverige är en fungerande rättsstat med domstolar som dömer på ett rättssäkert sätt, med polisen som finns där och när den behövs och med skydd från terrorism och annan grov brottslighet. Det är en princip som ska gälla i hela landet.

I tider då såväl vänster- som högerextrema rörelser och grupper som förespråkar våldsbejakande islamistisk extremism har blivit allt våldsammare är det ännu viktigare att vi värnar det öppna samhället och att varje person, oavsett bostadsort, ska kunna känna sig trygg. Ingen stadsdel i Sverige ska tillåtas vara laglöst land.

Med det som bakgrund föreslår Centerpartiet ett paket med sju åtgärder för att stärka den svenska rättsstatens förmåga att motarbeta grov brottslighet och terrorism.

• Vi vill skjuta till två miljarder kronor till polisen. Satsningen ska täcka utbildnings- och lönekostnader för att anställa ytterligare 1 600 nya poliser, höjda löner, att antalet arbetade polistimmar ska öka och att poliser får bättre arbetsförhållanden så att de väljer att stanna inom myndigheten.

• Av dessa två miljarder ska 160 miljoner kronor årligen gå till högre löner för områdespoliser. Satsningen räcker till omkring 5 000 kronor mer i månaden för en områdespolis. På så sätt ökar attraktiviteten i att söka till dessa tjänster och samtidigt uppmuntras områdespoliserna att stanna kvar i sina roller.

• Uppdatera lagen om uppvigling till brott, som i dagsläget används sparsamt. För att rättsväsendet i högre grad ska prioritera dessa brott föreslår vi också en straffskärpning där dagens nivå av böter eller fängelse i sex månader höjs.

• Förbjud att offentliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap, eller som verkar för rekrytering eller uppmanar till stöd för av EU eller FN terrorlistade organisationer.

• Den som bestämmer sig för att åka för att hjälpa en av EU eller FN terrorlistad organisation ska veta att det svenska rättssamhället väntar på en när man kommer hem. Bevisningen blir ofta svår när det gäller kriminella handlingar som har begåtts i ett krisområde eftersom det oftast inte finns vare sig vittnen eller någon annan typ av bevisning. Vi vill därför kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer. Förslaget innebär att en åklagare inte behöver bevisa ett explicit terrorbrott, istället räcker det att bevisa samröre för en fällande dom.

• Vi vill kriminalisera stödjande av terrorism. En kriminalisering av stödjande av terrorism bör inkludera bland annat att skicka pengar eller vapen, att dela information med en terrorgrupp, att hjälpa till med juridiskt eller finansiellt stöd och att hjälpa med framtagande eller spridande av propaganda.

• Låt myndigheter dela uppgifter. Centerpartiet värnar den integritetskultur vi har i Sverige och vill behålla de sekretesspärrar som är viktiga för integriteten, men när det gäller risk för terrorbrott vill vi att vissa, framförallt rättsvårdande myndigheter, ska åläggas en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet.

Det ger den svenska rättsstaten mer kraft och är ett viktigt steg på vägen för att alla människor i Sverige ska kunna känna sig trygga.

Annie Lööf (C)

Partiordförande

Johan Hedin (C)

Rättspolitisk talesperson

Alla människor ska känna trygghet i Sverige. Tryggheten att Sverige är en fungerande rättsstat med domstolar som dömer på ett rättssäkert sätt, med polisen som finns där och när den behövs och med skydd från terrorism och annan grov brottslighet. Det är en princip som ska gälla i hela landet.

I tider då såväl vänster- som högerextrema rörelser och grupper som förespråkar våldsbejakande islamistisk extremism har blivit allt våldsammare är det ännu viktigare att vi värnar det öppna samhället och att varje person, oavsett bostadsort, ska kunna känna sig trygg. Ingen stadsdel i Sverige ska tillåtas vara laglöst land.

Med det som bakgrund föreslår Centerpartiet ett paket med sju åtgärder för att stärka den svenska rättsstatens förmåga att motarbeta grov brottslighet och terrorism.

• Vi vill skjuta till två miljarder kronor till polisen. Satsningen ska täcka utbildnings- och lönekostnader för att anställa ytterligare 1 600 nya poliser, höjda löner, att antalet arbetade polistimmar ska öka och att poliser får bättre arbetsförhållanden så att de väljer att stanna inom myndigheten.

• Av dessa två miljarder ska 160 miljoner kronor årligen gå till högre löner för områdespoliser. Satsningen räcker till omkring 5 000 kronor mer i månaden för en områdespolis. På så sätt ökar attraktiviteten i att söka till dessa tjänster och samtidigt uppmuntras områdespoliserna att stanna kvar i sina roller.

• Uppdatera lagen om uppvigling till brott, som i dagsläget används sparsamt. För att rättsväsendet i högre grad ska prioritera dessa brott föreslår vi också en straffskärpning där dagens nivå av böter eller fängelse i sex månader höjs.

• Förbjud att offentliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap, eller som verkar för rekrytering eller uppmanar till stöd för av EU eller FN terrorlistade organisationer.

• Den som bestämmer sig för att åka för att hjälpa en av EU eller FN terrorlistad organisation ska veta att det svenska rättssamhället väntar på en när man kommer hem. Bevisningen blir ofta svår när det gäller kriminella handlingar som har begåtts i ett krisområde eftersom det oftast inte finns vare sig vittnen eller någon annan typ av bevisning. Vi vill därför kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer. Förslaget innebär att en åklagare inte behöver bevisa ett explicit terrorbrott, istället räcker det att bevisa samröre för en fällande dom.

• Vi vill kriminalisera stödjande av terrorism. En kriminalisering av stödjande av terrorism bör inkludera bland annat att skicka pengar eller vapen, att dela information med en terrorgrupp, att hjälpa till med juridiskt eller finansiellt stöd och att hjälpa med framtagande eller spridande av propaganda.

• Låt myndigheter dela uppgifter. Centerpartiet värnar den integritetskultur vi har i Sverige och vill behålla de sekretesspärrar som är viktiga för integriteten, men när det gäller risk för terrorbrott vill vi att vissa, framförallt rättsvårdande myndigheter, ska åläggas en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet.

Det ger den svenska rättsstaten mer kraft och är ett viktigt steg på vägen för att alla människor i Sverige ska kunna känna sig trygga.

Annie Lööf (C)

Partiordförande

Johan Hedin (C)

Rättspolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.