2015-12-18 06:01

2015-12-18 06:01

Regeringen tar miljarder och ger miljoner

Replik: Kulturen

De höjda bidrag som regeringen tillför kulturen är alltså bara en liten del av det som man i nästa steg tar ifrån kulturen i form av höjda skatter och avgifter, skriver Olof Lavesson.

Svar till Alice Bah Kuhnke och Gunilla Carlsson (NWT 10/12)

En skattechock sveper över Sverige där rödgröna regeringar på alla politiska nivåer väljer att höja skatten. Detta leder till kraftigt ökade kostnader för kulturen. All erfarenhet visar att människors benägenhet att konsumera kultur påverkas negativt när hushållen får mindre pengar.

I vänsterns värld är kulturen alltid en solitär som lever sitt liv oberoende av övriga politikområden. Inget kan vara mera fel då sanningen är att politiken i dess helhet hänger ihop. Kulturen skapar råvaran som andra politikområden förädlar. Regeringens chockhöjda skatter, där udden riktas särskilt mot ungdomar och människor med små ekonomiska marginaler, drabbar kulturen hårt. Det märks genom miljarder i höjda skatter för kulturen och kulturnära näringar samt den hårt kritiserade höjningen av moms på biobiljetter.

Regeringen tar miljarder från kulturen och ger tillbaka miljoner i ökade bidrag. Detta säger vi moderater nej till. För oss har kulturens ett stort egenvärde och en självklar roll i samhället. Kulturen och konsten är ovärderliga för yttrandefriheten, kreativiteten, bildningen, demokratin, humanismen och öppenheten. Konsten bidrar till att problematisera och utmana invanda föreställningar och tankemönster. Ett rikt kulturliv skapar, bevarar och utvecklar omistliga värden i samhället. Kulturen har ett självklart egenvärde och skall vara en fri kraft i ett demokratiskt samhälle.

De höjda bidrag som regeringen tillför kulturen är alltså bara en liten del av det som man i nästa steg tar ifrån kulturen i form av höjda skatter och avgifter. Merparten av dessa ökade anslagen går till fördelningspolitiskt märkliga satsningar som att sänka avgiften för höginkomsttagare i Stockholms förortskommuner, med barn i den kommunala kulturskolan samt fri entré på statliga museer för turister och innerstadsbor. Kultursektorn i övrigt tillförs inga nya pengar vilket skapat frustration och besvikelse ute i Kultursverige.

Moderaterna säger nej till orättvisa skattehöjningar som slår mot jobb och tillväxt. Regeringens kulturpolitik är djupt orättvis. Den drabbar landsbygden, barn, ungdomar och människor som lever med små ekonomiska marginaler. Vinnare är storstädernas övre medelklass. De flesta ser idag igenom vänsterns gamla retoriska trick att reducera kulturdebatten till att handla om vem som ger mest i bidrag. Kulturen får aldrig reduceras till en marginaliserad nisch i det poliska landskapet. De omistliga värden som kulturen har angår allt och alla. Sverige kan mer och Kultursverige är värd en bättre regering.

Olof Lavesson (M)

Ordförande i riksdagens kulturutskott

Svar till Alice Bah Kuhnke och Gunilla Carlsson (NWT 10/12)

En skattechock sveper över Sverige där rödgröna regeringar på alla politiska nivåer väljer att höja skatten. Detta leder till kraftigt ökade kostnader för kulturen. All erfarenhet visar att människors benägenhet att konsumera kultur påverkas negativt när hushållen får mindre pengar.

I vänsterns värld är kulturen alltid en solitär som lever sitt liv oberoende av övriga politikområden. Inget kan vara mera fel då sanningen är att politiken i dess helhet hänger ihop. Kulturen skapar råvaran som andra politikområden förädlar. Regeringens chockhöjda skatter, där udden riktas särskilt mot ungdomar och människor med små ekonomiska marginaler, drabbar kulturen hårt. Det märks genom miljarder i höjda skatter för kulturen och kulturnära näringar samt den hårt kritiserade höjningen av moms på biobiljetter.

Regeringen tar miljarder från kulturen och ger tillbaka miljoner i ökade bidrag. Detta säger vi moderater nej till. För oss har kulturens ett stort egenvärde och en självklar roll i samhället. Kulturen och konsten är ovärderliga för yttrandefriheten, kreativiteten, bildningen, demokratin, humanismen och öppenheten. Konsten bidrar till att problematisera och utmana invanda föreställningar och tankemönster. Ett rikt kulturliv skapar, bevarar och utvecklar omistliga värden i samhället. Kulturen har ett självklart egenvärde och skall vara en fri kraft i ett demokratiskt samhälle.

De höjda bidrag som regeringen tillför kulturen är alltså bara en liten del av det som man i nästa steg tar ifrån kulturen i form av höjda skatter och avgifter. Merparten av dessa ökade anslagen går till fördelningspolitiskt märkliga satsningar som att sänka avgiften för höginkomsttagare i Stockholms förortskommuner, med barn i den kommunala kulturskolan samt fri entré på statliga museer för turister och innerstadsbor. Kultursektorn i övrigt tillförs inga nya pengar vilket skapat frustration och besvikelse ute i Kultursverige.

Moderaterna säger nej till orättvisa skattehöjningar som slår mot jobb och tillväxt. Regeringens kulturpolitik är djupt orättvis. Den drabbar landsbygden, barn, ungdomar och människor som lever med små ekonomiska marginaler. Vinnare är storstädernas övre medelklass. De flesta ser idag igenom vänsterns gamla retoriska trick att reducera kulturdebatten till att handla om vem som ger mest i bidrag. Kulturen får aldrig reduceras till en marginaliserad nisch i det poliska landskapet. De omistliga värden som kulturen har angår allt och alla. Sverige kan mer och Kultursverige är värd en bättre regering.

Olof Lavesson (M)

Ordförande i riksdagens kulturutskott

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.