2015-12-17 06:01

2015-12-17 06:01

Vi ska vara ett land som håller ihop

Debatt: Sverige

En viktig utgångspunkt för regeringen har varit att Sverige ska vara ett land som håller ihop. Och för att alla som bor här ska ha möjlighet att nå sin fulla potential, skriver Gunilla Svantorp.

I skrivande stund har vi nyligen beslutat om kommande årets statsbudget. Jag ska återkomma till den, men först lite om det läge Sverige befinner sig i. I dag finns över 200 000 öppna asylärenden som ska hanteras, det säger sig själv att så länge inte alla asylsökande fördelas lika över landet och lika över länderna så innebär detta ett hårt tryck. Så hårt tryck att våra myndigheter nu sagt ifrån, detta går inte längre. Främst är det personella resurser som inte längre räcker till för att vi ska kunna garantera det som är självklart, att alla människor i vårt land behandlas lika och ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. En ansvarsfull regering lyssnar på de signalerna.

Jag är den första att erkänna att det som nu diskuteras vad handlar om att försvåra för flyktingar att ta sig till Sverige är jobbigt. Men det handlar ju om att med de värderingar jag och andra har som grund för politiska förtroendeuppdrag möta de utmaningar vårt land nu ställs inför och att också vara lyhörda. Nu måste vi få fler länder att vara delaktiga.

Sverige har gjort fantastiska insatser genom alla år och om alla länder och alla kommuner hade hjälpts åt hade läget varit ett helt annat. Nu är vi där vi är och då handlar det om att göra det bästa möjliga av de resurser vi har. Därför känns det oerhört bra att vi har beslutat om en budget som gör skillnad för människor i vardagen, både för de som redan bor här och för de som nyss kommit hit av olika anledningar.

För det första investerar vi i jobb. Vi investerar i bostäder, klimatinvesteringar, infrastruktur och kompetens. Satsningar som kommer att öka sysselsättningen och genom fler utbildningsmöjligheter förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

För det andra investerar vi i skolan där målet är att skapa en mer jämlik kunskapsskola med tid för varje elev. För att nå dit satsar vi på höjda lärarlöner, stärkt fortbildning för lärare och bättre möjligheter till utveckling i de skolor som har störst utmaningar. Satsning på fritidshemmen är också viktigt och något som äntligen blir av.

För det tredje investerar vi i klimatomställning och energi där stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om det svenska samhället.

För det fjärde ska Sverige vara ett land som präglas av jämställdhet, jämlikhet, rättvisa och gemensamt ansvarstagande där ingen ska behöva känna oro för t ex sin ålderdom. Starka offentliga trygghetssystem är centrala. Den borgerliga regeringens införande av skillnader i beskattning mellan pensioner och arbetsinkomster ska avskaffas, i ett första steg föreslås en höjning av det förhöjda grundavdraget för äldre.

Listan kan göras lång. En viktig utgångspunkt för regeringen har varit att Sverige ska vara ett land som håller ihop. Och för att alla som bor här ska ha möjlighet att nå sin fulla potential så ska klyftorna mellan samhällsklasser, mellan kvinnor och män och mellan stad och land minska. Till denna budget läggs också en ändringsbudget som kommer att förstärka läget för de kommuner som tagit det allra största ansvaret i flyktingmottagandet. Det behövs.

Gunilla Svantorp (S)

Riksdagsledamot, Årjäng

I skrivande stund har vi nyligen beslutat om kommande årets statsbudget. Jag ska återkomma till den, men först lite om det läge Sverige befinner sig i. I dag finns över 200 000 öppna asylärenden som ska hanteras, det säger sig själv att så länge inte alla asylsökande fördelas lika över landet och lika över länderna så innebär detta ett hårt tryck. Så hårt tryck att våra myndigheter nu sagt ifrån, detta går inte längre. Främst är det personella resurser som inte längre räcker till för att vi ska kunna garantera det som är självklart, att alla människor i vårt land behandlas lika och ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. En ansvarsfull regering lyssnar på de signalerna.

Jag är den första att erkänna att det som nu diskuteras vad handlar om att försvåra för flyktingar att ta sig till Sverige är jobbigt. Men det handlar ju om att med de värderingar jag och andra har som grund för politiska förtroendeuppdrag möta de utmaningar vårt land nu ställs inför och att också vara lyhörda. Nu måste vi få fler länder att vara delaktiga.

Sverige har gjort fantastiska insatser genom alla år och om alla länder och alla kommuner hade hjälpts åt hade läget varit ett helt annat. Nu är vi där vi är och då handlar det om att göra det bästa möjliga av de resurser vi har. Därför känns det oerhört bra att vi har beslutat om en budget som gör skillnad för människor i vardagen, både för de som redan bor här och för de som nyss kommit hit av olika anledningar.

För det första investerar vi i jobb. Vi investerar i bostäder, klimatinvesteringar, infrastruktur och kompetens. Satsningar som kommer att öka sysselsättningen och genom fler utbildningsmöjligheter förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

För det andra investerar vi i skolan där målet är att skapa en mer jämlik kunskapsskola med tid för varje elev. För att nå dit satsar vi på höjda lärarlöner, stärkt fortbildning för lärare och bättre möjligheter till utveckling i de skolor som har störst utmaningar. Satsning på fritidshemmen är också viktigt och något som äntligen blir av.

För det tredje investerar vi i klimatomställning och energi där stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om det svenska samhället.

För det fjärde ska Sverige vara ett land som präglas av jämställdhet, jämlikhet, rättvisa och gemensamt ansvarstagande där ingen ska behöva känna oro för t ex sin ålderdom. Starka offentliga trygghetssystem är centrala. Den borgerliga regeringens införande av skillnader i beskattning mellan pensioner och arbetsinkomster ska avskaffas, i ett första steg föreslås en höjning av det förhöjda grundavdraget för äldre.

Listan kan göras lång. En viktig utgångspunkt för regeringen har varit att Sverige ska vara ett land som håller ihop. Och för att alla som bor här ska ha möjlighet att nå sin fulla potential så ska klyftorna mellan samhällsklasser, mellan kvinnor och män och mellan stad och land minska. Till denna budget läggs också en ändringsbudget som kommer att förstärka läget för de kommuner som tagit det allra största ansvaret i flyktingmottagandet. Det behövs.

Gunilla Svantorp (S)

Riksdagsledamot, Årjäng

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.