2015-12-11 06:00

2015-12-11 06:00

Bättre förutsättningar för innovativa företag

Replik: Statligt riskkapital

Inom ramen för Fondinvest föreslås bland annat etablerandet av en mikrofond med syfte att stötta mindre lokala fonder och deras främjande av innovativa företag, skriver Värmlands socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Svar till Daniel Bäckström och Helena Lindahl (NWT 2/12)

Daniel Bäckström och Helena Lindahl utrycker sin oro för kapitalförsörjningen för mindre företag i NWT den 2 december. Den oron har regeringen tagit på allvar och det också därför den föreslår förändringar.

Staten har en viktig uppgift i att komplettera marknaden i att tillgodose företagens finansiella behov. Inte minst när det gäller innovativa små bolag i tidiga skeden. I dag finns det allvarliga brister i strukturen för det statliga stödet. Vi, tillsammans med många andra, konstaterar att hälften av det statliga riskkapitalet inte används. Vi anser att det är oansvarigt att hantera de statliga medlen på sådant sätt att de inte når landets företag i den utsträckning som de har potential att göra. Särskilt när vi så ofta möter företagare runt om i Sverige som berättar om de svårigheter de möter – både de som är i behov av riskkapital och de som vill ta lån.

Mot bakgrund av detta genomförde näringsdepartementet en utredning om det statliga riskkapitalet och det är också anledningen till att regeringen har valt att gå vidare med dess huvudsakliga förslag om att bland annat inrätta det nya nationella fond-i-fondbolaget Fondinvest.

Inom ramen för Fondinvest föreslås bland annat etablerandet av en mikrofond med syfte att stötta mindre lokala fonder och deras främjande av innovativa företag. Ett exempel på en sådan fond som skulle kunna komma ifråga är de tillväxtkassor som Inlandsinnovation framgångsrikt etablerat.

Ytterligare ett förslag i utredningen som vi vill ta vidare är det om inrättandet av en demonstrationsanläggningsfond. Det finns i dag stora utmaningar i att attrahera kapital till de faser där en innovation ska gå från prototyp till fullskalig anläggning. Här kan det statliga kapitalet spela en viktig roll, inte minst kopplat till behoven av utveckling inom råvaruindustrin som är omfattande i norra Sverige.

För oss är det oerhört viktigt att de nuvarande innehaven i bland annat Innlandsinnovation hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Förvaltningen, tilläggsinvesteringar och avyttringar ska ske på ett sätt som är bra både för de bolag som är berörda och för avkastningen på investeringen. Därför har en intern utredning jobbat särskilt med frågan under hösten. I det arbetet har bland annat Inlandsinnovation varit aktivt involverad på flera olika sätt.

Att ta ansvar för att det statliga riskkapitalet används till sin fulla kraft ska alltså inte på något sätt förväxlas med att de ekonomiska resurserna centraliseras till storstadsregionerna som artikelförfattarna hävdar. Snarare vill vi göra det enda rätta för att innovativa företag i hela Sverige ska få bästa förutsättningar att uppstå och växa sig starka, så väl i Värmland som i resten av landet. Något annat vore tjänstefel.

Berit Högman

Lars Mejern Larsson

Gunilla Svantorp

Jonas Gunnarsson

Stina Bergström

Mikael Dahlqvist

Riksdagsledamöter från Värmland

Svar till Daniel Bäckström och Helena Lindahl (NWT 2/12)

Daniel Bäckström och Helena Lindahl utrycker sin oro för kapitalförsörjningen för mindre företag i NWT den 2 december. Den oron har regeringen tagit på allvar och det också därför den föreslår förändringar.

Staten har en viktig uppgift i att komplettera marknaden i att tillgodose företagens finansiella behov. Inte minst när det gäller innovativa små bolag i tidiga skeden. I dag finns det allvarliga brister i strukturen för det statliga stödet. Vi, tillsammans med många andra, konstaterar att hälften av det statliga riskkapitalet inte används. Vi anser att det är oansvarigt att hantera de statliga medlen på sådant sätt att de inte når landets företag i den utsträckning som de har potential att göra. Särskilt när vi så ofta möter företagare runt om i Sverige som berättar om de svårigheter de möter – både de som är i behov av riskkapital och de som vill ta lån.

Mot bakgrund av detta genomförde näringsdepartementet en utredning om det statliga riskkapitalet och det är också anledningen till att regeringen har valt att gå vidare med dess huvudsakliga förslag om att bland annat inrätta det nya nationella fond-i-fondbolaget Fondinvest.

Inom ramen för Fondinvest föreslås bland annat etablerandet av en mikrofond med syfte att stötta mindre lokala fonder och deras främjande av innovativa företag. Ett exempel på en sådan fond som skulle kunna komma ifråga är de tillväxtkassor som Inlandsinnovation framgångsrikt etablerat.

Ytterligare ett förslag i utredningen som vi vill ta vidare är det om inrättandet av en demonstrationsanläggningsfond. Det finns i dag stora utmaningar i att attrahera kapital till de faser där en innovation ska gå från prototyp till fullskalig anläggning. Här kan det statliga kapitalet spela en viktig roll, inte minst kopplat till behoven av utveckling inom råvaruindustrin som är omfattande i norra Sverige.

För oss är det oerhört viktigt att de nuvarande innehaven i bland annat Innlandsinnovation hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Förvaltningen, tilläggsinvesteringar och avyttringar ska ske på ett sätt som är bra både för de bolag som är berörda och för avkastningen på investeringen. Därför har en intern utredning jobbat särskilt med frågan under hösten. I det arbetet har bland annat Inlandsinnovation varit aktivt involverad på flera olika sätt.

Att ta ansvar för att det statliga riskkapitalet används till sin fulla kraft ska alltså inte på något sätt förväxlas med att de ekonomiska resurserna centraliseras till storstadsregionerna som artikelförfattarna hävdar. Snarare vill vi göra det enda rätta för att innovativa företag i hela Sverige ska få bästa förutsättningar att uppstå och växa sig starka, så väl i Värmland som i resten av landet. Något annat vore tjänstefel.

Berit Högman

Lars Mejern Larsson

Gunilla Svantorp

Jonas Gunnarsson

Stina Bergström

Mikael Dahlqvist

Riksdagsledamöter från Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.