2015-12-05 06:01

2015-12-05 06:01

Fördela ansvaret mer rättvist

Debatt: Flyktingpolitik

Hittills har mottagandet fördelats skevt. Många kommuner i Värmland har tagit ett stort ansvar. Samtidigt har andra kommuner inte alls bidragit på samma sätt, skriver Philip Botström och Alexander Pettersson.

Sverige tar ett historiskt stort ansvar för flyktingmottagandet. Det ska vi vara stolta över. Ansvaret som Sverige tagit är nödvändigt, men också en utmaning på många sätt. Nu behövs akuta åtgärder i mottagandet, åtgärder för att lösa bostadssituationen och en välfärdsgaranti som möjliggör kommunernas långsiktiga välfärdsåtagande.

Den humanitära krisen fortsätter i vår omvärld. Kriget i Syrien och IS härjningar tvingar fortsatt människor på flykt. Att IS är kapabla till vidrigt våld har vi med smärta fått uppleva också här i Europa. Det är mot bakgrund av detta som flyktingsituationen måste förstås.

Ett antal kommuner brottas i nuläget med utmaningen hur de på ett humant och säkert sätt ska kunna ta emot människor som flytt till vårt land. Det är en stor utmaning. Men vi vet av erfarenhet att det är en stor tillgång om vi gör rätt saker.

För att förbättra mottagandet och etableringen föreslår SSU reformer inom tre områden:

1. Akuta åtgärder i mottagandeprocessen

Hittills har mottagandet fördelats skevt. Många kommuner i Värmland har tagit ett stort ansvar. Samtidigt har andra kommuner inte alls bidragit på samma sätt. Därför är det bra att flyktingmottagandet kommer fördelas rättvist över alla kommuner i Sverige nästa år. Men det behövs åtgärder redan nu för att avlasta de kommuner som idag tar ett mycket stort ansvar.

För att underlätta för kommuner som tar ett stort ansvar borde mottagandet bli ett regionalt ansvar. Mottagandet av ensamkommande barn borde underlättas genom att de nyanlända direkt efter ankomst slussas till omkringliggande kommuner. Dessutom måste mottagning ske även på helger.

2. Reformera EBO-lagstiftningen

I dagsläget kan en asylsökande välja att bo i Migrationsverkets boenden eller hitta eget boende. Dagens regler bidrar allt för ofta till trångboddhet och att asylsökande riskerar att utnyttjas. Samtidigt innebär dagens system att kommuner får mycket svårt att planera sin verksamhet – man vet helt enkelt inte var de asylsökande kommer bo under asyltiden.

Vi vill ge Migrationsverket större mandat att arrangera boende för människor som söker asyl. Det kommer att leda till en rättvisare fördelning och minskat tryck på redan utsatta kommuner. Om alla kommuner ska ta ansvar, då måste vi också ta fördelningen på allvar.

3. Inför en välfärdsgaranti

Människor behöver en fristad när de flyr från krig, samtidigt behöver Sverige en ökad befolkning. För tio år sedan pratades det om fyrtiotalisterna som ett köttberg. Det berget finns kvar. Sverige behöver fler människor som bidrar. Och för att rustas för ett produktivt liv krävs en bra välfärd.

Regeringen skjuter till 10 miljarder kronor extra till kommuner och landsting under 2015. För kommunerna i Värmland innebär det drygt 350 miljoner under 2015. Det kommer göra stor skillnad. Men på längre sikt behövs mer. Vi föreslår därför en välfärdsgaranti så att kommunerna långsiktigt kan garantera vård, skola och omsorg. Det bör ske genom ökade anslag från staten, som finansieras genom höjd skatt. Med en bra etablering är mottagandet en investering som vi inte ska låta stå emot viktiga välfärdssatsningar.

Sverige står inför ett vägskäl. Låt oss inte gå till historien som landet som tävlade med andra länder om vem som mest effektivt kunde stänga gränserna. Lyckas vi investera i människor kommer det vara en tillgång. För att lyckas med det måste regeringen visa ledarskap med långsiktiga och modiga förslag för ett bättre mottagande och effektiv etablering.

Philip Botström

Förbundsordförande, SSU

Alexander Pettersson

Ordförande, SSU Värmland

Sverige tar ett historiskt stort ansvar för flyktingmottagandet. Det ska vi vara stolta över. Ansvaret som Sverige tagit är nödvändigt, men också en utmaning på många sätt. Nu behövs akuta åtgärder i mottagandet, åtgärder för att lösa bostadssituationen och en välfärdsgaranti som möjliggör kommunernas långsiktiga välfärdsåtagande.

Den humanitära krisen fortsätter i vår omvärld. Kriget i Syrien och IS härjningar tvingar fortsatt människor på flykt. Att IS är kapabla till vidrigt våld har vi med smärta fått uppleva också här i Europa. Det är mot bakgrund av detta som flyktingsituationen måste förstås.

Ett antal kommuner brottas i nuläget med utmaningen hur de på ett humant och säkert sätt ska kunna ta emot människor som flytt till vårt land. Det är en stor utmaning. Men vi vet av erfarenhet att det är en stor tillgång om vi gör rätt saker.

För att förbättra mottagandet och etableringen föreslår SSU reformer inom tre områden:

1. Akuta åtgärder i mottagandeprocessen

Hittills har mottagandet fördelats skevt. Många kommuner i Värmland har tagit ett stort ansvar. Samtidigt har andra kommuner inte alls bidragit på samma sätt. Därför är det bra att flyktingmottagandet kommer fördelas rättvist över alla kommuner i Sverige nästa år. Men det behövs åtgärder redan nu för att avlasta de kommuner som idag tar ett mycket stort ansvar.

För att underlätta för kommuner som tar ett stort ansvar borde mottagandet bli ett regionalt ansvar. Mottagandet av ensamkommande barn borde underlättas genom att de nyanlända direkt efter ankomst slussas till omkringliggande kommuner. Dessutom måste mottagning ske även på helger.

2. Reformera EBO-lagstiftningen

I dagsläget kan en asylsökande välja att bo i Migrationsverkets boenden eller hitta eget boende. Dagens regler bidrar allt för ofta till trångboddhet och att asylsökande riskerar att utnyttjas. Samtidigt innebär dagens system att kommuner får mycket svårt att planera sin verksamhet – man vet helt enkelt inte var de asylsökande kommer bo under asyltiden.

Vi vill ge Migrationsverket större mandat att arrangera boende för människor som söker asyl. Det kommer att leda till en rättvisare fördelning och minskat tryck på redan utsatta kommuner. Om alla kommuner ska ta ansvar, då måste vi också ta fördelningen på allvar.

3. Inför en välfärdsgaranti

Människor behöver en fristad när de flyr från krig, samtidigt behöver Sverige en ökad befolkning. För tio år sedan pratades det om fyrtiotalisterna som ett köttberg. Det berget finns kvar. Sverige behöver fler människor som bidrar. Och för att rustas för ett produktivt liv krävs en bra välfärd.

Regeringen skjuter till 10 miljarder kronor extra till kommuner och landsting under 2015. För kommunerna i Värmland innebär det drygt 350 miljoner under 2015. Det kommer göra stor skillnad. Men på längre sikt behövs mer. Vi föreslår därför en välfärdsgaranti så att kommunerna långsiktigt kan garantera vård, skola och omsorg. Det bör ske genom ökade anslag från staten, som finansieras genom höjd skatt. Med en bra etablering är mottagandet en investering som vi inte ska låta stå emot viktiga välfärdssatsningar.

Sverige står inför ett vägskäl. Låt oss inte gå till historien som landet som tävlade med andra länder om vem som mest effektivt kunde stänga gränserna. Lyckas vi investera i människor kommer det vara en tillgång. För att lyckas med det måste regeringen visa ledarskap med långsiktiga och modiga förslag för ett bättre mottagande och effektiv etablering.

Philip Botström

Förbundsordförande, SSU

Alexander Pettersson

Ordförande, SSU Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.