2015-12-03 06:01

2015-12-03 06:01

Internationell uppmärksamhet för anhörigstöd

Debatt: Karlstads kommun

Vi kan känna oss stolta eftersom vi redan i dag anses ligga bra till på området men bra kan alltid bli bättre. I dag erbjuder vi stöd i olika former till anhöriga men det är bara en bråkdel av alla anhöriga som vi når, skriver Marléne Lund Kopparklint.

Vi har mycket att vara stolta över i Karlstad men något som jag tycker sticker ut extra är vårt arbete med anhörigstöd. Karlstads kommun har under flera år arbetat målmedvetet för att bli bra på anhörigstöd, något som vi från politikens sida stöttat fullt ut. För att ta ytterligare ett steg har vi satt upp ett politiskt mål att vi ska bli ledande i Sverige på området. Kort sagt, vi vill bli bäst i Sverige på anhörigstöd.

Vi har fått internationell uppmärksamhet för vårt gedigna arbete och vårt politiska engagemang. Jag har nyss kommit hem från en konferens i Prag som anordnats via EU-projektet Support of informal caregivers där jag för andra gången blivit inbjuden att presentera Karlstadmodellen som ett gott exempel som andra kan lära av. Från början var det Socialstyrelsen som rekommenderade Karlstads kommun som representant för Sverige.

På den avslutande konferensen som hölls för några veckor sedan, föreläste jag för tjeckiska experter om hur vi i Karlstads kommun arbetar på detta område. Jag betonade hur viktigt det är att politiken prioriterar frågan så att det får fullt genomslag. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har vi inte råd att inte ge stöd till, eller avlasta anhöriga. Deras insatser är ovärderliga.

I Tjeckien har man inte sett detta som ett prioriterat område och kan vi bidra till att man börjar göra det, är det en vinst för samhället – men främst för alla anhöriga som idag lägger oerhört mycket tid och kraft på att vårda sina anhöriga i hemmet. Eftersom Karlstads kommun anses vara ett gott exempel, hoppas man i projektet att regionerna och kommunerna i Tjeckien ska inspireras och ta efter. Man hoppas också att resultatet av projektet leder till att en övergripande policy för anhörigvård ska mejslas fram på nationell nivå i landet.

Det är roligt att få uppmärksamhet för det arbete som görs och det ger ny energi så att vi orkar fortsätta driva på för att bli ännu bättre. Vi kan känna oss stolta eftersom vi redan i dag anses ligga bra till på området men bra kan alltid bli bättre. I dag erbjuder vi stöd i olika former till anhöriga men det är bara en bråkdel av alla anhöriga som vi når. Mörkertalet är stort. Det är naturligt eftersom den sista personen som man tänker på som anhörig är sig själv. Anhöriga är helt enkelt inte en grupp som aktivt söker hjälp och stöd för egen del.

Framöver fortsätter vi arbetet med att minska det mörkertal som finns. Vi kommer att tänka mer uppsökande och aktivt försöka finna de anhöriga där de befinner sig, istället för att förvänta oss att de ska komma till oss.

Vi vet att vi har ett relativt unikt mål från politikens sida, att vi ska bli bäst i Sverige på anhörigstöd. I många europeiska länder är det ovanligt att man från politiken är så tydlig och för upp dessa mjuka frågor på den politiska agendan. Vi ser det som en förutsättning för att lyckas.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Kommunalråd och ordförande vård- och omsorgsnämnden, Karlstads kommun

Vi har mycket att vara stolta över i Karlstad men något som jag tycker sticker ut extra är vårt arbete med anhörigstöd. Karlstads kommun har under flera år arbetat målmedvetet för att bli bra på anhörigstöd, något som vi från politikens sida stöttat fullt ut. För att ta ytterligare ett steg har vi satt upp ett politiskt mål att vi ska bli ledande i Sverige på området. Kort sagt, vi vill bli bäst i Sverige på anhörigstöd.

Vi har fått internationell uppmärksamhet för vårt gedigna arbete och vårt politiska engagemang. Jag har nyss kommit hem från en konferens i Prag som anordnats via EU-projektet Support of informal caregivers där jag för andra gången blivit inbjuden att presentera Karlstadmodellen som ett gott exempel som andra kan lära av. Från början var det Socialstyrelsen som rekommenderade Karlstads kommun som representant för Sverige.

På den avslutande konferensen som hölls för några veckor sedan, föreläste jag för tjeckiska experter om hur vi i Karlstads kommun arbetar på detta område. Jag betonade hur viktigt det är att politiken prioriterar frågan så att det får fullt genomslag. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har vi inte råd att inte ge stöd till, eller avlasta anhöriga. Deras insatser är ovärderliga.

I Tjeckien har man inte sett detta som ett prioriterat område och kan vi bidra till att man börjar göra det, är det en vinst för samhället – men främst för alla anhöriga som idag lägger oerhört mycket tid och kraft på att vårda sina anhöriga i hemmet. Eftersom Karlstads kommun anses vara ett gott exempel, hoppas man i projektet att regionerna och kommunerna i Tjeckien ska inspireras och ta efter. Man hoppas också att resultatet av projektet leder till att en övergripande policy för anhörigvård ska mejslas fram på nationell nivå i landet.

Det är roligt att få uppmärksamhet för det arbete som görs och det ger ny energi så att vi orkar fortsätta driva på för att bli ännu bättre. Vi kan känna oss stolta eftersom vi redan i dag anses ligga bra till på området men bra kan alltid bli bättre. I dag erbjuder vi stöd i olika former till anhöriga men det är bara en bråkdel av alla anhöriga som vi når. Mörkertalet är stort. Det är naturligt eftersom den sista personen som man tänker på som anhörig är sig själv. Anhöriga är helt enkelt inte en grupp som aktivt söker hjälp och stöd för egen del.

Framöver fortsätter vi arbetet med att minska det mörkertal som finns. Vi kommer att tänka mer uppsökande och aktivt försöka finna de anhöriga där de befinner sig, istället för att förvänta oss att de ska komma till oss.

Vi vet att vi har ett relativt unikt mål från politikens sida, att vi ska bli bäst i Sverige på anhörigstöd. I många europeiska länder är det ovanligt att man från politiken är så tydlig och för upp dessa mjuka frågor på den politiska agendan. Vi ser det som en förutsättning för att lyckas.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Kommunalråd och ordförande vård- och omsorgsnämnden, Karlstads kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.