2015-12-02 06:01

2015-12-02 06:01

Ett nationellt skogsprogram behövs

Debatt: Sverige

Visionen för det nationella skogsprogrammet är att Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi, skriver Sven-Erik Bucht, Kenneth Johansson och Pär Larsson.

Sverige behöver ett skogsprogram. En långsiktig strategi som optimerar skogens möjligheter att bidra i utvecklingen av en bioekonomi där förnybara naturresurser är basen för energi, produkter och tjänster. Ett samlat program som spänner över många politikområden genom en unik satsning på skogens hela värdekedja.

I dag arrangerar vi i Karlstad en regional dialog om det nationella skogsprogrammet och samlar olika samhällsaktörer för att ta tillvara på idéer och förslag kring klimat och miljömål, landsbygdsutveckling, industriella innovationer, exportutveckling och besöksnäring.

Visionen för det nationella skogsprogrammet är att Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi. Ett programråd och fyra arbetsgrupper ska under landsbygdsministerns ledning på två till tre år nå ett färdigt program.

För att få med det regionala perspektivet i skogsprogrammet genomför landsbygdsministern under hösten en resa genom Sverige. Dagens konferens är ett av fyra stopp på vägen – där sex länsstyrelser i Mellansverige och Skogsstyrelsen tillsammans med näringsliv, universitet och andra intressenter samverkar för att lämna vårt bidrag till denna viktiga process.

Skogen är en mycket viktig bas för traditionella produkter som papper och timmer samtidigt som den är livsmiljö för en myllrande biologisk mångfald. Den är också en framtidsbransch med möjlighet att ersätta mycket av dagens fossilbaserade produkter samt skapa nya marknader och arbetstillfällen, inte minst utanför storstäderna. Vi är övertygade om att vi tillsammans med näringsliv och andra intressenter kan öka skogens bidrag till ett hållbart samhälle såväl i Sverige som internationellt. Sverige kan stärka sin roll som en viktig exportör av både träbaserade produkter och kunskap om hållbart skogsbruk.

Skogsprogrammet erbjuder möjligheter till inflytande men ställer också höga krav på medverkande parter vad det gäller öppenhet, förändringsvilja och utveckling. Att enbart vakta sina egna positioner duger inte i ett nationellt skogsprogram. Vi vill öka samsynen om skogens roll i samhället och därigenom ge mer kraft i skogs- och miljöpolitiken samt bidra till ökad sysselsättning.

Med resan runt om i landet och de konferenser som genomförs från norr till söder vill vi få ökad kunskap om vilken utvecklingspotential som finns samt hur företag, organisationer och forskarvärlden kan och vill bidra till det nationella skogsprogrammet.

Utmaningarna är stora, men också möjligheterna. Kompetensförsörjning är en avgörande faktor där skogsnäringen måste bli mycket bättre på att ta tillvara kompetensen hos både kvinnor och utrikes födda samt vidga perspektivet och söka kompetens även utanför de skogliga utbildningarna. Ett nationellt skogsprogram är, menar vi, den samlingsnod som behövs för att uppnå fler jobb, ökad tillväxt och ett hållbart skogsbruk i hela Sverige.

Sven-Erik Bucht (S)

Landsbygdsminister

Kenneth Johansson

Landshövding, Värmlands län

Pär Larsson

Regionchef, Skogsstyrelsen

Sverige behöver ett skogsprogram. En långsiktig strategi som optimerar skogens möjligheter att bidra i utvecklingen av en bioekonomi där förnybara naturresurser är basen för energi, produkter och tjänster. Ett samlat program som spänner över många politikområden genom en unik satsning på skogens hela värdekedja.

I dag arrangerar vi i Karlstad en regional dialog om det nationella skogsprogrammet och samlar olika samhällsaktörer för att ta tillvara på idéer och förslag kring klimat och miljömål, landsbygdsutveckling, industriella innovationer, exportutveckling och besöksnäring.

Visionen för det nationella skogsprogrammet är att Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi. Ett programråd och fyra arbetsgrupper ska under landsbygdsministerns ledning på två till tre år nå ett färdigt program.

För att få med det regionala perspektivet i skogsprogrammet genomför landsbygdsministern under hösten en resa genom Sverige. Dagens konferens är ett av fyra stopp på vägen – där sex länsstyrelser i Mellansverige och Skogsstyrelsen tillsammans med näringsliv, universitet och andra intressenter samverkar för att lämna vårt bidrag till denna viktiga process.

Skogen är en mycket viktig bas för traditionella produkter som papper och timmer samtidigt som den är livsmiljö för en myllrande biologisk mångfald. Den är också en framtidsbransch med möjlighet att ersätta mycket av dagens fossilbaserade produkter samt skapa nya marknader och arbetstillfällen, inte minst utanför storstäderna. Vi är övertygade om att vi tillsammans med näringsliv och andra intressenter kan öka skogens bidrag till ett hållbart samhälle såväl i Sverige som internationellt. Sverige kan stärka sin roll som en viktig exportör av både träbaserade produkter och kunskap om hållbart skogsbruk.

Skogsprogrammet erbjuder möjligheter till inflytande men ställer också höga krav på medverkande parter vad det gäller öppenhet, förändringsvilja och utveckling. Att enbart vakta sina egna positioner duger inte i ett nationellt skogsprogram. Vi vill öka samsynen om skogens roll i samhället och därigenom ge mer kraft i skogs- och miljöpolitiken samt bidra till ökad sysselsättning.

Med resan runt om i landet och de konferenser som genomförs från norr till söder vill vi få ökad kunskap om vilken utvecklingspotential som finns samt hur företag, organisationer och forskarvärlden kan och vill bidra till det nationella skogsprogrammet.

Utmaningarna är stora, men också möjligheterna. Kompetensförsörjning är en avgörande faktor där skogsnäringen måste bli mycket bättre på att ta tillvara kompetensen hos både kvinnor och utrikes födda samt vidga perspektivet och söka kompetens även utanför de skogliga utbildningarna. Ett nationellt skogsprogram är, menar vi, den samlingsnod som behövs för att uppnå fler jobb, ökad tillväxt och ett hållbart skogsbruk i hela Sverige.

Sven-Erik Bucht (S)

Landsbygdsminister

Kenneth Johansson

Landshövding, Värmlands län

Pär Larsson

Regionchef, Skogsstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.