2015-11-28 06:00

2015-11-28 06:00

Håll inte Taiwan utanför

Debatt:

På 70-talet formulerade den brittiske forskaren James Lovelock Gaiateorin som beskriver jorden som ett självreglerande, komplext system, och människan som en del av denna enhet. Planetens välmående är alltså beroende av mänsklighetens förmåga att uppnå en lämplig balans mellan ekonomisk och social utveckling och miljöskydd. Taiwan har, som en ansvarsfull medlem av det globala samfundet, länge varit engagerat och aktivt bekämpat klimatförändringar och säkerställt ekologisk hållbarhet. Redan förra året gjorde regeringen lag av sitt mål att på lång sikt minska utsläppen av växthusgaser, vilket är ett bevis på Taiwans vilja att bidra till de globala insatserna mot minskade koldioxidutsläpp. Taiwans åtgärder har i detta avseende erkänts av europeiska nationer, USA och andra industrialiseradeländer.

Den 1 juli 2015 presenterade regeringen Lagen om minskning och hantering av växthusgaser (Greenhouse Gas Emission Reduction and Management Act). Lagen tillkom i syfte att skapa en rättslig grund för Taiwans långsiktiga insatser för att bekämpa klimatförändringar, som svar på kravet på globala åtgärder för minskade koldioxidutsläpp och för att bana väg för politisk planering och investering av resurser för att påskynda den ekonomiska omställningen och utvecklingen av ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Genom att tydligt formulera Taiwans långsiktiga utsläppsmål, definiera centrala och lokala myndigheters ansvarsområden, ställa upp femårsmål på utsläpp av växthusgaser samt skapa en rättslig grund för inrättandet av en fond för hantering och minskning av växthusgaser gör lagen det möjligt för Taiwan att gradvis bygga upp sin förmåga att minska utsläppen, hantera klimatförändringar bättre och närma sig en koldioxidsnål framtid.

Som svar på klimatkonventionens (UNFCCC) Lima Call for Climate Action har Taiwan tagit initiativet att offentliggöra sitt planerade nationellt fastställda bidrag (INDC), i enlighet med sin grundläggande miljölag och Lagen om minskning och hantering av växthusgaser. Som anges i INDC är Taiwans mål att nå en 50-procentig minskning av det s.k. business-as-usual (BAU)-scenariot 2030, vilket motsvarar en minskning av utsläppen av växthusgaser till 20 procent under 2005 års nivåer. Detta är ett delmål i det långsiktiga målet som anges i Lagen om minskning och hantering av växthusgaser, vilket är att minska utsläppen till 50 procent av 2005 års nivåer till år 2050.

Det långsiktiga målet är ambitiöst men möjligt. Taiwan har redan vidtagit konkreta åtgärder för att uppfylla sina åtaganden om att minska utsläppen. Bland dessa finns offentliggörandet av Lagen om minskning och hantering av växthusgaser, Lagen om energihantering och Lagen om förnybar energiutveckling, liksom all politik, alla projekt och program som genomförts i enlighet med dessa lagar. Dessa åtgärder har vidtagits för att hjälpa företag att minska utsläppen, påskynda utvecklingen av förnybar energi och främja en hållbar tillväxt. För att upprätthålla den nationella konkurrenskraften planerar regeringen också att delta i internationella marknadsmekanismer.

Efter åratal av ansträngningar har de internationella klimatförhandlingarna nu nått ett kritiskt vägskäl. Vid COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention, som hålls i Paris från 30 november till 11 december förväntas samtalen leda till ett nytt klimatavtal som kommer att omfatta alla parter som har skrivit under konventionen. De åtgärder som Taiwan, som en del av Gaia, hittills har vidtagit visar på att Taiwan åtagit sig att uppfylla sina skyldigheter som en ansvarsfull global medborgare, att uppnå ett meningsfullt deltagande i klimatavtalen och att skapa en välmående och hållbar värld för kommande generationer.

Wei Kuo-Yen

Minister, miljöskyddsmyndigheten

Republiken Kina (Taiwan)

På 70-talet formulerade den brittiske forskaren James Lovelock Gaiateorin som beskriver jorden som ett självreglerande, komplext system, och människan som en del av denna enhet. Planetens välmående är alltså beroende av mänsklighetens förmåga att uppnå en lämplig balans mellan ekonomisk och social utveckling och miljöskydd. Taiwan har, som en ansvarsfull medlem av det globala samfundet, länge varit engagerat och aktivt bekämpat klimatförändringar och säkerställt ekologisk hållbarhet. Redan förra året gjorde regeringen lag av sitt mål att på lång sikt minska utsläppen av växthusgaser, vilket är ett bevis på Taiwans vilja att bidra till de globala insatserna mot minskade koldioxidutsläpp. Taiwans åtgärder har i detta avseende erkänts av europeiska nationer, USA och andra industrialiseradeländer.

Den 1 juli 2015 presenterade regeringen Lagen om minskning och hantering av växthusgaser (Greenhouse Gas Emission Reduction and Management Act). Lagen tillkom i syfte att skapa en rättslig grund för Taiwans långsiktiga insatser för att bekämpa klimatförändringar, som svar på kravet på globala åtgärder för minskade koldioxidutsläpp och för att bana väg för politisk planering och investering av resurser för att påskynda den ekonomiska omställningen och utvecklingen av ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Genom att tydligt formulera Taiwans långsiktiga utsläppsmål, definiera centrala och lokala myndigheters ansvarsområden, ställa upp femårsmål på utsläpp av växthusgaser samt skapa en rättslig grund för inrättandet av en fond för hantering och minskning av växthusgaser gör lagen det möjligt för Taiwan att gradvis bygga upp sin förmåga att minska utsläppen, hantera klimatförändringar bättre och närma sig en koldioxidsnål framtid.

Som svar på klimatkonventionens (UNFCCC) Lima Call for Climate Action har Taiwan tagit initiativet att offentliggöra sitt planerade nationellt fastställda bidrag (INDC), i enlighet med sin grundläggande miljölag och Lagen om minskning och hantering av växthusgaser. Som anges i INDC är Taiwans mål att nå en 50-procentig minskning av det s.k. business-as-usual (BAU)-scenariot 2030, vilket motsvarar en minskning av utsläppen av växthusgaser till 20 procent under 2005 års nivåer. Detta är ett delmål i det långsiktiga målet som anges i Lagen om minskning och hantering av växthusgaser, vilket är att minska utsläppen till 50 procent av 2005 års nivåer till år 2050.

Det långsiktiga målet är ambitiöst men möjligt. Taiwan har redan vidtagit konkreta åtgärder för att uppfylla sina åtaganden om att minska utsläppen. Bland dessa finns offentliggörandet av Lagen om minskning och hantering av växthusgaser, Lagen om energihantering och Lagen om förnybar energiutveckling, liksom all politik, alla projekt och program som genomförts i enlighet med dessa lagar. Dessa åtgärder har vidtagits för att hjälpa företag att minska utsläppen, påskynda utvecklingen av förnybar energi och främja en hållbar tillväxt. För att upprätthålla den nationella konkurrenskraften planerar regeringen också att delta i internationella marknadsmekanismer.

Efter åratal av ansträngningar har de internationella klimatförhandlingarna nu nått ett kritiskt vägskäl. Vid COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention, som hålls i Paris från 30 november till 11 december förväntas samtalen leda till ett nytt klimatavtal som kommer att omfatta alla parter som har skrivit under konventionen. De åtgärder som Taiwan, som en del av Gaia, hittills har vidtagit visar på att Taiwan åtagit sig att uppfylla sina skyldigheter som en ansvarsfull global medborgare, att uppnå ett meningsfullt deltagande i klimatavtalen och att skapa en välmående och hållbar värld för kommande generationer.

Wei Kuo-Yen

Minister, miljöskyddsmyndigheten

Republiken Kina (Taiwan)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.