2015-11-24 06:01

2015-11-24 06:01

Vi möter framtidens vårdbehov

Debatt: Landstinget i Värmland

Det pågår många åtgärder för att få ekonomin i balans. Landstinget i Värmland har fokus på att bromsa kostnadsutvecklingen genom både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.

Kvalitet och utveckling är ledord för oss i Värmlandssamverkan. Landstinget i Värmland står liksom alla andra landsting inför stora utmaningar. Värmland har som enda landsting i Sverige tagit fram en utvecklingsplan som grundar sig på framtidens behov av hälso- och sjukvård. Framtiden ger oss både nya möjligheter och nya utmaningar och det kommer att krävas nya strukturer och arbetssätt. Det är därför planen innehåller olika vårdnivåer som ska vara flexibla. Satsningar ska göras på den öppna vården och e-hälsa kommer att bli en naturlig del som kompletterar det nuvarande vårdutbudet. I Värmlandsamverkans gemensamma politiska program finns en tydlig inriktning på att vården ska finnas nära. Det är en av våra viktigaste frågor.

Det pågår många åtgärder för att få ekonomin i balans. Landstinget i Värmland har fokus på att bromsa kostnadsutvecklingen genom både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. De kortsiktiga åtgärderna fokuserar på restriktivitet när det gäller hyrpersonal, prioriteringar bland de projekt som drivs och anställningsstopp. Långsiktiga åtgärder är kopplade till utvecklingsplanen – fokus på kvalitet, patientsäkerhet, flexibla vårdnivåer, e-hälsa, anpassningar av vården till värmlänningarnas behov och förändrade arbetssätt.

Inom vården är kvalitet och utveckling en grundförutsättning för god ekonomi. Patienters och anhörigas förväntningar på vården och deras kompetens kring sina sjukdomar kommer att öka och det är något landstinget ska ta vara på. Förhållningssättet i vården förändras från att ha patienten i fokus till att inta patientens fokus.

Den utvecklade ambulanssjukvården och närvårdsenheterna är delar av utvecklingsplanen – patienterna ska få rätt vård på rätt nivå på ett kostnadseffektivt sätt. Ambulanssjukvården finns i hela länet för att erbjuda jämlik vård. Närvårdsavdelningarna ska ta emot patienter som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid. De har ett sjukdomstillstånd som inte kräver diagnostik och/eller behandling av ett mer specialiserat vårdutbud. Tillsammans med andra delar i vårdkedjan skapar vi en sammanhållen vårdprocess med hög kvalitet och trygghet för patienten.

Precis som övriga Sverige märker Värmland av att det är många flyktingar som söker sig hit. Landstingets uppgift är att erbjuda hälso- och sjukvård, liksom tandvård, till personer som uppehåller sig i Värmland och är i behov av vård. Med många nyanlända ökar belastningen ytterligare i vården. Landstinget arbetar därför både på lång och kort sikt för att möta behoven och utmaningarna det innebär. Det är viktigt att vi som landsting tar vårt ansvar och därför förstärks vården för asylsökande, den uppsökande verksamheten utökas och användandet av mobila team utvecklas. I de mobila teamen finns olika kompetenser som är anpassade efter aktuella behov. Det ligger helt i linje med det utvecklingsarbete som pågår i landstinget.

Framtidens vård kräver framtidens lösningar. Vård utifrån patientens behov med hög tillgänglighet och kvalitet är bästa sättet att använda våra resurser.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (L)

Kvalitet och utveckling är ledord för oss i Värmlandssamverkan. Landstinget i Värmland står liksom alla andra landsting inför stora utmaningar. Värmland har som enda landsting i Sverige tagit fram en utvecklingsplan som grundar sig på framtidens behov av hälso- och sjukvård. Framtiden ger oss både nya möjligheter och nya utmaningar och det kommer att krävas nya strukturer och arbetssätt. Det är därför planen innehåller olika vårdnivåer som ska vara flexibla. Satsningar ska göras på den öppna vården och e-hälsa kommer att bli en naturlig del som kompletterar det nuvarande vårdutbudet. I Värmlandsamverkans gemensamma politiska program finns en tydlig inriktning på att vården ska finnas nära. Det är en av våra viktigaste frågor.

Det pågår många åtgärder för att få ekonomin i balans. Landstinget i Värmland har fokus på att bromsa kostnadsutvecklingen genom både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. De kortsiktiga åtgärderna fokuserar på restriktivitet när det gäller hyrpersonal, prioriteringar bland de projekt som drivs och anställningsstopp. Långsiktiga åtgärder är kopplade till utvecklingsplanen – fokus på kvalitet, patientsäkerhet, flexibla vårdnivåer, e-hälsa, anpassningar av vården till värmlänningarnas behov och förändrade arbetssätt.

Inom vården är kvalitet och utveckling en grundförutsättning för god ekonomi. Patienters och anhörigas förväntningar på vården och deras kompetens kring sina sjukdomar kommer att öka och det är något landstinget ska ta vara på. Förhållningssättet i vården förändras från att ha patienten i fokus till att inta patientens fokus.

Den utvecklade ambulanssjukvården och närvårdsenheterna är delar av utvecklingsplanen – patienterna ska få rätt vård på rätt nivå på ett kostnadseffektivt sätt. Ambulanssjukvården finns i hela länet för att erbjuda jämlik vård. Närvårdsavdelningarna ska ta emot patienter som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid. De har ett sjukdomstillstånd som inte kräver diagnostik och/eller behandling av ett mer specialiserat vårdutbud. Tillsammans med andra delar i vårdkedjan skapar vi en sammanhållen vårdprocess med hög kvalitet och trygghet för patienten.

Precis som övriga Sverige märker Värmland av att det är många flyktingar som söker sig hit. Landstingets uppgift är att erbjuda hälso- och sjukvård, liksom tandvård, till personer som uppehåller sig i Värmland och är i behov av vård. Med många nyanlända ökar belastningen ytterligare i vården. Landstinget arbetar därför både på lång och kort sikt för att möta behoven och utmaningarna det innebär. Det är viktigt att vi som landsting tar vårt ansvar och därför förstärks vården för asylsökande, den uppsökande verksamheten utökas och användandet av mobila team utvecklas. I de mobila teamen finns olika kompetenser som är anpassade efter aktuella behov. Det ligger helt i linje med det utvecklingsarbete som pågår i landstinget.

Framtidens vård kräver framtidens lösningar. Vård utifrån patientens behov med hög tillgänglighet och kvalitet är bästa sättet att använda våra resurser.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.