2015-11-24 06:00

2015-11-24 06:00

Är trafikpolisen borta om tio år?

Debatt: Transporter

Sveriges Åkeriföretag anser att det behövs ett tydligt fokus och en prioritering gällande trafikpoliser och deras villkor, skriver Thomas Broström och Malte Henriksson.

En bransch som ropar efter ännu fler kontroller måste väl ändå vara väldigt ovanligt. Men en sund transportnäring och en god trafiksäkerhet behöver myndighetskontroller – av främst polis – vid väg, dygnets alla timmar. Och alltför få stoppas, det tycker företagarna själva. Och trafiksäkerheten betalar priset.

Det förebyggande arbetet är fundamentalt för fortsatt god trafiksäkerhet. Häromveckan rapporterade SVT om det allvarliga läge som landets trafikpolis är i. Sveriges Åkeriföretag är mycket oroade och har vid ett flertal tillfällen lyft detta direkt till såväl politiker som polismyndigheten. Vad hjälper det att vi utbildar våra anställda, om inte staten tar sitt ansvar?

Att trafikpoliser används till annat än trafikkontroller är inget ovanligt. Det är snarare regel än undantag att trafikspecialisterna kommenderas till exempelvis övervakning av fotbollsmatcher. Att de blir en resurs hos den lokala polisorganisationen kan ytterligare försämra läget.

I en undersökning gjord bland våra medlemsföretag uppger hälften att de blivit kontrollerade av polis som mest en gång vartannat år. Men det varierar också. Man kan också bli stoppad en gång vart 35:e år. Och åkeriföretagen tycker att det är alldeles för lite. Samma undersökning visar också att trafiksäkerheten upplevs förfallen. Kan det bli sämre? Nu måste väl botten vara nådd?

Den tekniska utvecklingen av både fordon och vägar har lett till stora minskningar av trafikskador, och Sverige har länge varit världsledande. Teknisk utveckling av kontrollverktyg har också skett. Men kameraövervakning upptäcker inte bromslösa bilar. Fartkameror ser inte trötta förare eller överlast. Ny teknik ersätter inte ett erfaret öga, som vet vad det ska leta efter. Teknik kan komplettera övrig kontrollverksamhet, men är inte en ersättning för den.

Sveriges Åkeriföretag anser att det behövs ett tydligt fokus och en prioritering gällande trafikpoliser och deras villkor. De behövs satsningar på ökat antal och tydliga mål och delmål. Polisen i allmänhet är underbetald, och specialister – såsom trafikpoliser – i synnerhet. Högre lön, möjlighet till karriär och andra statushöjande åtgärder är viktiga incitament.

Polisen har fått ökade befogenheter, lagar har skruvats åt för att de ska kunna se till att regelefterlevnaden längs vägarna ökar. Men om polisen inte är där den behövs? Det krävs kompetenta trafikpoliser i mycket större mängd än idag, och det behövs klampning på riktigt, utan 24-timmarsgräns. Vi behöver ge seriösa åkeriföretagare en ärlig chans, vi behöver Fair Transport på vägarna.

Thomas Broström

Regionchef, Sveriges Åkeriföretag Värmland

Malte Henriksson

Ordförande, Sveriges Åkeriföretag Värmland

En bransch som ropar efter ännu fler kontroller måste väl ändå vara väldigt ovanligt. Men en sund transportnäring och en god trafiksäkerhet behöver myndighetskontroller – av främst polis – vid väg, dygnets alla timmar. Och alltför få stoppas, det tycker företagarna själva. Och trafiksäkerheten betalar priset.

Det förebyggande arbetet är fundamentalt för fortsatt god trafiksäkerhet. Häromveckan rapporterade SVT om det allvarliga läge som landets trafikpolis är i. Sveriges Åkeriföretag är mycket oroade och har vid ett flertal tillfällen lyft detta direkt till såväl politiker som polismyndigheten. Vad hjälper det att vi utbildar våra anställda, om inte staten tar sitt ansvar?

Att trafikpoliser används till annat än trafikkontroller är inget ovanligt. Det är snarare regel än undantag att trafikspecialisterna kommenderas till exempelvis övervakning av fotbollsmatcher. Att de blir en resurs hos den lokala polisorganisationen kan ytterligare försämra läget.

I en undersökning gjord bland våra medlemsföretag uppger hälften att de blivit kontrollerade av polis som mest en gång vartannat år. Men det varierar också. Man kan också bli stoppad en gång vart 35:e år. Och åkeriföretagen tycker att det är alldeles för lite. Samma undersökning visar också att trafiksäkerheten upplevs förfallen. Kan det bli sämre? Nu måste väl botten vara nådd?

Den tekniska utvecklingen av både fordon och vägar har lett till stora minskningar av trafikskador, och Sverige har länge varit världsledande. Teknisk utveckling av kontrollverktyg har också skett. Men kameraövervakning upptäcker inte bromslösa bilar. Fartkameror ser inte trötta förare eller överlast. Ny teknik ersätter inte ett erfaret öga, som vet vad det ska leta efter. Teknik kan komplettera övrig kontrollverksamhet, men är inte en ersättning för den.

Sveriges Åkeriföretag anser att det behövs ett tydligt fokus och en prioritering gällande trafikpoliser och deras villkor. De behövs satsningar på ökat antal och tydliga mål och delmål. Polisen i allmänhet är underbetald, och specialister – såsom trafikpoliser – i synnerhet. Högre lön, möjlighet till karriär och andra statushöjande åtgärder är viktiga incitament.

Polisen har fått ökade befogenheter, lagar har skruvats åt för att de ska kunna se till att regelefterlevnaden längs vägarna ökar. Men om polisen inte är där den behövs? Det krävs kompetenta trafikpoliser i mycket större mängd än idag, och det behövs klampning på riktigt, utan 24-timmarsgräns. Vi behöver ge seriösa åkeriföretagare en ärlig chans, vi behöver Fair Transport på vägarna.

Thomas Broström

Regionchef, Sveriges Åkeriföretag Värmland

Malte Henriksson

Ordförande, Sveriges Åkeriföretag Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.