2015-11-23 06:00

2015-11-23 06:00

Rädda Gamla Wermlandsbanken

Debatt: Karlstad

Mot denna bakgrund har vi svårt att se hur lokalerna skall kunna användas för kommersiella ändamål och som passage från torgsidan till det nya affärskomplex som uppförs i kvarteret, utan att ingrepp görs i den skyddade kulturhistoriskt värdefulla miljön, skriver Lennart Wettmark.

Prepart AB, som bygger den nya gallerian i kvarteret Mercurius, vill att Gamla Wermlandsbankens lokaler skall bli en del i projektet. Företaget, Karlstads kommun och länsstyrelsen diskuterar nu frågan. Föreningen Karlstad Lever vill därför ge sina synpunkter.

Gamla Wermlandsbanken är inte bara en representant för de pampiga bankpalats som uppfördes runt om i Sverige kring sekelskiftet 1900, utan står också som symbol för den viktiga roll banken haft för den ekonomiska utvecklingen i Värmland, från 1832 under namnet Wermlands Provincial-Bank, från 1857 under namnet Wermlands Enskilda bank och från 1970 fram till 1990-talet under namnet Wermlandsbanken. Byggnaden har ett stort arkitekturhistoriskt, estetiskt och miljömässigt värde och är därför sedan 1993 förklarad som byggnadsminne med skyddsföreskrifter som omfattar exteriören och stora delar av interiören.

Mot denna bakgrund har vi svårt att se hur lokalerna skall kunna användas för kommersiella ändamål och som passage från torgsidan till det nya affärskomplex som uppförs i kvarteret, utan att ingrepp görs i den skyddade kulturhistoriskt värdefulla miljön. Är det möjligt att t ex installera hiss, avskilja intilliggande lokaler som används av andra hyresgäster, skydda marmorgolv, träinredning och pelare från slitage eller säkerställa att vandalisering inte sker?

Föreningen Karlstad Lever ser gärna att de vackra lokalerna är tillgängliga för allmänheten men med en användning som säkerställer att de kulturhistoriska värdena bevaras. Prepart AB bör uppmanas att hitta någon annan lösning på sina kommunikationsproblem.

Frågan om användning av bankhallen behöver bli föremål för nytt övervägande. Det finns erfarenheter om vad som gått bra och mindre bra under åren sedan Wermlandsbanken upphörde med sin verksamhet. Man borde kunna hitta något nytt alternativ, som passar både bankhallen och allmänheten. Förslagsvis någon slags informationsplats för karlstadsbor och besökare. Kanske en plats för en permanent utställning om stadens historia?

För Föreningen Karlstad Lever

Lennart Wettmark

Ordförande

Prepart AB, som bygger den nya gallerian i kvarteret Mercurius, vill att Gamla Wermlandsbankens lokaler skall bli en del i projektet. Företaget, Karlstads kommun och länsstyrelsen diskuterar nu frågan. Föreningen Karlstad Lever vill därför ge sina synpunkter.

Gamla Wermlandsbanken är inte bara en representant för de pampiga bankpalats som uppfördes runt om i Sverige kring sekelskiftet 1900, utan står också som symbol för den viktiga roll banken haft för den ekonomiska utvecklingen i Värmland, från 1832 under namnet Wermlands Provincial-Bank, från 1857 under namnet Wermlands Enskilda bank och från 1970 fram till 1990-talet under namnet Wermlandsbanken. Byggnaden har ett stort arkitekturhistoriskt, estetiskt och miljömässigt värde och är därför sedan 1993 förklarad som byggnadsminne med skyddsföreskrifter som omfattar exteriören och stora delar av interiören.

Mot denna bakgrund har vi svårt att se hur lokalerna skall kunna användas för kommersiella ändamål och som passage från torgsidan till det nya affärskomplex som uppförs i kvarteret, utan att ingrepp görs i den skyddade kulturhistoriskt värdefulla miljön. Är det möjligt att t ex installera hiss, avskilja intilliggande lokaler som används av andra hyresgäster, skydda marmorgolv, träinredning och pelare från slitage eller säkerställa att vandalisering inte sker?

Föreningen Karlstad Lever ser gärna att de vackra lokalerna är tillgängliga för allmänheten men med en användning som säkerställer att de kulturhistoriska värdena bevaras. Prepart AB bör uppmanas att hitta någon annan lösning på sina kommunikationsproblem.

Frågan om användning av bankhallen behöver bli föremål för nytt övervägande. Det finns erfarenheter om vad som gått bra och mindre bra under åren sedan Wermlandsbanken upphörde med sin verksamhet. Man borde kunna hitta något nytt alternativ, som passar både bankhallen och allmänheten. Förslagsvis någon slags informationsplats för karlstadsbor och besökare. Kanske en plats för en permanent utställning om stadens historia?

För Föreningen Karlstad Lever

Lennart Wettmark

Ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.