2015-11-21 06:01

2015-11-21 06:01

Försäljning utan ångervecka

Debatt: Stadshuset i Karlstad

Dock ska en försäljning ske till marknadsmässigt pris med hänsyn tagen till andra intressenters erbjudanden och med hänsyn tagen till en ny detaljplan med bredare användningsområde än bara kontor, skriver Linda Larsson och Anders Tallgren.

Frågan om Stadshusets försäljning har nu varit högaktuell under en dryg månads tid. Den har diskuterats i politiska församlingar och den har diskuterats i media. Trots en intensiv diskussion på flera håll är det många frågor som aldrig blivit besvarade. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 november skickade vi socialdemokrater med en rad frågor som vi anser måste belysas och besvaras innan teknik- och fastighetsnämnden tar ett slutligt beslut i ärendet i december. Nu är det hög tid att besvara våra frågor för vid en fastighetsförsäljning finns det ingen ångervecka.

Innan vi går in på frågeställningarna vill vi slå fast vår hållning i frågan. Socialdemokraterna är positiva till en försäljning av Stadshuset och har heller ingen invändning mot den föreslagna köparen. Dock ska en försäljning ske till marknadsmässigt pris med hänsyn tagen till andra intressenters erbjudanden och med hänsyn tagen till en ny detaljplan med bredare användningsområde än bara kontor. Dessutom ska försäljningen ske med tomträttsupplåtelse enligt kommunfullmäktiges riktlinjer från juni 2014.

Några av de frågor som vi har ställt till den blågröna majoriteten i kommunen är:

1. Varför ligger inte den fastighetsvärdering från NAI Svefa som handlar om bredare användningsområde än kontor till grund för förslaget till köpeskilling?

Både kommunen och köparen har ju utgått ifrån en verksamhet som kräver en ny detaljplan som medger kontor, handel och bostäder. Då är det orimligt att använda en värdering som baseras på enbart kontorsändamål.

2. Varför sonderades inte marknaden för att få en fylligare bild över rimligt och lämpligt pris?

Det finns flera kända intressenter och kommunen kan ändå fritt välja köpare i slutändan. Det är magstarkt och på gränsen till ansvarslöst att utan argumentation avfärda bud som är dubbelt så höga som det nu aktuella.

3. Vilka är de ”särskilda skäl av allmänt intresse” som motiverar ett friköp och som krävs för att göra avsteg ifrån kommunens antagna riktlinjer?

Det förs i handlingarna i ärendet ett allmänt resonemang om att teknik- och fastighetsnämnden har rätt att sälja i vissa fall och vilka undantagsregler som gäller då men det anges inga sakskäl till stöd för ett friköp i det här aktuella fallet. Däremot framgår det tydligt att en framtida värdeökning av marken tillfaller Karlstadsborna om kommunen behåller marken i egen ägo.

4. Varför avfärdas Stadshuset som olämpligt för handel i alla dess former?

En färsk handelsutredning från WSP rekommenderar utbyggd handel i öst-västlig riktning och just Stadshuset nämns som ett exempel på en lämplig fastighet. Det skulle också bli en naturlig koppling till verksamheterna i kvarteren Almen och Gäddan som båda inom en inte alltför avlägsen framtid ska utvecklas mot mera kommersiella kvarter med stort behov av besökare till området.

Vi socialdemokrater med ansvar för tillväxtfrågorna arbetar dagligen för att företag i Karlstad ska trivas och ha bra förutsättningar här och för att företag som ännu inte finns etablerade ska vilja komma hit. Samtidigt har vi fått våra förtroendeuppdrag av Karlstadsborna och ytterst är det deras tillgångar som vi förvaltar och det måste ske på bästa sätt och framförallt med fullständig ordning och reda. Tyvärr har kommunens styrande majoritet inte lyckats åstadkomma det i det här fallet men det är ännu inte för sent utan med rätt hantering fram till beslutsmötet så ska den här affären kunna stängas på ett för alla parter framgångsrikt sätt. Vi uppmanar majoriteten att nu svara på våra frågor och att göra om och göra rätt!

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande i Tillväxtutskottet

Frågan om Stadshusets försäljning har nu varit högaktuell under en dryg månads tid. Den har diskuterats i politiska församlingar och den har diskuterats i media. Trots en intensiv diskussion på flera håll är det många frågor som aldrig blivit besvarade. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 november skickade vi socialdemokrater med en rad frågor som vi anser måste belysas och besvaras innan teknik- och fastighetsnämnden tar ett slutligt beslut i ärendet i december. Nu är det hög tid att besvara våra frågor för vid en fastighetsförsäljning finns det ingen ångervecka.

Innan vi går in på frågeställningarna vill vi slå fast vår hållning i frågan. Socialdemokraterna är positiva till en försäljning av Stadshuset och har heller ingen invändning mot den föreslagna köparen. Dock ska en försäljning ske till marknadsmässigt pris med hänsyn tagen till andra intressenters erbjudanden och med hänsyn tagen till en ny detaljplan med bredare användningsområde än bara kontor. Dessutom ska försäljningen ske med tomträttsupplåtelse enligt kommunfullmäktiges riktlinjer från juni 2014.

Några av de frågor som vi har ställt till den blågröna majoriteten i kommunen är:

1. Varför ligger inte den fastighetsvärdering från NAI Svefa som handlar om bredare användningsområde än kontor till grund för förslaget till köpeskilling?

Både kommunen och köparen har ju utgått ifrån en verksamhet som kräver en ny detaljplan som medger kontor, handel och bostäder. Då är det orimligt att använda en värdering som baseras på enbart kontorsändamål.

2. Varför sonderades inte marknaden för att få en fylligare bild över rimligt och lämpligt pris?

Det finns flera kända intressenter och kommunen kan ändå fritt välja köpare i slutändan. Det är magstarkt och på gränsen till ansvarslöst att utan argumentation avfärda bud som är dubbelt så höga som det nu aktuella.

3. Vilka är de ”särskilda skäl av allmänt intresse” som motiverar ett friköp och som krävs för att göra avsteg ifrån kommunens antagna riktlinjer?

Det förs i handlingarna i ärendet ett allmänt resonemang om att teknik- och fastighetsnämnden har rätt att sälja i vissa fall och vilka undantagsregler som gäller då men det anges inga sakskäl till stöd för ett friköp i det här aktuella fallet. Däremot framgår det tydligt att en framtida värdeökning av marken tillfaller Karlstadsborna om kommunen behåller marken i egen ägo.

4. Varför avfärdas Stadshuset som olämpligt för handel i alla dess former?

En färsk handelsutredning från WSP rekommenderar utbyggd handel i öst-västlig riktning och just Stadshuset nämns som ett exempel på en lämplig fastighet. Det skulle också bli en naturlig koppling till verksamheterna i kvarteren Almen och Gäddan som båda inom en inte alltför avlägsen framtid ska utvecklas mot mera kommersiella kvarter med stort behov av besökare till området.

Vi socialdemokrater med ansvar för tillväxtfrågorna arbetar dagligen för att företag i Karlstad ska trivas och ha bra förutsättningar här och för att företag som ännu inte finns etablerade ska vilja komma hit. Samtidigt har vi fått våra förtroendeuppdrag av Karlstadsborna och ytterst är det deras tillgångar som vi förvaltar och det måste ske på bästa sätt och framförallt med fullständig ordning och reda. Tyvärr har kommunens styrande majoritet inte lyckats åstadkomma det i det här fallet men det är ännu inte för sent utan med rätt hantering fram till beslutsmötet så ska den här affären kunna stängas på ett för alla parter framgångsrikt sätt. Vi uppmanar majoriteten att nu svara på våra frågor och att göra om och göra rätt!

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande i Tillväxtutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.