2015-11-20 06:01

2015-11-20 06:01

Mammapuckeln och bristen på jämställdhet

Debatt:

Vi tolkar det istället som det yttersta symptomet på ojämställda strukturer, värderingar och livsval. Vi måste helt enkelt skärpa oss. Vi är inte så jämställda som vi ibland tror, skriver Magnus Hildebrand.

Det finns ett samband mellan kvinnors deltidsarbetande och ett ökat lönegap mellan kvinnor och män. Skillnader som ger oönskade konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar också deltid i betydligt större utsträckning än män. För både kvinnor och män är den vanligaste orsaken till deltidsarbete att lämpligt heltidsarbete saknas. För kvinnor är vård av barn den näst vanligaste orsaken till deltidsarbete. För män är det studier. Kvinnors deltidsarbete ökar när de får barn, medan mäns däremot inte påverkas om de blir föräldrar. Känns det jämställt?

Bland Unionens medlemmar arbetade 16 procent av kvinnorna och 3 procent av männen deltid år 2014. Skillnaden mellan kvinnors och mäns deltidsarbetande ökar markant för medlemmar mellan 30 och 40 år för att sedan sakteligen minska i åldersspannet 40 till 50. På Unionen kallar vi denna könsrelaterade skillnad för mammapuckeln.

De risker som är förknippade med deltidsarbete handlar exempelvis om sämre karriär- och löneutveckling över tid. Även låg pension. Det är situationen i dag för de kvinnor som väljer att bli föräldrar. De ska först kämpa sig över mammapuckeln och sedan får de sämre chanser på arbetsmarknaden än de män som blir föräldrar.

Vissa väljer att tolka skillnaderna som konsekvenser av tingens ordning. Vi tolkar det istället som det yttersta symptomet på ojämställda strukturer, värderingar och livsval. Vi måste helt enkelt skärpa oss. Vi är inte så jämställda som vi ibland tror. Jag hoppas att Värmland inom en snar framtid kan bli ett föredöme med arbetsplatser som systematiskt och framgångsrikt jobbar för jämställda villkor. Det kan kännas långt dit ibland. Men dit måste vi, ju snabbare desto bättre.

För Unionen är ett jämställt arbetsliv ett självklart mål och därför en prioriterad fråga i avtalsrörelsen 2016. För att nå målet behöver vi bland annat:

• Synliggöra effekterna av deltidsarbete i form av risker för sämre karriär- och löneutveckling över tid och låg pension.

• Påverka valen i livssituationer där ojämställdhet uppstår, exempelvis i samband med föräldraskap. Unionens statistik visar att det är när barnen kommer som lönegapen mellan kvinnor och män vidgas. Den kollektivavtalade föräldralönen är en viktig drivkraft för att fler män ska välja att vara hemma med sina barn.

• Främja ett föräldravänligt arbetsliv, där kvinnors och mäns föräldraskap underlättas och ses som en tillgång, som bidrar till medarbetarens kompetensutveckling.

• Återinföra krav på årliga lönekartläggningar och analyser i vilka löneutvecklingen för arbetstagare som är eller har varit föräldralediga särskilt följs upp. När arbetet med lönekartläggning och analys genomförs kontinuerligt upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader visar all erfarenhet.

Vi hoppas att också arbetsgivarna är med oss i jobbet för en jämställd arbetsmarknad.

Magnus Hildebrand

Regionchef, Unionen Värmland

Det finns ett samband mellan kvinnors deltidsarbetande och ett ökat lönegap mellan kvinnor och män. Skillnader som ger oönskade konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar också deltid i betydligt större utsträckning än män. För både kvinnor och män är den vanligaste orsaken till deltidsarbete att lämpligt heltidsarbete saknas. För kvinnor är vård av barn den näst vanligaste orsaken till deltidsarbete. För män är det studier. Kvinnors deltidsarbete ökar när de får barn, medan mäns däremot inte påverkas om de blir föräldrar. Känns det jämställt?

Bland Unionens medlemmar arbetade 16 procent av kvinnorna och 3 procent av männen deltid år 2014. Skillnaden mellan kvinnors och mäns deltidsarbetande ökar markant för medlemmar mellan 30 och 40 år för att sedan sakteligen minska i åldersspannet 40 till 50. På Unionen kallar vi denna könsrelaterade skillnad för mammapuckeln.

De risker som är förknippade med deltidsarbete handlar exempelvis om sämre karriär- och löneutveckling över tid. Även låg pension. Det är situationen i dag för de kvinnor som väljer att bli föräldrar. De ska först kämpa sig över mammapuckeln och sedan får de sämre chanser på arbetsmarknaden än de män som blir föräldrar.

Vissa väljer att tolka skillnaderna som konsekvenser av tingens ordning. Vi tolkar det istället som det yttersta symptomet på ojämställda strukturer, värderingar och livsval. Vi måste helt enkelt skärpa oss. Vi är inte så jämställda som vi ibland tror. Jag hoppas att Värmland inom en snar framtid kan bli ett föredöme med arbetsplatser som systematiskt och framgångsrikt jobbar för jämställda villkor. Det kan kännas långt dit ibland. Men dit måste vi, ju snabbare desto bättre.

För Unionen är ett jämställt arbetsliv ett självklart mål och därför en prioriterad fråga i avtalsrörelsen 2016. För att nå målet behöver vi bland annat:

• Synliggöra effekterna av deltidsarbete i form av risker för sämre karriär- och löneutveckling över tid och låg pension.

• Påverka valen i livssituationer där ojämställdhet uppstår, exempelvis i samband med föräldraskap. Unionens statistik visar att det är när barnen kommer som lönegapen mellan kvinnor och män vidgas. Den kollektivavtalade föräldralönen är en viktig drivkraft för att fler män ska välja att vara hemma med sina barn.

• Främja ett föräldravänligt arbetsliv, där kvinnors och mäns föräldraskap underlättas och ses som en tillgång, som bidrar till medarbetarens kompetensutveckling.

• Återinföra krav på årliga lönekartläggningar och analyser i vilka löneutvecklingen för arbetstagare som är eller har varit föräldralediga särskilt följs upp. När arbetet med lönekartläggning och analys genomförs kontinuerligt upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader visar all erfarenhet.

Vi hoppas att också arbetsgivarna är med oss i jobbet för en jämställd arbetsmarknad.

Magnus Hildebrand

Regionchef, Unionen Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.