2015-11-18 06:00

2015-11-18 06:00

Krafttag krävs för att bryta utvecklingen

Debatt: Antibiotikaresistens

De krafter som vill se mer lösliga bestämmelser kring antibiotikaanvändning till djur, med kortsiktiga vinstintressen som argument får inte stå oemotsagda, skriver Maria Lundvall.

Den 18 november är den europeiska antibiotikadagen. Denna dag är ett årligt EU-initiativ med målsättning att öka medvetenheten om det hot antibiotikaresistens utgör för folkhälsan. Detta är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma en av vår tids största samhällsutmaningar och att det behövs politiska krafttag för ett minskat antibiotikaanvändande i världen.

Runtom i världen insjuknar allt fler, både människor och djur, i sjukdomar orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Dessa bakterier är ett resultat av en utbredd överanvändning av antibiotika både till människor och till djur. Man glömmer ofta bort att djurs och människors hälsa hänger ihop och att antibiotika som ges till djur också påverkar oss människor i hög grad.

I Sverige kan vi vara stolta över vårt arbete på området. Vi är ett föregångsland i Europa och världen när det kommer till restriktiv antibiotikaanvändning för djur. Samtidigt är det djupt oroande att det höjs röster, bland annat i Europaparlamentet, om färre restriktioner kring antibiotikaanvändning i förebyggande syfte till djur. Att antibiotika blandas in i djurfoder för att förebygga sjukdomar och i tillväxtbefrämjande syfte är en stor bidragande faktor till resistensutvecklingen. Genom förebyggande antibiotikabehandling kan man dessutom kamouflera undermålig djuromsorg och en i övrigt dålig djurmiljö vilket leder till lidande för djuren. Detta är en utveckling som måste brytas.

Inom den svenska djursjukvården har vi länge och framgångsrikt arbetat med smittskyddsförebyggande arbete för en minskad antibiotikaanvändning och ser med största allvar på utvecklingen inom EU. De krafter som vill se mer lösliga bestämmelser kring antibiotikaanvändning till djur, med kortsiktiga vinstintressen som argument får inte stå oemotsagda. Denna typ av kortsiktigt tänkande banar väg för förödande konsekvenser i framtiden och är ett hot mot både djurs och människors hälsa.

Detta går helt emot det resistensförebyggande arbetet som vi har byggt upp i Sverige. Den 18 november, den Europeiska antibiotikadagen, är ett bra tillfälle att vara stolta för att vi i Sverige ligger långt fram i dessa frågor. Men det är också viktigt komma ihåg att svenska politiker har en viktig uppgift att vara pådrivande i internationella sammanhang för ett restriktivt antibiotikaanvändande även i vår omvärld. De resistenta bakterierna känner inga nationella gränser!

Maria Lundvall

Branschansvarig, SLA Svensk djursjukvård

Den 18 november är den europeiska antibiotikadagen. Denna dag är ett årligt EU-initiativ med målsättning att öka medvetenheten om det hot antibiotikaresistens utgör för folkhälsan. Detta är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma en av vår tids största samhällsutmaningar och att det behövs politiska krafttag för ett minskat antibiotikaanvändande i världen.

Runtom i världen insjuknar allt fler, både människor och djur, i sjukdomar orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Dessa bakterier är ett resultat av en utbredd överanvändning av antibiotika både till människor och till djur. Man glömmer ofta bort att djurs och människors hälsa hänger ihop och att antibiotika som ges till djur också påverkar oss människor i hög grad.

I Sverige kan vi vara stolta över vårt arbete på området. Vi är ett föregångsland i Europa och världen när det kommer till restriktiv antibiotikaanvändning för djur. Samtidigt är det djupt oroande att det höjs röster, bland annat i Europaparlamentet, om färre restriktioner kring antibiotikaanvändning i förebyggande syfte till djur. Att antibiotika blandas in i djurfoder för att förebygga sjukdomar och i tillväxtbefrämjande syfte är en stor bidragande faktor till resistensutvecklingen. Genom förebyggande antibiotikabehandling kan man dessutom kamouflera undermålig djuromsorg och en i övrigt dålig djurmiljö vilket leder till lidande för djuren. Detta är en utveckling som måste brytas.

Inom den svenska djursjukvården har vi länge och framgångsrikt arbetat med smittskyddsförebyggande arbete för en minskad antibiotikaanvändning och ser med största allvar på utvecklingen inom EU. De krafter som vill se mer lösliga bestämmelser kring antibiotikaanvändning till djur, med kortsiktiga vinstintressen som argument får inte stå oemotsagda. Denna typ av kortsiktigt tänkande banar väg för förödande konsekvenser i framtiden och är ett hot mot både djurs och människors hälsa.

Detta går helt emot det resistensförebyggande arbetet som vi har byggt upp i Sverige. Den 18 november, den Europeiska antibiotikadagen, är ett bra tillfälle att vara stolta för att vi i Sverige ligger långt fram i dessa frågor. Men det är också viktigt komma ihåg att svenska politiker har en viktig uppgift att vara pådrivande i internationella sammanhang för ett restriktivt antibiotikaanvändande även i vår omvärld. De resistenta bakterierna känner inga nationella gränser!

Maria Lundvall

Branschansvarig, SLA Svensk djursjukvård

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.