2015-11-13 06:00

2015-11-13 06:00

Är det populism att verka för Näva?

Debatt: Landstinget i Värmland

En närvårdsplats är avsedd för korttidsvistelse för patienter som med läkares bedömning är färdigbehandlade på CSK, men inte kan klara sig i hemmet, skriver Elisabet Segerud och Gunnar Edström.

Enligt flera tidningar i länet ställer oppositionen Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fram påståenden om den tilltänkta närvården i Kristinehamn och Säffle så att man häpnar! ”En ny sorts vårdform. Ingen vet vilka patienter som ska vårdas där. Är det någon ny sorts långvårdsvariant.” Det är att gå fram med skygglappar. Nog borde Ulric Andersson (S) med flera vid det här laget veta vad det är fråga om.

Den nya vårdformen heter närvård och förespråkas därför att inte alla sjuka behöver en akutplats på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Och det ligger i tiden att decentralisera, inte att centralisera. När närvårdsplatser inrättas innebär det förstås ingen återgång till en gammaldags långvård. En närvårdsplats är avsedd för korttidsvistelse för patienter som med läkares bedömning är färdigbehandlade på CSK, men inte kan klara sig i hemmet. Det kan t ex gälla rehabilitering eller uppföljning av operationer. Det kan gälla att åtgärda smärre sjukdomstillstånd som t ex inställning av socker, högt blodtryck, vätskeansamling, andnöd, yrsel med mera. Käre Ulric Andersson, det är utrett vilka patientkategorier som kommer ifråga för närvård!

Att verka för närvård är absolut inte populistiskt, som Kenneth Johannesson (S), Arvika, påstår i både insändare och debattartiklar. Vi som opinionsbildare har aldrig tänkt tanken att vi skulle inhösta några ”opinionsmässiga poänger”

Om det finns Nävaplatser behöver den sjuke/patienten inte åka skytteltrafik till CSK för att bli behandlad för de sjukdomstillstånd som kan åtgärdas på lägre vårdnivå. En näva blir inte någon sorts ”andra klassens vård” utan blir helt professionell med adekvat läkarbemanning. Med närvård erbjuds rätt vårdnivå. Man behöver givetvis inte alltid CSK och den mycket mer kostsamma akuta vården. Det har sagts att en närvårdsplats blir cirka 2 000 kronor billigare per dygn och patient mot en akutplats på CSK (hälso- och sjukvårdschef Ingrid Magnusson).

På en Näva kommer det också att finnas platser för vård i livets slutskede, en trygg miljö närmare det egna hemmet och lättare för anhöriga att kunna göra besök. Anhöriga kan också behöva avlastning under en period och då finns Näva.

Men om det t ex kommer patienter från Torsby eller Arvika blir det naturligtvis inte närmare om platsen erbjuds i Kristinehamn eller Säffle, men i förlängningen kommer även Torsby och Arvika att få närvårdsplatser. Utbyggnaden av dessa platser i länet måste ju börja någonstans (det börjar med Kristinehamn och Säffle).

Närsjukvårdsavdelningar finns på många ställen i vårt land. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tydligen inte sett eller velat inse att landsting som insett behovet av mänskligare och säkrare vård, redan infört Näva: Uppsala, Enköping, Östhammar, Nyköping, Tierp är exempel. Vi har rekommenderat S och V att besöka det väl fungerande Näva i Enköping.

Opolitiska opinionsgruppen för nya Näva i Kristinehamn genom

Elisabet Segerud

Gunnar Edström

Enligt flera tidningar i länet ställer oppositionen Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fram påståenden om den tilltänkta närvården i Kristinehamn och Säffle så att man häpnar! ”En ny sorts vårdform. Ingen vet vilka patienter som ska vårdas där. Är det någon ny sorts långvårdsvariant.” Det är att gå fram med skygglappar. Nog borde Ulric Andersson (S) med flera vid det här laget veta vad det är fråga om.

Den nya vårdformen heter närvård och förespråkas därför att inte alla sjuka behöver en akutplats på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Och det ligger i tiden att decentralisera, inte att centralisera. När närvårdsplatser inrättas innebär det förstås ingen återgång till en gammaldags långvård. En närvårdsplats är avsedd för korttidsvistelse för patienter som med läkares bedömning är färdigbehandlade på CSK, men inte kan klara sig i hemmet. Det kan t ex gälla rehabilitering eller uppföljning av operationer. Det kan gälla att åtgärda smärre sjukdomstillstånd som t ex inställning av socker, högt blodtryck, vätskeansamling, andnöd, yrsel med mera. Käre Ulric Andersson, det är utrett vilka patientkategorier som kommer ifråga för närvård!

Att verka för närvård är absolut inte populistiskt, som Kenneth Johannesson (S), Arvika, påstår i både insändare och debattartiklar. Vi som opinionsbildare har aldrig tänkt tanken att vi skulle inhösta några ”opinionsmässiga poänger”

Om det finns Nävaplatser behöver den sjuke/patienten inte åka skytteltrafik till CSK för att bli behandlad för de sjukdomstillstånd som kan åtgärdas på lägre vårdnivå. En näva blir inte någon sorts ”andra klassens vård” utan blir helt professionell med adekvat läkarbemanning. Med närvård erbjuds rätt vårdnivå. Man behöver givetvis inte alltid CSK och den mycket mer kostsamma akuta vården. Det har sagts att en närvårdsplats blir cirka 2 000 kronor billigare per dygn och patient mot en akutplats på CSK (hälso- och sjukvårdschef Ingrid Magnusson).

På en Näva kommer det också att finnas platser för vård i livets slutskede, en trygg miljö närmare det egna hemmet och lättare för anhöriga att kunna göra besök. Anhöriga kan också behöva avlastning under en period och då finns Näva.

Men om det t ex kommer patienter från Torsby eller Arvika blir det naturligtvis inte närmare om platsen erbjuds i Kristinehamn eller Säffle, men i förlängningen kommer även Torsby och Arvika att få närvårdsplatser. Utbyggnaden av dessa platser i länet måste ju börja någonstans (det börjar med Kristinehamn och Säffle).

Närsjukvårdsavdelningar finns på många ställen i vårt land. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tydligen inte sett eller velat inse att landsting som insett behovet av mänskligare och säkrare vård, redan infört Näva: Uppsala, Enköping, Östhammar, Nyköping, Tierp är exempel. Vi har rekommenderat S och V att besöka det väl fungerande Näva i Enköping.

Opolitiska opinionsgruppen för nya Näva i Kristinehamn genom

Elisabet Segerud

Gunnar Edström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.