2015-11-05 06:00

2015-11-05 06:00

Ta till er av biologisk kunskap

Replik: LRF Skogsägarna

För att vända trenden behöver oskyddade skogsmiljöer med höga biologiska värden skyddas långsiktigt enligt Artdatabanken och mer hänsyn måste tas i produktionsskogen, skriver Ingela Källén.

Svar till Gunnar Lindén (NWT 28/10)

Den 28 oktober skriver LRF Skogsägarnas naturvårdsexpert Gunnar Lindén om skogen och dess mångfald i ett debattsvar till Stina Bergströms artikel. Där påstår han att det i våra svenska skogar i dag inte pågår en massutrotning av arter utan vi får hela tiden fler arter i de svenska skogarna.

Det minskar dock inte hotet mot alla de arter som redan är hotade i vår natur. Dessutom utgör nytillkomna arter ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald då risken finns att de blir invasiva. I dag räknas 380 arter som invasiva, varav mink och blomsterlupin är två exempel.

Vad gäller skogen så stämmer den statistik Gunnar Lindén framför. Men varför framför inte en naturvårdsexpert naturvårdskunskap i sin argumentation utan lyfter in skogsproduktionsstatistik? Svaret är enkelt, Gunnar är anställd av LRF Skogsägarna att föra fram deras ”sanning”. Vilken då är att det inte pågår någon utarmning av biologisk mångfald. För om så vore fallet skulle denna organisation sitta i en rävsax. Man marknadsför det svenska kalhyggesskogsbruket som miljövänligt men i verkligheten är det helt annorlunda.

Trots den skogsstatistik Gunnar Lindén hänvisar till verkar den inte ha någon positiv effekt eftersom ungefär hälften av Sveriges rödlistade arter på olika sätt är knutna till skogen. Skogsavverkning är en av de faktorer som påverkar flest hotade arter, särskilt när äldre naturskogar fortfarande avverkas. För att vända trenden behöver oskyddade skogsmiljöer med höga biologiska värden skyddas långsiktigt enligt Artdatabanken och mer hänsyn måste tas i produktionsskogen. Med andra ord gör ni inte nog LRF Skogsägarna!

Det hade varit mycket enklare att debattera vad vi ska göra för att det svenska skogsbruket ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbart om LRF Skogsägarna istället tog till sig av den biologiska kunskap som faktiskt finns om skogens mångfald. Då kan vi tillsammans kämpa för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och samtidigt låta skogsbruk bli en viktig aktör i arbetet mot klimatförändringarna. Det blir en möjlighet för oss att tillsammans ge framtida generationer och skogens ekosystem en god framtid.

Ingela Källén

Biolog

Svar till Gunnar Lindén (NWT 28/10)

Den 28 oktober skriver LRF Skogsägarnas naturvårdsexpert Gunnar Lindén om skogen och dess mångfald i ett debattsvar till Stina Bergströms artikel. Där påstår han att det i våra svenska skogar i dag inte pågår en massutrotning av arter utan vi får hela tiden fler arter i de svenska skogarna.

Det minskar dock inte hotet mot alla de arter som redan är hotade i vår natur. Dessutom utgör nytillkomna arter ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald då risken finns att de blir invasiva. I dag räknas 380 arter som invasiva, varav mink och blomsterlupin är två exempel.

Vad gäller skogen så stämmer den statistik Gunnar Lindén framför. Men varför framför inte en naturvårdsexpert naturvårdskunskap i sin argumentation utan lyfter in skogsproduktionsstatistik? Svaret är enkelt, Gunnar är anställd av LRF Skogsägarna att föra fram deras ”sanning”. Vilken då är att det inte pågår någon utarmning av biologisk mångfald. För om så vore fallet skulle denna organisation sitta i en rävsax. Man marknadsför det svenska kalhyggesskogsbruket som miljövänligt men i verkligheten är det helt annorlunda.

Trots den skogsstatistik Gunnar Lindén hänvisar till verkar den inte ha någon positiv effekt eftersom ungefär hälften av Sveriges rödlistade arter på olika sätt är knutna till skogen. Skogsavverkning är en av de faktorer som påverkar flest hotade arter, särskilt när äldre naturskogar fortfarande avverkas. För att vända trenden behöver oskyddade skogsmiljöer med höga biologiska värden skyddas långsiktigt enligt Artdatabanken och mer hänsyn måste tas i produktionsskogen. Med andra ord gör ni inte nog LRF Skogsägarna!

Det hade varit mycket enklare att debattera vad vi ska göra för att det svenska skogsbruket ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbart om LRF Skogsägarna istället tog till sig av den biologiska kunskap som faktiskt finns om skogens mångfald. Då kan vi tillsammans kämpa för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och samtidigt låta skogsbruk bli en viktig aktör i arbetet mot klimatförändringarna. Det blir en möjlighet för oss att tillsammans ge framtida generationer och skogens ekosystem en god framtid.

Ingela Källén

Biolog

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.