2015-11-05 06:01

2015-11-05 06:01

Få uppsatta miljömål uppnås

Debatt: Karlstads kommun

Självklart förefaller ”den goda gröna staden” som en ironisk slogan när Karlstads kommun missar 26 av sina miljömål på grund av dåligt förd miljöpolitik, skriver Pontus Rahm och Isabelle Augustsson.

Karlstads kommun styrs i nuläget av de fyra allianspartierna samt Miljöpartiet. Som miljöslogan har kommunen ”den goda gröna staden”. Är det med ironi som denna slogan kom till? En slogan för att skönmåla verkligheten för kommuninvånarna? Självklart förefaller ”den goda gröna staden” som en ironisk slogan när Karlstads kommun missar 26 av sina miljömål på grund av dåligt förd miljöpolitik.

Det känns som om det var i går som Sverige gick till val. Valarbetare oavsett partipolitisk tillhörighet var nog både utslitna och upprivna efter att ha arbetat konstant i motvind och ändå fick ett valresultat som innebar en politisk kris på riksdagsnivå. När de kommer tillbaka till vardagen så är det för de flesta politiker inte längre de stora frågorna i riksdagen som man tampas med varandra om. Nej, efter valet var det för de flesta åter till kommunens slagfält, kommunfullmäktige, som stod högst upp på dagordningen. I Karlstad innebar detta att miljöpartiet fick välja om de skulle fortsätta styra kommunen med allianspartierna eller inte. Med facit i hand kan vi konstatera att de valde att fortsätta styra med allianspartierna.

Miljömålen om förminskad andel luftföroreningar, kemikalier och en lägre energiförbrukning pekar i dagsläget nedåt. Detta är bara 3 av de 26 uppsatta miljömål som kommunen i dag inte uppnår, men det kanske är de miljömål som betyder mest för våra medborgare. Luftföroreningarna innebär att du som läser detta, dina barn samt dina övriga nära och kära i högre grad riskerar att drabbas av lungsjukdomar. Att kemikalierna inte minskar innebär att kommunens barn i högre grad riskerar hormonstörningar, vilket i sin tur kan leda till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa kemikalier innebär även en generellt högre risk att drabbas av cancer.

Kommunfullmäktige och de styrande partierna i staden gör ett bra arbete när det gäller att ta fram mål och visioner gällande miljön. Men det är inte acceptabelt att Karlstad står och trampar på samma ställe som när ni tog beslut om dessa mål och visioner. Faktum är att kommunens egna utredningar gällande energisektorn visar att utsläppen av växthusgaser har ökat med 12,5 procent mellan 2008-2012. Det övergripande målet gällande kemikalier är att varken människor eller natur ska påverkas negativt, men målet om minskad andel kemikalier i vår vardag bedöms vara ”långt ifrån uppfyllelse”.

Målet om att luftföroreningar inte ska skada kommuninvånarna anses bara kunna uppnås delvis. Notera att dessa mål ska vara uppfyllda år 2020 – det ser allt annat än ljust ut i dagsläget med lite drygt fyra år kvar innan dessa mål ska vara uppfyllda. Allianspartierna och Miljöpartiet har tappat trovärdighet i frågan, men det värsta är ändå att kommuninvånarna riskerar hälsan över dåligt förd miljöpolitik från de styrande partierna.

Vi i SSU Karlstad tänker inte nöja oss med att påpeka att de som styr vår kommun för en dålig miljöpolitik. Vi tänker även agera blåslampa och påpeka för vårt moderparti socialdemokraterna i Karlstad att det är dags att utveckla den miljöpolitik som vi vill föra i kommunen. Vi ska vara den politiska drivkraft som kommuninvånarna behöver när de andra partierna tappat greppet om miljön. Vi måste våga bedriva en miljöpolitik som genomsyras av ett modernt och hållbart tänk, där vi utvecklar framtidens samhälle och skapar det gröna folkhemmet – på riktigt.

Pontus Rahm

Isabelle Augustsson

SSU Karlstad

Karlstads kommun styrs i nuläget av de fyra allianspartierna samt Miljöpartiet. Som miljöslogan har kommunen ”den goda gröna staden”. Är det med ironi som denna slogan kom till? En slogan för att skönmåla verkligheten för kommuninvånarna? Självklart förefaller ”den goda gröna staden” som en ironisk slogan när Karlstads kommun missar 26 av sina miljömål på grund av dåligt förd miljöpolitik.

Det känns som om det var i går som Sverige gick till val. Valarbetare oavsett partipolitisk tillhörighet var nog både utslitna och upprivna efter att ha arbetat konstant i motvind och ändå fick ett valresultat som innebar en politisk kris på riksdagsnivå. När de kommer tillbaka till vardagen så är det för de flesta politiker inte längre de stora frågorna i riksdagen som man tampas med varandra om. Nej, efter valet var det för de flesta åter till kommunens slagfält, kommunfullmäktige, som stod högst upp på dagordningen. I Karlstad innebar detta att miljöpartiet fick välja om de skulle fortsätta styra kommunen med allianspartierna eller inte. Med facit i hand kan vi konstatera att de valde att fortsätta styra med allianspartierna.

Miljömålen om förminskad andel luftföroreningar, kemikalier och en lägre energiförbrukning pekar i dagsläget nedåt. Detta är bara 3 av de 26 uppsatta miljömål som kommunen i dag inte uppnår, men det kanske är de miljömål som betyder mest för våra medborgare. Luftföroreningarna innebär att du som läser detta, dina barn samt dina övriga nära och kära i högre grad riskerar att drabbas av lungsjukdomar. Att kemikalierna inte minskar innebär att kommunens barn i högre grad riskerar hormonstörningar, vilket i sin tur kan leda till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa kemikalier innebär även en generellt högre risk att drabbas av cancer.

Kommunfullmäktige och de styrande partierna i staden gör ett bra arbete när det gäller att ta fram mål och visioner gällande miljön. Men det är inte acceptabelt att Karlstad står och trampar på samma ställe som när ni tog beslut om dessa mål och visioner. Faktum är att kommunens egna utredningar gällande energisektorn visar att utsläppen av växthusgaser har ökat med 12,5 procent mellan 2008-2012. Det övergripande målet gällande kemikalier är att varken människor eller natur ska påverkas negativt, men målet om minskad andel kemikalier i vår vardag bedöms vara ”långt ifrån uppfyllelse”.

Målet om att luftföroreningar inte ska skada kommuninvånarna anses bara kunna uppnås delvis. Notera att dessa mål ska vara uppfyllda år 2020 – det ser allt annat än ljust ut i dagsläget med lite drygt fyra år kvar innan dessa mål ska vara uppfyllda. Allianspartierna och Miljöpartiet har tappat trovärdighet i frågan, men det värsta är ändå att kommuninvånarna riskerar hälsan över dåligt förd miljöpolitik från de styrande partierna.

Vi i SSU Karlstad tänker inte nöja oss med att påpeka att de som styr vår kommun för en dålig miljöpolitik. Vi tänker även agera blåslampa och påpeka för vårt moderparti socialdemokraterna i Karlstad att det är dags att utveckla den miljöpolitik som vi vill föra i kommunen. Vi ska vara den politiska drivkraft som kommuninvånarna behöver när de andra partierna tappat greppet om miljön. Vi måste våga bedriva en miljöpolitik som genomsyras av ett modernt och hållbart tänk, där vi utvecklar framtidens samhälle och skapar det gröna folkhemmet – på riktigt.

Pontus Rahm

Isabelle Augustsson

SSU Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.