2015-11-04 06:01

2015-11-04 06:01

Sluta sprida villfarelser om skogen

Replik: Biologisk mångfald

Nu är dock Gunnar Lindén inte ensam om att försöka sälja in en helt annan bild av tillståndet för den svenska skogen än den som Naturvårdsverket och de andra myndigheternas experter presenterar för oss politiker. Men det blir inte mer sant för det, skriver Stina Bergström.

Svar till Gunnar Lindén (NWT 28/10)

Häromveckan presenterade Naturvårdsverket sin fördjupade utvärdering av våra 16 miljömål. Precis som tidigare rapporter i år från bland annat Artdatabanken är det en oroande läsning. Inte minst vad gäller tillståndet för de djur- och växtarter som lever i våra skogar. ”Miljötillståndet för naturtyper och arter är generellt dåligt och utvecklas i många fall negativt” och ”Hänsynskrävande biotoper och vattendrag skadas i alltför hög utsträckning i samband med avverkningarna” skriver Naturvårdsverket bland annat i sin utvärdering.

Det är därför förvånande, och beklagligt, att LRF Skogsägarnas naturvårdsexpert Gunnar Lindén i NWT den 28 oktober har en helt annan bild av tillståndet i våra svenska skogar. I alla Gunnar Lindéns skogar är allt frid och fröjd, den biologiska mångfalden ökar och det finns inget skäl till oro. Eller skäl till att ställa om till ett mer hållbart skogsbruk.

Nu är dock Gunnar Lindén inte ensam om att försöka sälja in en helt annan bild av tillståndet för den svenska skogen än den som Naturvårdsverket och de andra myndigheternas experter presenterar för oss politiker. Men det blir inte mer sant för det.

Naturvårdsverket anser att trenden i prognos för utvecklingen av miljötillståndet bör klassas som negativ och att det är för tidigt att säga om de insatser som gjorts verkligen leder till en positiv utveckling i verkligheten. Till exempel minskar arealen kontinuitetsskogar.

Sant är dock, som Lindén skriver att vi har fått mer död ved i skogen. Men ökningen är från en mycket låg nivå. Vidare framhåller han att utvecklingen för fåglar har en positiv trend som ett resultat av ett mer miljöinriktat skogsbruk. Detta är en stark förenkling som är missvisande. Visserligen finns det en studie som visar positiva trender för ett flertal skogslevande fågelarter men studien visar även en osäker eller negativ trend för flera känsliga arter. Att det skulle vara säkerställt en positiv utveckling för skogslevande fåglar eller vara en generell trend för andra artgrupper stämmer därmed inte.

Jag kan försäkra Gunnar Lindén att jag och Miljöpartiet ser skogens dubbla nytta i klimatarbetet – både för att ersätta fossila produkter som t ex biodrivmedel och plast och som koldioxidsänka. Men vi har inte glömt bort att vi även har andra miljömål som vi måste uppnå. För precis som det står i FN:s klimatkonvention, som Sverige har undertecknat, måste vi hejda klimatförändringen utan att göra avkall på biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och andra mål för hållbar utveckling.

Att underlätta för skogsägare att bedriva ett mer hållbart, hyggesfritt, skogsbruk är en del i det. Det handlar inte bara om lagändringar utan även om information och stöd till de som vill ta större naturvårdshänsyn och ställa om sitt skogsbruk.

LRF Skog skulle kunna bli en viktig aktör i det arbetet. Istället för att förneka dagens problem – låt oss hjälpas åt att lösa dem.

Stina Bergström (MP)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Riksdagsledamot Värmland

Svar till Gunnar Lindén (NWT 28/10)

Häromveckan presenterade Naturvårdsverket sin fördjupade utvärdering av våra 16 miljömål. Precis som tidigare rapporter i år från bland annat Artdatabanken är det en oroande läsning. Inte minst vad gäller tillståndet för de djur- och växtarter som lever i våra skogar. ”Miljötillståndet för naturtyper och arter är generellt dåligt och utvecklas i många fall negativt” och ”Hänsynskrävande biotoper och vattendrag skadas i alltför hög utsträckning i samband med avverkningarna” skriver Naturvårdsverket bland annat i sin utvärdering.

Det är därför förvånande, och beklagligt, att LRF Skogsägarnas naturvårdsexpert Gunnar Lindén i NWT den 28 oktober har en helt annan bild av tillståndet i våra svenska skogar. I alla Gunnar Lindéns skogar är allt frid och fröjd, den biologiska mångfalden ökar och det finns inget skäl till oro. Eller skäl till att ställa om till ett mer hållbart skogsbruk.

Nu är dock Gunnar Lindén inte ensam om att försöka sälja in en helt annan bild av tillståndet för den svenska skogen än den som Naturvårdsverket och de andra myndigheternas experter presenterar för oss politiker. Men det blir inte mer sant för det.

Naturvårdsverket anser att trenden i prognos för utvecklingen av miljötillståndet bör klassas som negativ och att det är för tidigt att säga om de insatser som gjorts verkligen leder till en positiv utveckling i verkligheten. Till exempel minskar arealen kontinuitetsskogar.

Sant är dock, som Lindén skriver att vi har fått mer död ved i skogen. Men ökningen är från en mycket låg nivå. Vidare framhåller han att utvecklingen för fåglar har en positiv trend som ett resultat av ett mer miljöinriktat skogsbruk. Detta är en stark förenkling som är missvisande. Visserligen finns det en studie som visar positiva trender för ett flertal skogslevande fågelarter men studien visar även en osäker eller negativ trend för flera känsliga arter. Att det skulle vara säkerställt en positiv utveckling för skogslevande fåglar eller vara en generell trend för andra artgrupper stämmer därmed inte.

Jag kan försäkra Gunnar Lindén att jag och Miljöpartiet ser skogens dubbla nytta i klimatarbetet – både för att ersätta fossila produkter som t ex biodrivmedel och plast och som koldioxidsänka. Men vi har inte glömt bort att vi även har andra miljömål som vi måste uppnå. För precis som det står i FN:s klimatkonvention, som Sverige har undertecknat, måste vi hejda klimatförändringen utan att göra avkall på biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och andra mål för hållbar utveckling.

Att underlätta för skogsägare att bedriva ett mer hållbart, hyggesfritt, skogsbruk är en del i det. Det handlar inte bara om lagändringar utan även om information och stöd till de som vill ta större naturvårdshänsyn och ställa om sitt skogsbruk.

LRF Skog skulle kunna bli en viktig aktör i det arbetet. Istället för att förneka dagens problem – låt oss hjälpas åt att lösa dem.

Stina Bergström (MP)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Riksdagsledamot Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.