2015-11-03 06:01

2015-11-03 06:01

Svenska hushåll är för skuldsatta

Debatt: Ekonomi

Nyckeln blir ju att styra mot en dämpad skuldsättning utan att drastiskt ändra spelreglerna och försvåra för människor att planera sin ekonomi, skriver Sotiris Delis.

I tider där många har fastnat i skuldfällan har överskuldsättningen blivit ett stort samhällsproblem och för de berörda ett stort personligt lidande. Den rödgröna regeringen gör för lite för att komma åt och begränsa problemet.

Regeringen bör därför inrätta en överskuldskommission vars syfte är att arbeta för att skapa en samlad bild över situationen, följa upp riskutvecklingen, fokusera på orsakerna till fenomenet överskuldsättning samt kontinuerligt föreslå åtgärder för dess hantering. Detta bör ske i kombination med att åtgärderna som vidtas inte leder till att en dämpad skuldsättning sker på bekostnad av att spelreglerna ändras på ett sådant sätt att det försvårar för människor att planera sin ekonomi.

Media rapporterar om att över 400 000 svenskar är skuldsatta och bedömer att den sammanlagda skulden uppgår till drygt 90 miljarder kronor. Om man även inkluderar familjemedlemmar som påverkas negativt av den skuldsattes situation blir antalet 1,2 miljoner människor. Samhällskostnaderna från överskuldsättningen beräknas till ofattbara 200 miljarder kronor för bland annat sjukvård, produktionsbortfall och arbetslöshetsersättning årligen.

Den rödgröna regeringen gör för lite för att komma åt och begränsa problemet. Bostads- och byggmarknaden är överreglerad, investeringstakten trögrörlig, priserna på bostäder rusar vidare och människor fortsätter i allt högre takt att överskuldsätta sig. Skulden för de svenska hushållen har överträffat den grekiska statens skuldberg. Vi pratar om nivåer på över 400 procent av disponibel inkomst. Problemet gäller inte bara Sverige. Det hör till EU-kommissionens tio högprioriterade områden där man har bett medlemmarna att inkomma med skarpa förslag om dess hantering.

Alliansen lämnade efter sig ett finansiellt välmående Sverige och 300 000 nya jobb. Landets finansiella ställning och ekonomiska stabilitet har prisats i internationella sammanhang. Detta mitt under en global finansiell kris.

Alliansen gick till val med bland annat förenklingar i bostadsbyggandet, investeringar i infrastrukturen och andra förslag vars effekter kunde leda till flera investeringar i den hård reglerade bostadsmarknaden. Tyvärr gillade inte väljarna dessa förslag och vi förlorade valet. De rödgröna ställer om nu ekonomin ifrån att stimulera arbetslinjen, investeringar och företagandet till att bestraffa arbetet, höja skatter och bidrag och därmed indirekt uppmuntra till hushållens högre skuldsättning.

Det är viktigt att värna om hushållens efterfrågan. Det blir därför olyckligt när de rödgröna höjer skatterna som stryper människornas privatekonomi. Tillväxten drivs i nuläget i hög utsträckning av den inhemska efterfrågan. Nyckeln blir ju att styra mot en dämpad skuldsättning utan att drastiskt ändra spelreglerna och försvåra för människor att planera sin ekonomi. De rödgröna ställs inför en svår balansgång som dess bidrags- och högskattepolitik inte förmår att hantera.

De rödgröna vrider klockan tillbaka och bidrar till att de svenska hushållens skulder accelererar samt att deras ekonomiska manöverutrymme minimeras.

Sotiris Delis (M)

Riksdagsledamot, Jönköpings län

I tider där många har fastnat i skuldfällan har överskuldsättningen blivit ett stort samhällsproblem och för de berörda ett stort personligt lidande. Den rödgröna regeringen gör för lite för att komma åt och begränsa problemet.

Regeringen bör därför inrätta en överskuldskommission vars syfte är att arbeta för att skapa en samlad bild över situationen, följa upp riskutvecklingen, fokusera på orsakerna till fenomenet överskuldsättning samt kontinuerligt föreslå åtgärder för dess hantering. Detta bör ske i kombination med att åtgärderna som vidtas inte leder till att en dämpad skuldsättning sker på bekostnad av att spelreglerna ändras på ett sådant sätt att det försvårar för människor att planera sin ekonomi.

Media rapporterar om att över 400 000 svenskar är skuldsatta och bedömer att den sammanlagda skulden uppgår till drygt 90 miljarder kronor. Om man även inkluderar familjemedlemmar som påverkas negativt av den skuldsattes situation blir antalet 1,2 miljoner människor. Samhällskostnaderna från överskuldsättningen beräknas till ofattbara 200 miljarder kronor för bland annat sjukvård, produktionsbortfall och arbetslöshetsersättning årligen.

Den rödgröna regeringen gör för lite för att komma åt och begränsa problemet. Bostads- och byggmarknaden är överreglerad, investeringstakten trögrörlig, priserna på bostäder rusar vidare och människor fortsätter i allt högre takt att överskuldsätta sig. Skulden för de svenska hushållen har överträffat den grekiska statens skuldberg. Vi pratar om nivåer på över 400 procent av disponibel inkomst. Problemet gäller inte bara Sverige. Det hör till EU-kommissionens tio högprioriterade områden där man har bett medlemmarna att inkomma med skarpa förslag om dess hantering.

Alliansen lämnade efter sig ett finansiellt välmående Sverige och 300 000 nya jobb. Landets finansiella ställning och ekonomiska stabilitet har prisats i internationella sammanhang. Detta mitt under en global finansiell kris.

Alliansen gick till val med bland annat förenklingar i bostadsbyggandet, investeringar i infrastrukturen och andra förslag vars effekter kunde leda till flera investeringar i den hård reglerade bostadsmarknaden. Tyvärr gillade inte väljarna dessa förslag och vi förlorade valet. De rödgröna ställer om nu ekonomin ifrån att stimulera arbetslinjen, investeringar och företagandet till att bestraffa arbetet, höja skatter och bidrag och därmed indirekt uppmuntra till hushållens högre skuldsättning.

Det är viktigt att värna om hushållens efterfrågan. Det blir därför olyckligt när de rödgröna höjer skatterna som stryper människornas privatekonomi. Tillväxten drivs i nuläget i hög utsträckning av den inhemska efterfrågan. Nyckeln blir ju att styra mot en dämpad skuldsättning utan att drastiskt ändra spelreglerna och försvåra för människor att planera sin ekonomi. De rödgröna ställs inför en svår balansgång som dess bidrags- och högskattepolitik inte förmår att hantera.

De rödgröna vrider klockan tillbaka och bidrar till att de svenska hushållens skulder accelererar samt att deras ekonomiska manöverutrymme minimeras.

Sotiris Delis (M)

Riksdagsledamot, Jönköpings län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.