2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Biologisk mångfald ökar

Replik: Skogen

Men i de svenska skogarna pågår ingen massutrotning. Tvärt om får vi hela tiden fler arter i svenska skogar, skriver Gunnar Lindén.

Svar till Stina Bergström (NWT 19/10)

Stina Bergström ifrågasätter dagens skogsbruk och tycks inte se skogsbruket som en möjlighet i klimatarbetet. Detta är olyckligt eftersom en god skogsproduktion och ersättning av fossila och energikrävande produkter är mycket viktiga för att begränsa den globala uppvärmningen.

Argumentet för att vi inte ska använda vår skogsresurs tillfullo är att skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden negativt. Bergströms argumentation är vilseledande. Hon skriver att det just nu pågår en massutrotning av arter i en takt som vi inte har sett i mänsklighetens historia.

Men i de svenska skogarna pågår ingen massutrotning. Tvärt om får vi hela tiden fler arter i svenska skogar. Riksskogstaxeringens siffror visar att vi får allt mer gammal skog, död ved, äldre lövskog och grova lövträd i skogslandskapet, faktorer som har en central betydelse för skogens mångfald. För de arter där det finns tillförlitlig statistik är utvecklingen överlag positiv. Det gäller exempelvis skogens fåglar. Ur ett globalt perspektiv är det därför snarast en fördel för den biologiska mångfalden att den svenska skogen ersätter sådant som är mindre hållbart.

Bergström skriver att hon vill arbeta för att markägare i högre utsträckning än i dag ska få bestämma hur deras skog ska brukas. Troligen ser hon detta som ett medel att öka andelen hyggesfritt skogsbruk. Men skogsvårdslagen ger i dag skogsägaren stora frihetsgrader att välja hyggesfria metoder, så länge skogsbruket inte är exploaterande, d v s att resurser tas ut på ett sätt så att de inte kan förnyas i samma grad. Förespråkar Bergström istället en generell avreglering av skogsbruket skulle jag bli förvånad men glad.

Gunnar Lindén

Naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna

Svar till Stina Bergström (NWT 19/10)

Stina Bergström ifrågasätter dagens skogsbruk och tycks inte se skogsbruket som en möjlighet i klimatarbetet. Detta är olyckligt eftersom en god skogsproduktion och ersättning av fossila och energikrävande produkter är mycket viktiga för att begränsa den globala uppvärmningen.

Argumentet för att vi inte ska använda vår skogsresurs tillfullo är att skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden negativt. Bergströms argumentation är vilseledande. Hon skriver att det just nu pågår en massutrotning av arter i en takt som vi inte har sett i mänsklighetens historia.

Men i de svenska skogarna pågår ingen massutrotning. Tvärt om får vi hela tiden fler arter i svenska skogar. Riksskogstaxeringens siffror visar att vi får allt mer gammal skog, död ved, äldre lövskog och grova lövträd i skogslandskapet, faktorer som har en central betydelse för skogens mångfald. För de arter där det finns tillförlitlig statistik är utvecklingen överlag positiv. Det gäller exempelvis skogens fåglar. Ur ett globalt perspektiv är det därför snarast en fördel för den biologiska mångfalden att den svenska skogen ersätter sådant som är mindre hållbart.

Bergström skriver att hon vill arbeta för att markägare i högre utsträckning än i dag ska få bestämma hur deras skog ska brukas. Troligen ser hon detta som ett medel att öka andelen hyggesfritt skogsbruk. Men skogsvårdslagen ger i dag skogsägaren stora frihetsgrader att välja hyggesfria metoder, så länge skogsbruket inte är exploaterande, d v s att resurser tas ut på ett sätt så att de inte kan förnyas i samma grad. Förespråkar Bergström istället en generell avreglering av skogsbruket skulle jag bli förvånad men glad.

Gunnar Lindén

Naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.