2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Arbeta mot homo-, bi- och transfobi

Debatt: Forum för levande historia

Arbetet mot homo-, bi- och transfobi bland unga måste ske inom alla samhällssektorer och bedrivas i skolan och i ungdomars vardag, skriver Ingrid Lomfors.

Klimatet för homosexuella, bisexuella och transpersoner i Sverige är bättre än på mycket länge. Attitydundersökningar bland ungdomar visar på en ökad positiv inställning. Det är bra. Men jobbet är inte klart på långa vägar. Hbtq-personer utsätts dagligen för hat, hot och våld. Detta är helt oacceptabelt i Sverige 2015.

För att höja kunskapsnivån och motverka inskränkande normer lanserar Forum för levande historia nu ett nytt webbaserat klassrumsmaterial riktat till lärare och elever i gymnasiet och högstadiet. Med vårt material HBTQ, normer & makt vill vi vrida samtalet från att handla om att vädra fördomar och åsikter, till att värna allas lika rättigheter och möjligheter.

Signalerna är tydliga. Vår senaste attitydundersökning från 2014 visar att var fjärde elev med homosexuell och bisexuell läggning har blivit slagen minst en gång det senaste året. Kränkningar sker även via sms och meddelanden på internet. Den negativa tendensen bekräftades även i en omfattande undersökning av transpersoners hälsa som Folkhälsomyndigheten presenterade i somras. Över hälften av respondenterna angav att de blivit utsatta för kränkande bemötande minst en gång de senaste tre månaderna. Lika många har avstått från aktiviteter av rädsla för att bli dåligt behandlade eller diskriminerade på grund av sin transerfarenhet. Även tidigare rapporter bekräftar unga hbtq-personers utsatthet och osynliggörande.

Vi har mycket att lära av historien. Det sluttande planet börjar ofta med ordet. Hur vi tilltalar människor som på ett eller annat sätt utpekas som avvikande från normen.

De senaste 70 åren har det dock hänt mycket i Sverige när det gäller människors förutsättningar att åtnjuta grundläggande fri- och rättigheter. Bakom den positiva utvecklingen ligger flera generationers hård och engagerade kamp för rättvisa. Hbtq-personers rättigheter är resultatet av en lång kamp mot kriminalisering, sjukdomsförklaring, hetsjakt, förföljelse, sterilisering och diskriminering. Men mycket återstår att göra.

För att kunna motverka homo-, bi- och transfobi måste vi förstå de bakomliggande normerna som påverkar hur vi förhåller oss till varandra – hur vi förmedlar värderingar och kunskap. Skapar normerna verkligen en grund för den delaktighet som grundlagen ålägger det allmänna att verka för? Det handlar om unga människors liv och vardag, i skolan och på arbetsplatsen. Om ungdomar som inte har rätt till det mest grundläggande, något som de flesta av oss tar för givet. Rätten att få känna sig trygg och inte utsättas för trakasserier, hot eller våld.

En av våra viktigaste uppgifter är att motverka rasism och andra former av intolerans. Arbetet mot homo-, bi- och transfobi bland unga måste ske inom alla samhällssektorer och bedrivas i skolan och i ungdomars vardag. Fler aktörer i civilsamhället måste involveras och stå upp för hbtq-frågor på ungas fritid. När fler tar ansvar, var och en inom sin arena, då kan vi tillsammans åstadkomma förändring.

Demokratin måste ständigt värnas. Det har återkommande krig, konflikter och kränkningar tyvärr lärt oss. Likaså att rättigheter är en färskvara. Syftet med vår nya utbildningsinsats i skolan är att stärka lärare och elever att stå upp för allas lika värde och rättigheter. Genom arbetet med att motverka homo-, bi- och transfobi bland unga hoppas vi också kunna begränsa inflytandet från de populistiska, intoleranta och rasistiska strömningar som just nu sprids över hela Europa.

Ingrid Lomfors

Överintendent vid Forum för levande historia

Klimatet för homosexuella, bisexuella och transpersoner i Sverige är bättre än på mycket länge. Attitydundersökningar bland ungdomar visar på en ökad positiv inställning. Det är bra. Men jobbet är inte klart på långa vägar. Hbtq-personer utsätts dagligen för hat, hot och våld. Detta är helt oacceptabelt i Sverige 2015.

För att höja kunskapsnivån och motverka inskränkande normer lanserar Forum för levande historia nu ett nytt webbaserat klassrumsmaterial riktat till lärare och elever i gymnasiet och högstadiet. Med vårt material HBTQ, normer & makt vill vi vrida samtalet från att handla om att vädra fördomar och åsikter, till att värna allas lika rättigheter och möjligheter.

Signalerna är tydliga. Vår senaste attitydundersökning från 2014 visar att var fjärde elev med homosexuell och bisexuell läggning har blivit slagen minst en gång det senaste året. Kränkningar sker även via sms och meddelanden på internet. Den negativa tendensen bekräftades även i en omfattande undersökning av transpersoners hälsa som Folkhälsomyndigheten presenterade i somras. Över hälften av respondenterna angav att de blivit utsatta för kränkande bemötande minst en gång de senaste tre månaderna. Lika många har avstått från aktiviteter av rädsla för att bli dåligt behandlade eller diskriminerade på grund av sin transerfarenhet. Även tidigare rapporter bekräftar unga hbtq-personers utsatthet och osynliggörande.

Vi har mycket att lära av historien. Det sluttande planet börjar ofta med ordet. Hur vi tilltalar människor som på ett eller annat sätt utpekas som avvikande från normen.

De senaste 70 åren har det dock hänt mycket i Sverige när det gäller människors förutsättningar att åtnjuta grundläggande fri- och rättigheter. Bakom den positiva utvecklingen ligger flera generationers hård och engagerade kamp för rättvisa. Hbtq-personers rättigheter är resultatet av en lång kamp mot kriminalisering, sjukdomsförklaring, hetsjakt, förföljelse, sterilisering och diskriminering. Men mycket återstår att göra.

För att kunna motverka homo-, bi- och transfobi måste vi förstå de bakomliggande normerna som påverkar hur vi förhåller oss till varandra – hur vi förmedlar värderingar och kunskap. Skapar normerna verkligen en grund för den delaktighet som grundlagen ålägger det allmänna att verka för? Det handlar om unga människors liv och vardag, i skolan och på arbetsplatsen. Om ungdomar som inte har rätt till det mest grundläggande, något som de flesta av oss tar för givet. Rätten att få känna sig trygg och inte utsättas för trakasserier, hot eller våld.

En av våra viktigaste uppgifter är att motverka rasism och andra former av intolerans. Arbetet mot homo-, bi- och transfobi bland unga måste ske inom alla samhällssektorer och bedrivas i skolan och i ungdomars vardag. Fler aktörer i civilsamhället måste involveras och stå upp för hbtq-frågor på ungas fritid. När fler tar ansvar, var och en inom sin arena, då kan vi tillsammans åstadkomma förändring.

Demokratin måste ständigt värnas. Det har återkommande krig, konflikter och kränkningar tyvärr lärt oss. Likaså att rättigheter är en färskvara. Syftet med vår nya utbildningsinsats i skolan är att stärka lärare och elever att stå upp för allas lika värde och rättigheter. Genom arbetet med att motverka homo-, bi- och transfobi bland unga hoppas vi också kunna begränsa inflytandet från de populistiska, intoleranta och rasistiska strömningar som just nu sprids över hela Europa.

Ingrid Lomfors

Överintendent vid Forum för levande historia

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.