2015-10-27 06:00

2015-10-27 06:00

Kan leda till kränkningar och mobbning

Debatt: Morgans mission

Men jag menar att vi som tittat på ”Morgans mission” fått se elever bli utsatta mitt framför våra ögon och vi har sett elever göras till åtlöje och mobbas på bästa sändningstid i SVT, skriver Lisbeth Pipping och Jonna Pipping.

För att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning måste man ha mycket goda kunskaper i ämnet. Kunskaper som betyder att de barn och unga man möter inte utsätts för nya övergrepp på grund av att de vuxna runt de unga inte har kunskaper nog att hantera den redan existerande mobbningen i klassen.

Vi måste hitta vägar som leder bort från mobbning och målet i alla skolor ska vara en mobbningsfri skola, detta är vi överens om. Det finns i dag inga skolor som vill att någon av deras elever eller dess personal ska utsättas för kränkningar, diskriminering eller mobbning. Men vi vet trots detta att tusentals barn går till skolan och utsätts för just de vi så innerligt önskar att vi kunde förhindra. Vad vi skall komma ihåg är att detta inte betyder att SVT skall få fria händer att pröva sig fram på de ungas bekostad.

Redan när jag läste om ”Morgans mission” kände jag mig skeptisk, att filma elever i skolan utan, vad jag kan se, mycket goda förberedelser och enormt stora kunskaper i ämnet är inte bara naivt utan även farligt för alla inblandade. Många har sagt till mig att: ”det är väl ändå bra Lisbeth, att SVT lyfter ämnet mobbning”. Självklart! Men jag menar att vi som tittat på ”Morgans mission” fått se elever bli utsatta mitt framför våra ögon och vi har sett elever göras till åtlöje och mobbas på bästa sändningstid i SVT. Jag har sett en Morgan Alling, som inte har kunskaper nog, bli en del av de kränkningarna som sker och det ser jag allvarligt på.

Jag vet att mobbning är ett enormt stort problem. Jag möter själv utsatta och mobbade barn varje vecka, barn och unga som berättar att de inte orkar med den dagliga mobbningen. Ungdomar som berättar att de vill sluta mobba men att det är svårt att få den hjälpen av vuxna på skolan – inte för att de vuxna inte ser allvaret i det som hänt utan för att de inte har kunskapen att vägleda eleverna att finna modet att sluta mobba.

För det handlar, menar jag, om att våga. Barn och unga jag möter berättar om rädslan att själv råka illa ut om man skulle våga ställa sig på den utsattes sida. Jag möter även alla de tysta barnen, de som ”bara tittar på” när mobbning sker. De ska leva med att de inte vågade agera. Jag menar precis som Morgan Alling att det inte finns några vinnare när det gäller mobbning, att är förlorare och alla tar på olika sätt skada när mobbning är ett faktum i en klass eller i en skola.

Jag har under mina år som föreläsare aldrig mött lärare, rektorer eller huvudmän som vill ha mobbning på sin skola. Jag möter dock tusentals lärare, rektorer och huvudmän som känner stor hopplöshet över att mobbningen inte verkar gå att få stopp på. Hopplösheten är det tydliga mönster jag kan finna i mobbningens trassliga, infekterade och invecklade värld. Men mitt i känslan av hopplöshet har jag mött alla dessa fantastiska skolor som jobbar förebyggande på ett helt fabulöst sätt. Dessa skolor har bra och väl utarbetade metoder för att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Det är det jag önskar se via SVT – hur vi når en mobbningsfri skola!

Min oro över hur eleverna i 8C har det i dag är stor och jag hoppas att SVT och Morgan Alling har förmågan att se och stödja eleverna även efter kamerorna släckts – på ett mer välbetänkt sätt än de gjort under programmets gång.

Lisbeth Pipping

Författare och föreläsare

Jonna Pipping

Normterrorist och debattör

För att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning måste man ha mycket goda kunskaper i ämnet. Kunskaper som betyder att de barn och unga man möter inte utsätts för nya övergrepp på grund av att de vuxna runt de unga inte har kunskaper nog att hantera den redan existerande mobbningen i klassen.

Vi måste hitta vägar som leder bort från mobbning och målet i alla skolor ska vara en mobbningsfri skola, detta är vi överens om. Det finns i dag inga skolor som vill att någon av deras elever eller dess personal ska utsättas för kränkningar, diskriminering eller mobbning. Men vi vet trots detta att tusentals barn går till skolan och utsätts för just de vi så innerligt önskar att vi kunde förhindra. Vad vi skall komma ihåg är att detta inte betyder att SVT skall få fria händer att pröva sig fram på de ungas bekostad.

Redan när jag läste om ”Morgans mission” kände jag mig skeptisk, att filma elever i skolan utan, vad jag kan se, mycket goda förberedelser och enormt stora kunskaper i ämnet är inte bara naivt utan även farligt för alla inblandade. Många har sagt till mig att: ”det är väl ändå bra Lisbeth, att SVT lyfter ämnet mobbning”. Självklart! Men jag menar att vi som tittat på ”Morgans mission” fått se elever bli utsatta mitt framför våra ögon och vi har sett elever göras till åtlöje och mobbas på bästa sändningstid i SVT. Jag har sett en Morgan Alling, som inte har kunskaper nog, bli en del av de kränkningarna som sker och det ser jag allvarligt på.

Jag vet att mobbning är ett enormt stort problem. Jag möter själv utsatta och mobbade barn varje vecka, barn och unga som berättar att de inte orkar med den dagliga mobbningen. Ungdomar som berättar att de vill sluta mobba men att det är svårt att få den hjälpen av vuxna på skolan – inte för att de vuxna inte ser allvaret i det som hänt utan för att de inte har kunskapen att vägleda eleverna att finna modet att sluta mobba.

För det handlar, menar jag, om att våga. Barn och unga jag möter berättar om rädslan att själv råka illa ut om man skulle våga ställa sig på den utsattes sida. Jag möter även alla de tysta barnen, de som ”bara tittar på” när mobbning sker. De ska leva med att de inte vågade agera. Jag menar precis som Morgan Alling att det inte finns några vinnare när det gäller mobbning, att är förlorare och alla tar på olika sätt skada när mobbning är ett faktum i en klass eller i en skola.

Jag har under mina år som föreläsare aldrig mött lärare, rektorer eller huvudmän som vill ha mobbning på sin skola. Jag möter dock tusentals lärare, rektorer och huvudmän som känner stor hopplöshet över att mobbningen inte verkar gå att få stopp på. Hopplösheten är det tydliga mönster jag kan finna i mobbningens trassliga, infekterade och invecklade värld. Men mitt i känslan av hopplöshet har jag mött alla dessa fantastiska skolor som jobbar förebyggande på ett helt fabulöst sätt. Dessa skolor har bra och väl utarbetade metoder för att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Det är det jag önskar se via SVT – hur vi når en mobbningsfri skola!

Min oro över hur eleverna i 8C har det i dag är stor och jag hoppas att SVT och Morgan Alling har förmågan att se och stödja eleverna även efter kamerorna släckts – på ett mer välbetänkt sätt än de gjort under programmets gång.

Lisbeth Pipping

Författare och föreläsare

Jonna Pipping

Normterrorist och debattör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.