2015-10-27 06:00

2015-10-27 06:00

Folkpartiet står för grön skatteväxling

Debatt: Budgeten

Sverige är och ska fortsatt vara ett grönt föregångsland där bättre miljö och minskade utsläpp går hand i hand med ekonomisk tillväxt, skriver Lars Tysklind och Marianne Åhman.

Folkpartiet Liberalerna har i veckan presenterat sin budgetmotion. Totalt har vi 30 miljarder i lägre utgifter än regeringen och till skillnad från regeringen föreslår vi nödvändiga reformer för jobb och tillväxt. Vi föreslår en grön skatteväxling. Skatten på jobb sänks medan olika former av miljö- och klimatpåverkande skatter och avgifter höjs. Koldioxidutsläppen måste minska och avgörande är att bryta beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn. Folkpartiet Liberalerna vill ta fler steg mot ett fossilfritt Sverige.

Vi tror på ekonomiska styrmedel och incitament. Ett styrmedel är reseavdraget som vi vill reformera och regionalisera. Avdraget ska begränsas i de regioner där det finns en fungerande kollektivtrafik och det bör ligga på olika nivåer i storstäder med utbyggd kollektivtrafik eller på landsbygden. Vi vill därför höja gränsen för reseavdraget, från dagens 10 000 till 19 000 kronor, för personer som bor städer och förortskommuner till städer medan gränsen för reseavdrag bör sänkas i landsbygdskommuner. I städer och förorter är kollektivtrafiken ganska bra och det är rimligt att ha en större ekonomisk styrning där än på landsbygden där bilen är det enda alternativet.

Det pågår en elektrifiering av fordonsflottan vilket är positivt. En eldriven fordonsflotta kräver en stabil och koldioxidsnål energiproduktion och här spelar vattenkraft, kärnkraft och förnybar el en viktig roll. Marknaden utvecklar och driver på elektrifieringen men ekonomiska styrmedel behövs liksom statliga medel för utbyggnad av laddinfrastruktur. Särskilt på glesbygden kan det statliga stödet underlätta utbyggnaden av laddstolpar.

Andra ekonomiska styrmedel som vi föreslår för att minska utsläppen är en omvänd miljöbilsbonus där bilar som inte skulle vara berättigade för en miljöbilspremie, enligt gällande regelverk, under de första fem åren får en förhöjd fordonsskatt med 2 000 kronor per år. Vidare vill vi tillåta längre och tyngre lastbilar så att utsläppen minskar samtidigt som effektiviteten och lönsamheten kan öka.

Sverige är och ska fortsatt vara ett grönt föregångsland där bättre miljö och minskade utsläpp går hand i hand med ekonomisk tillväxt. Vi vill driva på miljöanpassningen genom generella regelverk och ekonomiska styrmedel. Vi anser att förorenaren ska betala. Det ska vara dyrt att smutsa ner och lönsamt att vara klimatsmart.

Lars Tysklind (FP)

Riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson

Marianne Åhman (FP)

Folkpartiet Liberalerna, Värmland

Folkpartiet Liberalerna har i veckan presenterat sin budgetmotion. Totalt har vi 30 miljarder i lägre utgifter än regeringen och till skillnad från regeringen föreslår vi nödvändiga reformer för jobb och tillväxt. Vi föreslår en grön skatteväxling. Skatten på jobb sänks medan olika former av miljö- och klimatpåverkande skatter och avgifter höjs. Koldioxidutsläppen måste minska och avgörande är att bryta beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn. Folkpartiet Liberalerna vill ta fler steg mot ett fossilfritt Sverige.

Vi tror på ekonomiska styrmedel och incitament. Ett styrmedel är reseavdraget som vi vill reformera och regionalisera. Avdraget ska begränsas i de regioner där det finns en fungerande kollektivtrafik och det bör ligga på olika nivåer i storstäder med utbyggd kollektivtrafik eller på landsbygden. Vi vill därför höja gränsen för reseavdraget, från dagens 10 000 till 19 000 kronor, för personer som bor städer och förortskommuner till städer medan gränsen för reseavdrag bör sänkas i landsbygdskommuner. I städer och förorter är kollektivtrafiken ganska bra och det är rimligt att ha en större ekonomisk styrning där än på landsbygden där bilen är det enda alternativet.

Det pågår en elektrifiering av fordonsflottan vilket är positivt. En eldriven fordonsflotta kräver en stabil och koldioxidsnål energiproduktion och här spelar vattenkraft, kärnkraft och förnybar el en viktig roll. Marknaden utvecklar och driver på elektrifieringen men ekonomiska styrmedel behövs liksom statliga medel för utbyggnad av laddinfrastruktur. Särskilt på glesbygden kan det statliga stödet underlätta utbyggnaden av laddstolpar.

Andra ekonomiska styrmedel som vi föreslår för att minska utsläppen är en omvänd miljöbilsbonus där bilar som inte skulle vara berättigade för en miljöbilspremie, enligt gällande regelverk, under de första fem åren får en förhöjd fordonsskatt med 2 000 kronor per år. Vidare vill vi tillåta längre och tyngre lastbilar så att utsläppen minskar samtidigt som effektiviteten och lönsamheten kan öka.

Sverige är och ska fortsatt vara ett grönt föregångsland där bättre miljö och minskade utsläpp går hand i hand med ekonomisk tillväxt. Vi vill driva på miljöanpassningen genom generella regelverk och ekonomiska styrmedel. Vi anser att förorenaren ska betala. Det ska vara dyrt att smutsa ner och lönsamt att vara klimatsmart.

Lars Tysklind (FP)

Riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson

Marianne Åhman (FP)

Folkpartiet Liberalerna, Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.