2015-10-26 06:01

2015-10-26 06:01

Det krävs en helhetssyn

Slutreplik: Skogen

Det är säkert intressant för Miljöpartiet att sätta en ostkupa över skogen och romantisera om att ”bevara moder jord” men det räcker inte för att lösa problemen, skriver Jasenko Selimovic, Nina Larsson och Lars Gustafsson.

Svar till Stina Bergström (NWT 19/10)

Stina Bergströms replik den 19 oktober på vår artikel om klimatproblematiken och skogen (NWT 5/10) är svår att förstå sig på, även med bästa vilja. Å ena sidan hävdar Bergström att Miljöpartiet tar omsorg om klimatet, och håller med oss om att skogen har en central roll att spela där, samtidigt som hon ger en närmast raljant bild av den svenska skogsindustrin. Bergström kan känna sig försäkrad om att vi känner till regeringens svenska miljömål – det är bara så att vi varken imponeras av viljan eller av praktiken eller av genomförandet. Men framför allt imponeras vi inte av Miljöpartiets lösningar på klimatfrågan. Anledningen till det är vi har ett annat perspektiv.

Helhetssyn: För det första menar vi att alla stora utmaningar – såsom klimatet, världssvälten, krigen och miljöförstöringen – måste ses och hanteras i ett sammanhang. Det är riktigt att miljörörelsen har ”drivit på för att utveckla miljö- och klimatpolitiken under mycket lång tid”. Man har dock blundat för problem som denna politik skapar på andra områden. Det är hög tid att på allvar inse det och ta ett helhetsgrepp. Det är säkert intressant för Miljöpartiet att sätta en ostkupa över skogen och romantisera om att ”bevara moder jord” men det räcker inte för att lösa problemen.

Framtidstro: Till skillnad från Miljöpartiet är vi inte rädda för vetenskap och ny teknik. Ett hållbart skogs- och jordbruk är en viktig verktygslåda för att hantera klimatfrågan. Och nyckeln till detta ligger i en modern växtförädling, även om ordet känns obekvämt för miljöpartister, och fortsatt forskning kring näringsläckage, ett plöjningsfritt jordbruk och ett hyggesfritt skogsbruk.

Tillväxt: Miljöpartiet ser tillväxt som fiende och orsaken till problem. Vi menar däremot att klimatanpassning inte bara går att förena med tillväxt, utan faktiskt är en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete. Vårt svenska, skogsbruk – som Miljöpartiet väljer att kalla ”trakthyggesbruk” – omsätter idag årligen 200 miljarder kronor och träförädlingsindustrin ger jobb åt 40 000 människor, samtidigt som den svenska skogen växer med drygt 100 miljoner kubikmeter per år! Det går att förena tillväxt med klimatomsorg. Vi behöver inte backa tillbaka till grottorna för att rädda klimatet. Och inte heller kommer något att bli bättre om vi gör det.

Folkpartiets miljöengagemang är förvisso nästan lika gammalt som den svenska skogsindustrin. Men det innebär inte att vi fastnat i gårdagen. Det är självklart viktigt med naturvård och att bevara den biologiska mångfalden. Det är därför som vi framgångsrikt slagits för att s k ekologiska korridorer i naturen ska säkras inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Men vi väntar med spänning på Miljöpartiets svar på flera stora framtidsfrågor där helhetssynen krävs.

Hur ska klimatet räddas och uppvärmningen minskas om man sätter en ostkupa över skogen och låter den minska förmågan att ta upp koldioxid? Hur ska vi producera allt mer mat för växande jordens befolkning på allt mindre odlingsbar yta – med de odlingsmetoder som Miljöpartiet förespråkar? Hur ska vi försörja Sverige och Europa med koldioxidsnål energi om all kärnkraft ska läggas ner? Det är en helhetssyn som krävs, och den är precis den som Miljöpartiet saknar.

Jasenko Selimovic (FP)

Europaparlamentariker

Nina Larsson

Förbundsordförande, Folkpartiet Värmland

Lars Gustafsson (FP)

Gruppledare, Folkpartiet Årjäng

Svar till Stina Bergström (NWT 19/10)

Stina Bergströms replik den 19 oktober på vår artikel om klimatproblematiken och skogen (NWT 5/10) är svår att förstå sig på, även med bästa vilja. Å ena sidan hävdar Bergström att Miljöpartiet tar omsorg om klimatet, och håller med oss om att skogen har en central roll att spela där, samtidigt som hon ger en närmast raljant bild av den svenska skogsindustrin. Bergström kan känna sig försäkrad om att vi känner till regeringens svenska miljömål – det är bara så att vi varken imponeras av viljan eller av praktiken eller av genomförandet. Men framför allt imponeras vi inte av Miljöpartiets lösningar på klimatfrågan. Anledningen till det är vi har ett annat perspektiv.

Helhetssyn: För det första menar vi att alla stora utmaningar – såsom klimatet, världssvälten, krigen och miljöförstöringen – måste ses och hanteras i ett sammanhang. Det är riktigt att miljörörelsen har ”drivit på för att utveckla miljö- och klimatpolitiken under mycket lång tid”. Man har dock blundat för problem som denna politik skapar på andra områden. Det är hög tid att på allvar inse det och ta ett helhetsgrepp. Det är säkert intressant för Miljöpartiet att sätta en ostkupa över skogen och romantisera om att ”bevara moder jord” men det räcker inte för att lösa problemen.

Framtidstro: Till skillnad från Miljöpartiet är vi inte rädda för vetenskap och ny teknik. Ett hållbart skogs- och jordbruk är en viktig verktygslåda för att hantera klimatfrågan. Och nyckeln till detta ligger i en modern växtförädling, även om ordet känns obekvämt för miljöpartister, och fortsatt forskning kring näringsläckage, ett plöjningsfritt jordbruk och ett hyggesfritt skogsbruk.

Tillväxt: Miljöpartiet ser tillväxt som fiende och orsaken till problem. Vi menar däremot att klimatanpassning inte bara går att förena med tillväxt, utan faktiskt är en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete. Vårt svenska, skogsbruk – som Miljöpartiet väljer att kalla ”trakthyggesbruk” – omsätter idag årligen 200 miljarder kronor och träförädlingsindustrin ger jobb åt 40 000 människor, samtidigt som den svenska skogen växer med drygt 100 miljoner kubikmeter per år! Det går att förena tillväxt med klimatomsorg. Vi behöver inte backa tillbaka till grottorna för att rädda klimatet. Och inte heller kommer något att bli bättre om vi gör det.

Folkpartiets miljöengagemang är förvisso nästan lika gammalt som den svenska skogsindustrin. Men det innebär inte att vi fastnat i gårdagen. Det är självklart viktigt med naturvård och att bevara den biologiska mångfalden. Det är därför som vi framgångsrikt slagits för att s k ekologiska korridorer i naturen ska säkras inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Men vi väntar med spänning på Miljöpartiets svar på flera stora framtidsfrågor där helhetssynen krävs.

Hur ska klimatet räddas och uppvärmningen minskas om man sätter en ostkupa över skogen och låter den minska förmågan att ta upp koldioxid? Hur ska vi producera allt mer mat för växande jordens befolkning på allt mindre odlingsbar yta – med de odlingsmetoder som Miljöpartiet förespråkar? Hur ska vi försörja Sverige och Europa med koldioxidsnål energi om all kärnkraft ska läggas ner? Det är en helhetssyn som krävs, och den är precis den som Miljöpartiet saknar.

Jasenko Selimovic (FP)

Europaparlamentariker

Nina Larsson

Förbundsordförande, Folkpartiet Värmland

Lars Gustafsson (FP)

Gruppledare, Folkpartiet Årjäng

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.