2015-10-24 06:00

2015-10-24 06:00

Inget underlag för Selmaköp

Debatt: Sunne kommun

Det finns egentligen inga underlag för en affär som kommer att kosta över 100 miljoner innan man når dit man säger, skriver Åsa Rådhström med flera.

Socialdemokraterna och Hela Sunne har tagit armkrok med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi kan inte stillatigande se när Sunnes politiska majoritet på måndag tänker köpa Hotell Selma Lagerlöf och mot bakgrund av att:

1: Ärendet är mycket illa berett. Det finns egentligen inga underlag för en affär som kommer att kosta över 100 miljoner innan man når dit man säger. Det finns inget underlag för fastighetens skick. Den okulära besiktningen av hotellet som gjorts på 30 minuter är inte ett användbart beslutsunderlag.

Tills dags dato är fortfarande den begärda köpeskillingen oklar. Bolagets ägare har lämnat en prisindikation och bolagets VD har enligt kommunalrådet lämnat en helt annan prisnivå. Det beslut som kommunstyrelsen nu fattat, visar med än större tydlighet att denna fråga hanterats helt utifrån ett panikartat perspektiv och som inte är förenligt med en seriös beredning som krävs innan stora kommunala beslut.

2: Det fanns så sent som för två veckor sedan inga politiska strategier eller ens planer på att förvärva och konvertera hotellet till kommunhus, seniorbostäder, restaurang eller vad man nu vill göra. Även planer på att bygga ut befintligt kommunhus i centrum för att få samordningseffekter har sedan flera år tillbaka skjutits på framtiden, då renovering av skolor och utbyggnad av omsorgen har ansetts haft högre prioritet. Man har nyligen lagt ner flera miljoner för att få ett datasystem och en krisledningscentral i befintligt kommunhus som kan användas vid katastrof. Det är till och med ett dieselaggregat installerat som gör att värme, el och kommunikation fungerar även i kristider.

3: I avsaknad av beslut och planer för anläggningen så saknas även budgetmedel för att renovera och konvertera ett hotell till kommunhus, seniorboende etc. Om Sunne kommun förvärvar Hotell Selma Lagerlöf så kommer det att få långtgående konsekvenser för andra planerade och prioriterade investeringar för lång tid framöver. Enligt kommunens tjänstemän så måste vi avbryta alla typer av investeringar under ett antal år framåt om vi inte skall äventyra hela kommunens ekonomi.

4: Kommunen har schablonberäknat en ombyggnadskostnad av hotellet som idag är på 9 900 kvadratmeter och de boytor som blir tillgängliga blir 4 800 kvadratmeter enligt kommunen till en kostnad på i storleksordningen 100 miljoner kronor. Det blir ett pris på cirka 20 000 per kvadratmeter. Lika dyrt som att bygga nytt. Att då fatta sådana beslut utan underlag är helt oacceptabelt.

Åsa Rådhström

Henrik Frykberger

Åsa Olsson

Fredrik Andersson

Moderata kommunstyrelsegruppen i Sunne

Socialdemokraterna och Hela Sunne har tagit armkrok med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi kan inte stillatigande se när Sunnes politiska majoritet på måndag tänker köpa Hotell Selma Lagerlöf och mot bakgrund av att:

1: Ärendet är mycket illa berett. Det finns egentligen inga underlag för en affär som kommer att kosta över 100 miljoner innan man når dit man säger. Det finns inget underlag för fastighetens skick. Den okulära besiktningen av hotellet som gjorts på 30 minuter är inte ett användbart beslutsunderlag.

Tills dags dato är fortfarande den begärda köpeskillingen oklar. Bolagets ägare har lämnat en prisindikation och bolagets VD har enligt kommunalrådet lämnat en helt annan prisnivå. Det beslut som kommunstyrelsen nu fattat, visar med än större tydlighet att denna fråga hanterats helt utifrån ett panikartat perspektiv och som inte är förenligt med en seriös beredning som krävs innan stora kommunala beslut.

2: Det fanns så sent som för två veckor sedan inga politiska strategier eller ens planer på att förvärva och konvertera hotellet till kommunhus, seniorbostäder, restaurang eller vad man nu vill göra. Även planer på att bygga ut befintligt kommunhus i centrum för att få samordningseffekter har sedan flera år tillbaka skjutits på framtiden, då renovering av skolor och utbyggnad av omsorgen har ansetts haft högre prioritet. Man har nyligen lagt ner flera miljoner för att få ett datasystem och en krisledningscentral i befintligt kommunhus som kan användas vid katastrof. Det är till och med ett dieselaggregat installerat som gör att värme, el och kommunikation fungerar även i kristider.

3: I avsaknad av beslut och planer för anläggningen så saknas även budgetmedel för att renovera och konvertera ett hotell till kommunhus, seniorboende etc. Om Sunne kommun förvärvar Hotell Selma Lagerlöf så kommer det att få långtgående konsekvenser för andra planerade och prioriterade investeringar för lång tid framöver. Enligt kommunens tjänstemän så måste vi avbryta alla typer av investeringar under ett antal år framåt om vi inte skall äventyra hela kommunens ekonomi.

4: Kommunen har schablonberäknat en ombyggnadskostnad av hotellet som idag är på 9 900 kvadratmeter och de boytor som blir tillgängliga blir 4 800 kvadratmeter enligt kommunen till en kostnad på i storleksordningen 100 miljoner kronor. Det blir ett pris på cirka 20 000 per kvadratmeter. Lika dyrt som att bygga nytt. Att då fatta sådana beslut utan underlag är helt oacceptabelt.

Åsa Rådhström

Henrik Frykberger

Åsa Olsson

Fredrik Andersson

Moderata kommunstyrelsegruppen i Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.