2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

Vi Sverigedemokrater räds inte ett nyval

Debatt: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna föreslår istället förstärkningar för barnen och småbarnsfamiljerna, för skolan, för industrin och jobben, samt för landsbygden, skriver Oscar Sjöstedt.

I Sverigedemokraternas förslag till regeringens budget görs stora besparingar genom en kraftigt minskad asyl- och anhöriginvandring, vilket möjliggörs av omedelbart återinförda gränskontroller. Att återgå till principen om första asylland är också en vision vi har. Vi motsätter oss flera av regeringens kostsamma förslag, som införandet av subventionerade låtsasjobb och återinförandet av ineffektiva hyressubventioner. Det skapar ett unikt budgetutrymme som istället kan användas till betydligt mer produktiva ändamål.

Vi säger nej till regeringens föreslagna höjningar av inkomstskatten och försämringar av Rut och Rot då dessa förslag är negativa för sysselsättningen. Vi säger nej till högre bensin- och dieselskatt, vilket huvudsakligen försämrar livsvillkoren för de som bor och verkar på landsbygden. Överlag är det min bedömning att regeringen blivit mer tätortsfixerad. Sverigedemokraterna föreslår istället förstärkningar för barnen och småbarnsfamiljerna, för skolan, för industrin och jobben, samt för landsbygden.

Vi vill minska barngruppernas storlek, förbättra matkvaliteten på förskolorna samt undanta förskolepersonalen från karensdagen. Vi vill skapa ett tydligt karriärsystem för lärare, anställa mer omkringpersonal i skolan, såväl kuratorer, sjuksköterskor, studie- och yrkesvägledare som vaktmästare. Därtill vill vi utveckla digitaliseringen av skolan samt ge stöd till landsbygdskommunerna för att kunna bibehålla de mindre skolorna.

Sverigedemokraterna vill förstärka den svenska industrins konkurrenskraft bland annat genom att säkra kompetensförsörjningen. Detta görs genom att erbjuda ett högre studiebidrag för de studenter som väljer att studera till bristyrken inom industrin. Vi vill också låta vidareutveckla konceptet med Teknikcollege, där företag i samverkan med kommunen utbildar främst gymnasieingenjörer. Dessutom vill vi avskaffa fastighetsskatten för industrienheter, som på industrifastigheter. Utöver det bör serverhallar klassas som energiintensiv industri, industriell verksamhet där energikostnaden är relativt hög, med påtagligt lägre skatt som följd.

Vi vill höja återbetalningen av drivmedelsskatt, inte minst för att de svenska mjölkbönderna ska hamna på ett mer kostnadsneutralt läge gentemot vår omvärld. Vi vill höja milersättningen med fem kronor per mil för att underlätta för de som arbetspendlar långa sträckor. Dessutom vill vi omedelbart påbörja prioriterade infrastrukturinvesteringar, bland annat dubbelspår på Malmbanan och modernisering av Inlandsbanan.

Alliansen har aviserat att man avser minska kostnaderna för migration, man emotsätter sig fler subventionerade låtsasjobb och man säger nej till återinförda hyressubventioner. Om allianspartierna står fast vid detta i sina budgetförslag men lägger ned sina röster i en skarp votering så kommer jag och mitt parti att göra vårt yttersta för att påminna deras kvarvarande väljare om detta flagranta svek.

Vi räds inte ett nyval. Tvärtom.

Oscar Sjöstedt (SD)

Ekonomisk-politisk talesperson

I Sverigedemokraternas förslag till regeringens budget görs stora besparingar genom en kraftigt minskad asyl- och anhöriginvandring, vilket möjliggörs av omedelbart återinförda gränskontroller. Att återgå till principen om första asylland är också en vision vi har. Vi motsätter oss flera av regeringens kostsamma förslag, som införandet av subventionerade låtsasjobb och återinförandet av ineffektiva hyressubventioner. Det skapar ett unikt budgetutrymme som istället kan användas till betydligt mer produktiva ändamål.

Vi säger nej till regeringens föreslagna höjningar av inkomstskatten och försämringar av Rut och Rot då dessa förslag är negativa för sysselsättningen. Vi säger nej till högre bensin- och dieselskatt, vilket huvudsakligen försämrar livsvillkoren för de som bor och verkar på landsbygden. Överlag är det min bedömning att regeringen blivit mer tätortsfixerad. Sverigedemokraterna föreslår istället förstärkningar för barnen och småbarnsfamiljerna, för skolan, för industrin och jobben, samt för landsbygden.

Vi vill minska barngruppernas storlek, förbättra matkvaliteten på förskolorna samt undanta förskolepersonalen från karensdagen. Vi vill skapa ett tydligt karriärsystem för lärare, anställa mer omkringpersonal i skolan, såväl kuratorer, sjuksköterskor, studie- och yrkesvägledare som vaktmästare. Därtill vill vi utveckla digitaliseringen av skolan samt ge stöd till landsbygdskommunerna för att kunna bibehålla de mindre skolorna.

Sverigedemokraterna vill förstärka den svenska industrins konkurrenskraft bland annat genom att säkra kompetensförsörjningen. Detta görs genom att erbjuda ett högre studiebidrag för de studenter som väljer att studera till bristyrken inom industrin. Vi vill också låta vidareutveckla konceptet med Teknikcollege, där företag i samverkan med kommunen utbildar främst gymnasieingenjörer. Dessutom vill vi avskaffa fastighetsskatten för industrienheter, som på industrifastigheter. Utöver det bör serverhallar klassas som energiintensiv industri, industriell verksamhet där energikostnaden är relativt hög, med påtagligt lägre skatt som följd.

Vi vill höja återbetalningen av drivmedelsskatt, inte minst för att de svenska mjölkbönderna ska hamna på ett mer kostnadsneutralt läge gentemot vår omvärld. Vi vill höja milersättningen med fem kronor per mil för att underlätta för de som arbetspendlar långa sträckor. Dessutom vill vi omedelbart påbörja prioriterade infrastrukturinvesteringar, bland annat dubbelspår på Malmbanan och modernisering av Inlandsbanan.

Alliansen har aviserat att man avser minska kostnaderna för migration, man emotsätter sig fler subventionerade låtsasjobb och man säger nej till återinförda hyressubventioner. Om allianspartierna står fast vid detta i sina budgetförslag men lägger ned sina röster i en skarp votering så kommer jag och mitt parti att göra vårt yttersta för att påminna deras kvarvarande väljare om detta flagranta svek.

Vi räds inte ett nyval. Tvärtom.

Oscar Sjöstedt (SD)

Ekonomisk-politisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.