2015-10-19 06:00

2015-10-19 06:00

Lokal utveckling – men inte överallt

Debatt: Leaderområden

Det hade varit en enkel åtgärd för Jordbruksverket att fördela befintlig budget till alla områden som ansökte om att få bilda ett Leaderområde. Istället valde man en konfrontationens väg, skriver Peter Lindroth och Eva Johansson.

Inom EU:s stödprogram finns pengar att användas för modellen Lokalt ledd utveckling – Leader. Lokalsamhällen kraftsamlar och genomför olika utvecklingsprojekt. Offentlig, ideell och privat sektor samverkar.

Under den förra programperioden var hela Sveriges yta täckt av så kallade Leaderområden. Inför denna programperiod uppmanade Jordbruksverket de befintliga Leaderområdena att omorganisera sig och bilda större enheter. Detta resulterade i att totalt 53 områden, med full geografisk täckning över Sverige lämnade in förslag till strategier.

Jordbruksverket beslutade sedan att ge 48 av 53 områden möjlighet att bilda Leaderområden, och tilldelade dem budgetar. Totalt omsluter budgeten 2,2 miljarder kronor – med pengar från både EU och Sverige – och tilldelade budgetar varierar från cirka 17 miljoner kronor till cirka 70 miljoner kronor per område. Beslutet innebär att fem områden inte tilldelades någon budget, och därmed får de inte möjlighet att bilda Leaderområden. Områdena är spridda över landet, från Västerbotten i norr till Kalmar och Öland i söder.

SmåKom har besökt ansvariga på Jordbruksverket för att försöka få en förklaring till varför verket inte anser att alla områden i Sverige ska ha samma möjlighet till utveckling. Vi blev inte klokare av deras förklaringar, framförallt inte när man hävdade att pengarna inte räckte. Det hade varit en enkel åtgärd för Jordbruksverket att fördela befintlig budget till alla områden som ansökte om att få bilda ett Leaderområde. Istället valde man en konfrontationens väg, en väg som fått återverkningar ända in i riksdagen, där en debatt har hållits i frågan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) förklarade då att han inte har möjlighet att ministerstyra sin expertmyndighet.

Vår förhoppning står nu till att landsbygdsministern tänker om och omfördelar det i sammanhanget beskedliga beloppet på ungefär 150 miljoner kronor från den totala budgetens cirka 36 miljarder kronor. Då ges även de 31 kommunerna som inte passerade Jordbruksverkets grumliga bedömning samma möjlighet till utveckling som övriga 259 kommuner ges. Det handlar inte om ministerstyre. Det handlar om att visa politisk handlingskraft!

Peter Lindroth

Ordförande

Eva Johansson

Vice ordförande

SmåKom – de små kommunernas samverkan

Inom EU:s stödprogram finns pengar att användas för modellen Lokalt ledd utveckling – Leader. Lokalsamhällen kraftsamlar och genomför olika utvecklingsprojekt. Offentlig, ideell och privat sektor samverkar.

Under den förra programperioden var hela Sveriges yta täckt av så kallade Leaderområden. Inför denna programperiod uppmanade Jordbruksverket de befintliga Leaderområdena att omorganisera sig och bilda större enheter. Detta resulterade i att totalt 53 områden, med full geografisk täckning över Sverige lämnade in förslag till strategier.

Jordbruksverket beslutade sedan att ge 48 av 53 områden möjlighet att bilda Leaderområden, och tilldelade dem budgetar. Totalt omsluter budgeten 2,2 miljarder kronor – med pengar från både EU och Sverige – och tilldelade budgetar varierar från cirka 17 miljoner kronor till cirka 70 miljoner kronor per område. Beslutet innebär att fem områden inte tilldelades någon budget, och därmed får de inte möjlighet att bilda Leaderområden. Områdena är spridda över landet, från Västerbotten i norr till Kalmar och Öland i söder.

SmåKom har besökt ansvariga på Jordbruksverket för att försöka få en förklaring till varför verket inte anser att alla områden i Sverige ska ha samma möjlighet till utveckling. Vi blev inte klokare av deras förklaringar, framförallt inte när man hävdade att pengarna inte räckte. Det hade varit en enkel åtgärd för Jordbruksverket att fördela befintlig budget till alla områden som ansökte om att få bilda ett Leaderområde. Istället valde man en konfrontationens väg, en väg som fått återverkningar ända in i riksdagen, där en debatt har hållits i frågan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) förklarade då att han inte har möjlighet att ministerstyra sin expertmyndighet.

Vår förhoppning står nu till att landsbygdsministern tänker om och omfördelar det i sammanhanget beskedliga beloppet på ungefär 150 miljoner kronor från den totala budgetens cirka 36 miljarder kronor. Då ges även de 31 kommunerna som inte passerade Jordbruksverkets grumliga bedömning samma möjlighet till utveckling som övriga 259 kommuner ges. Det handlar inte om ministerstyre. Det handlar om att visa politisk handlingskraft!

Peter Lindroth

Ordförande

Eva Johansson

Vice ordförande

SmåKom – de små kommunernas samverkan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.