2015-10-19 06:01

2015-10-19 06:01

Kalhyggen räddar inte klimatet

Debatt: Skogen

Folkpartiets nya inställning att begränsa skydd av skog går på tvärs med FN:s mål i klimatkonventionen, skriver Stina Bergström.

Svar till Nina Larsson, Jasenko Selimovic och Lars Gustafsson (NWT 5/10)

Nina Larsson, Jasenko Selimovic och Lars Gustafsson inleder sin artikel om skogen med att tala om vikten av att ta klimatfrågan på allvar. Det är bra. Precis som Folkpartiet skriver har skogen en viktig roll för att minska klimatpåverkan.

Nina Larsson med flera skriver vidare att det är viktigt att fakta tolkas rätt och med kunskap. Debattörerna verkar emellertid sakna kunskap om våra svenska miljömål och om FN:s ramkonvention för klimatförändringar. Enligt konventionen ska klimatpåverkan begränsas på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkras och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Vårt miljömål om Levande skogar bedöms inte vara uppfyllt till 2020 på grund av ett alltför intensivt skogsbruk. Sverige har tillsammans med andra FN-länder gjort ett åtagande om att skydda 17 procent av marken för att bevara biologisk mångfald. I Sverige är det framförallt när det gäller att skydda produktiv skog som vi inte når målet.

Klimathotet är akut därför behövs kraftfulla åtgärder. Detsamma gäller förlusten av biologisk mångfald. Just nu pågår en massutrotning av arter i en takt som vi inte har sett i mänsklighetens historia. Folkpartiets nya inställning att begränsa skydd av skog går på tvärs med FN:s mål i klimatkonventionen. Med detta gör också Folkpartiet ett rejält frånsteg från den naturvårdspolitik som traditionellt har varit en hjärtefråga för många folkpartister. Senast 2014 utsågs Folkpartiet av Naturskyddsföreningen till det parti bland de borgliga partierna som hade mest ambitiös naturvårdspolitik.

Vi behöver bruka en stor del av den svenska skogen för att producera bl a virke, papper, förnybart bränsle m m. Folkpartiet och Miljöpartiet verkar vara eniga om att vi behöver använda svenskt virke mer vid byggnation. Det är ett miljövänligt byggnadsmaterial och ett klimatsmart sätt att använda skogens resurser. Dagens skogsbruk är mycket likriktat med ett trakthyggesbruk som producerar massaved och timmer. I framtiden kommer skogen att behöva producera fler träprodukter. Bland annat av den anledningen behöver vi ett varierat skogsbruk, med ett större inslag av hyggesfria metoder.

Hyggesfritt skogsbruk har många fördelar bland annat tillåts skogsbrukaren att styra mer över sin markanvändning. I en stor enkätundersökning uppger nästan 40 procent av markägare att de har annat än produktion som det främsta målet med sin skog. Miljöpartiet vill arbeta för att markägare i högre utsträckning än i dag ska få bestämma hur deras skog ska brukas och vilket som ska vara det främsta målet. En tanke som borde tilltala liberaler.

Det är historielöst av folkpartisterna att kritisera miljörörelsen för brist på helhetssyn i klimatfrågan – ett påstående som saknar verklighetsförankring. Miljörörelsen har drivit på för att utveckla miljö- och klimatpolitiken under mycket lång tid.

Vi behöver klimatanpassa skogsbruket för att öka skogens roll som kolsänka, anpassa skogsbruket till förändrade förutsättningar och minska sårbarheten inför klimatförändringar. Skogen är en viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle, men den ska brukas med förstånd och kunskap.

Stina Bergström (MP)

Riksdagsledamot, Värmland

Svar till Nina Larsson, Jasenko Selimovic och Lars Gustafsson (NWT 5/10)

Nina Larsson, Jasenko Selimovic och Lars Gustafsson inleder sin artikel om skogen med att tala om vikten av att ta klimatfrågan på allvar. Det är bra. Precis som Folkpartiet skriver har skogen en viktig roll för att minska klimatpåverkan.

Nina Larsson med flera skriver vidare att det är viktigt att fakta tolkas rätt och med kunskap. Debattörerna verkar emellertid sakna kunskap om våra svenska miljömål och om FN:s ramkonvention för klimatförändringar. Enligt konventionen ska klimatpåverkan begränsas på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkras och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Vårt miljömål om Levande skogar bedöms inte vara uppfyllt till 2020 på grund av ett alltför intensivt skogsbruk. Sverige har tillsammans med andra FN-länder gjort ett åtagande om att skydda 17 procent av marken för att bevara biologisk mångfald. I Sverige är det framförallt när det gäller att skydda produktiv skog som vi inte når målet.

Klimathotet är akut därför behövs kraftfulla åtgärder. Detsamma gäller förlusten av biologisk mångfald. Just nu pågår en massutrotning av arter i en takt som vi inte har sett i mänsklighetens historia. Folkpartiets nya inställning att begränsa skydd av skog går på tvärs med FN:s mål i klimatkonventionen. Med detta gör också Folkpartiet ett rejält frånsteg från den naturvårdspolitik som traditionellt har varit en hjärtefråga för många folkpartister. Senast 2014 utsågs Folkpartiet av Naturskyddsföreningen till det parti bland de borgliga partierna som hade mest ambitiös naturvårdspolitik.

Vi behöver bruka en stor del av den svenska skogen för att producera bl a virke, papper, förnybart bränsle m m. Folkpartiet och Miljöpartiet verkar vara eniga om att vi behöver använda svenskt virke mer vid byggnation. Det är ett miljövänligt byggnadsmaterial och ett klimatsmart sätt att använda skogens resurser. Dagens skogsbruk är mycket likriktat med ett trakthyggesbruk som producerar massaved och timmer. I framtiden kommer skogen att behöva producera fler träprodukter. Bland annat av den anledningen behöver vi ett varierat skogsbruk, med ett större inslag av hyggesfria metoder.

Hyggesfritt skogsbruk har många fördelar bland annat tillåts skogsbrukaren att styra mer över sin markanvändning. I en stor enkätundersökning uppger nästan 40 procent av markägare att de har annat än produktion som det främsta målet med sin skog. Miljöpartiet vill arbeta för att markägare i högre utsträckning än i dag ska få bestämma hur deras skog ska brukas och vilket som ska vara det främsta målet. En tanke som borde tilltala liberaler.

Det är historielöst av folkpartisterna att kritisera miljörörelsen för brist på helhetssyn i klimatfrågan – ett påstående som saknar verklighetsförankring. Miljörörelsen har drivit på för att utveckla miljö- och klimatpolitiken under mycket lång tid.

Vi behöver klimatanpassa skogsbruket för att öka skogens roll som kolsänka, anpassa skogsbruket till förändrade förutsättningar och minska sårbarheten inför klimatförändringar. Skogen är en viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle, men den ska brukas med förstånd och kunskap.

Stina Bergström (MP)

Riksdagsledamot, Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.