2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Välkomna till bostadskrisen

Debatt: Moderaterna

Detta är ett nödläge. Nu behövs långsiktiga lösningar på bostadskrisen, för Karlstad och för hela landet, skriver Rudolf Antoni och Lars Andersson.

I dagarna samlas moderata politiker från hela landet här i Karlstad för sin partistämma. Välkomna! Vi befinner oss i en bostadskris. Det gäller inte bara storstäderna utan även här i Karlstad. Krisen förvärras av att de flyktingar som flyr från krig och förföljelse också behöver någonstans att bo när de tagit sig till Sverige. Att stadshuset här i Karlstad upplåtits till flyktingförläggning är en positiv åtgärd som visar att både vilja och handlingskraft finns i ett nödläge. Det är dags att vi ser på bostadsmarknaden med samma insikt. Detta är ett nödläge. Nu behövs långsiktiga lösningar på bostadskrisen, för Karlstad och för hela landet. För det krävs en modig och ansvarsfull politik och en insikt om att det inte handlar om någon quick fix utan att bana väg för en slow fix.

Vi ser allt fler konsekvenser av bostadsbristen. Det handlar om samhällsekonomiska utmaningar som att människor avstår från att söka jobb eller avsäger sig studieplatser på orter där bostadsbristen är ett problem. Vi ser även sociala problem i form av ökad trångboddhet. Vi ser även allt fler fall där skrupelfria personer utnyttjar desperata människor och erbjuder osäkra svartkontrakt till ockerhyror. Allt detta pekar entydigt på en marknad som har havererat. Politiker söker, med rätta, snabba lösningar som modulbostäder på tillfälliga bygglov. Modulbostäder erbjuder förvisso snabbt tak över huvudet, men vilken politiker kommer om 10-15 år våga fatta beslutet att riva dessa tillfälliga bostäder? Troligen ingen. Då har vi i stället permanentat ett undermåligt boende.

Det finns tyvärr inga snabba lösningar på problem som byggts upp under flera decennier. Regeringen säger att marknaden inte klarat av att lösa bostadsbristen. Sanningen är att marknaden aldrig fått chansen. Snarare ligger hindren fortsatt hos stat och kommun.

Här är därför fyra förslag för fler bostäder:

1. Avskaffa det kommunala planmonopolet och detaljplanekravet. Det skulle korta byggprocesserna med flera år.

2. Begränsa riksintressena, i synnerhet vad gäller kulturmiljövård. Riksintressena begränsar möjligheterna att förtäta och stadsutveckla, bland annat vad gäller höga hus och i centrum där byggviljan är som störst.

3. Tvinga kommunerna att aktivt använda sin mark för att uppfylla det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret. Kommunerna bör inrätta ett årligt markanvisningsmål i sina bostadsförsörjningsplaner.

4. Enligt Boverket beror 90 procent av den akuta bostadsbristen på ett ineffektivt användande av det befintliga beståndet. Nödvändiga reformer är bland annat att slopa hyresregleringen, införa amorteringskravet, slopa kontantinsatskravet samt slopa den så kallade ”flyttskatten”, som idag skapar låsningar på bostadsmarknaden.

Nu krävs en tydlig bostadspolitik för hela Alliansen och då måste Moderaterna ta position. Annars är en långsiktig blocköverskridande överenskommelse helt omöjlig. Istället för att mikroförändra ett redan stupat system behöver politikerna lyfta blicken och se över helheten. Det krävs mod, sann reformvilja och uthållighet för att vända bostadskrisen. Det behövs en ansvarsfull slow-fix.

Rudolf Antoni

Näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR

Lars Andersson

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland-Dalsland

I dagarna samlas moderata politiker från hela landet här i Karlstad för sin partistämma. Välkomna! Vi befinner oss i en bostadskris. Det gäller inte bara storstäderna utan även här i Karlstad. Krisen förvärras av att de flyktingar som flyr från krig och förföljelse också behöver någonstans att bo när de tagit sig till Sverige. Att stadshuset här i Karlstad upplåtits till flyktingförläggning är en positiv åtgärd som visar att både vilja och handlingskraft finns i ett nödläge. Det är dags att vi ser på bostadsmarknaden med samma insikt. Detta är ett nödläge. Nu behövs långsiktiga lösningar på bostadskrisen, för Karlstad och för hela landet. För det krävs en modig och ansvarsfull politik och en insikt om att det inte handlar om någon quick fix utan att bana väg för en slow fix.

Vi ser allt fler konsekvenser av bostadsbristen. Det handlar om samhällsekonomiska utmaningar som att människor avstår från att söka jobb eller avsäger sig studieplatser på orter där bostadsbristen är ett problem. Vi ser även sociala problem i form av ökad trångboddhet. Vi ser även allt fler fall där skrupelfria personer utnyttjar desperata människor och erbjuder osäkra svartkontrakt till ockerhyror. Allt detta pekar entydigt på en marknad som har havererat. Politiker söker, med rätta, snabba lösningar som modulbostäder på tillfälliga bygglov. Modulbostäder erbjuder förvisso snabbt tak över huvudet, men vilken politiker kommer om 10-15 år våga fatta beslutet att riva dessa tillfälliga bostäder? Troligen ingen. Då har vi i stället permanentat ett undermåligt boende.

Det finns tyvärr inga snabba lösningar på problem som byggts upp under flera decennier. Regeringen säger att marknaden inte klarat av att lösa bostadsbristen. Sanningen är att marknaden aldrig fått chansen. Snarare ligger hindren fortsatt hos stat och kommun.

Här är därför fyra förslag för fler bostäder:

1. Avskaffa det kommunala planmonopolet och detaljplanekravet. Det skulle korta byggprocesserna med flera år.

2. Begränsa riksintressena, i synnerhet vad gäller kulturmiljövård. Riksintressena begränsar möjligheterna att förtäta och stadsutveckla, bland annat vad gäller höga hus och i centrum där byggviljan är som störst.

3. Tvinga kommunerna att aktivt använda sin mark för att uppfylla det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret. Kommunerna bör inrätta ett årligt markanvisningsmål i sina bostadsförsörjningsplaner.

4. Enligt Boverket beror 90 procent av den akuta bostadsbristen på ett ineffektivt användande av det befintliga beståndet. Nödvändiga reformer är bland annat att slopa hyresregleringen, införa amorteringskravet, slopa kontantinsatskravet samt slopa den så kallade ”flyttskatten”, som idag skapar låsningar på bostadsmarknaden.

Nu krävs en tydlig bostadspolitik för hela Alliansen och då måste Moderaterna ta position. Annars är en långsiktig blocköverskridande överenskommelse helt omöjlig. Istället för att mikroförändra ett redan stupat system behöver politikerna lyfta blicken och se över helheten. Det krävs mod, sann reformvilja och uthållighet för att vända bostadskrisen. Det behövs en ansvarsfull slow-fix.

Rudolf Antoni

Näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR

Lars Andersson

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland-Dalsland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.