2015-10-14 06:01

2015-10-14 06:01

Varför satsa på Karlstads universitet?

Debatt: Utbildning

Den i särklass största ökningen av antalet sökande har ägt rum de senaste fyra åren – nästan 10 000 fler sökande eller en ökning på 38,5 procent, skriver Åsa Bergenheim.

Nyligen kunde vi se rubriker om att Karlstads universitet tappar i anseende. Av de 21 lärosäten som ingick i en TNS Sifo-studie placerade vi oss i nedre skiktet, på samma rankingplats som tidigare och på samma nivå som landets övriga nyare och lite mindre lärosäten. I topp finns storstadsregionernas lärosäten. Men vi upplever något helt annat än sjunkande anseende. Tvärtom är vi ett lärosäte på G med många framgångar senaste åren.

Studenterna strömmar till, och vi är större nu än vi någonsin varit. Sedan 2008 har antalet antagna studenter ökat med närmare 40 procent och antalet sökande med 72 procent. Den i särklass största ökningen av antalet sökande har ägt rum de senaste fyra åren – nästan 10 000 fler sökande eller en ökning på 38,5 procent. För vissa utbildningar har vi bland landets absolut högsta antal sökande. En stor andel söker dessutom Karlstads universitet i första hand.

Vi har fått två nya examensrätter. Den nya psykologutbildningen hade nära 400 förstahandssökande till 30 platser, vilket placerar oss i toppskiktet bland landets psykologutbildningar. Vi har fått konstnärlig examensrätt och på Musikhögskolan Ingesund pågår arbetet med den nya musikerutbildningen. Vi har fått rejält ökat anslag för utbildning – nästa år får vi 18 miljoner kronor mer, vilket är i paritet med vad flera riktigt stora lärosäten får.

För kompetensförsörjningen i Värmland är studenttillströmningen ytterst betydelsefull. Närmare 10 000 examina har tagits ut från universitet de senaste fem åren, bland annat ett par tusen lärare, drygt 1 000 specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor samt ett par hundra ingenjörer. Alla yrken är viktiga, men vi gör stora insatser inom bristyrken och grundfundament i vår välfärd. Och vår utbildning har betydelse för inflyttningen till länet. Mer än hälften av våra nya studenter kommer inte från Värmland.

Karlstads universitet bidrar också till att hundratals miljoner kronor varje år hamnar i vår region i form av stöd till forskning. Pengarna kommer från EU, från svenska myndigheter och andra organisationer. I EU:s senaste utlysning för världens största forskningsprogram, Horisont 2020, är vi nästan osannolikt framgångsrika. Nära 40 procent av våra ansökningar – det handlar om åtskilliga - har beviljats medel. Genomsnittet i landet är 18 procent. Många gånger bedrivs vår forskning tillsammans med näringsliv, offentlighet eller internationella universitet. Det ger mervärden, antagligen värt långt mer än de stora summor projekten omsätter.

Tillsammans med Örebro universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet – vi kallar oss Fyrklövern – har vi kämpat för att statsmakterna ska satsa på oss. Det har gett resultat. Nästa år görs en extra satsning just på Fyrklövern. För Karlstads universitet innebär det 19 miljoner kronor mer till forskning, den enskilt största anslagsökningen på mer än ett drygt decennium.

Ibland fnyser man åt landets nyare universitet. Det antyds att Karlstads universitet spelar i B-laget jämfört med de stora städerna och deras lärosäten. Inget kunde vara mer fel! En investering i ett mindre och lite nyare universitet ger mycket bra resultat, det visar den senaste utvecklingen. Här finns goda förutsättningar, stark vilja och en tydlig önskan om att bidra till bildning, utveckling och välstånd i regionen och i Sverige. Och vi går starkt framåt. Jag är stolt över att få vara rektor för just det här universitetet.

Åsa Bergenheim

Rektor, Karlstads universitet

Nyligen kunde vi se rubriker om att Karlstads universitet tappar i anseende. Av de 21 lärosäten som ingick i en TNS Sifo-studie placerade vi oss i nedre skiktet, på samma rankingplats som tidigare och på samma nivå som landets övriga nyare och lite mindre lärosäten. I topp finns storstadsregionernas lärosäten. Men vi upplever något helt annat än sjunkande anseende. Tvärtom är vi ett lärosäte på G med många framgångar senaste åren.

Studenterna strömmar till, och vi är större nu än vi någonsin varit. Sedan 2008 har antalet antagna studenter ökat med närmare 40 procent och antalet sökande med 72 procent. Den i särklass största ökningen av antalet sökande har ägt rum de senaste fyra åren – nästan 10 000 fler sökande eller en ökning på 38,5 procent. För vissa utbildningar har vi bland landets absolut högsta antal sökande. En stor andel söker dessutom Karlstads universitet i första hand.

Vi har fått två nya examensrätter. Den nya psykologutbildningen hade nära 400 förstahandssökande till 30 platser, vilket placerar oss i toppskiktet bland landets psykologutbildningar. Vi har fått konstnärlig examensrätt och på Musikhögskolan Ingesund pågår arbetet med den nya musikerutbildningen. Vi har fått rejält ökat anslag för utbildning – nästa år får vi 18 miljoner kronor mer, vilket är i paritet med vad flera riktigt stora lärosäten får.

För kompetensförsörjningen i Värmland är studenttillströmningen ytterst betydelsefull. Närmare 10 000 examina har tagits ut från universitet de senaste fem åren, bland annat ett par tusen lärare, drygt 1 000 specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor samt ett par hundra ingenjörer. Alla yrken är viktiga, men vi gör stora insatser inom bristyrken och grundfundament i vår välfärd. Och vår utbildning har betydelse för inflyttningen till länet. Mer än hälften av våra nya studenter kommer inte från Värmland.

Karlstads universitet bidrar också till att hundratals miljoner kronor varje år hamnar i vår region i form av stöd till forskning. Pengarna kommer från EU, från svenska myndigheter och andra organisationer. I EU:s senaste utlysning för världens största forskningsprogram, Horisont 2020, är vi nästan osannolikt framgångsrika. Nära 40 procent av våra ansökningar – det handlar om åtskilliga - har beviljats medel. Genomsnittet i landet är 18 procent. Många gånger bedrivs vår forskning tillsammans med näringsliv, offentlighet eller internationella universitet. Det ger mervärden, antagligen värt långt mer än de stora summor projekten omsätter.

Tillsammans med Örebro universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet – vi kallar oss Fyrklövern – har vi kämpat för att statsmakterna ska satsa på oss. Det har gett resultat. Nästa år görs en extra satsning just på Fyrklövern. För Karlstads universitet innebär det 19 miljoner kronor mer till forskning, den enskilt största anslagsökningen på mer än ett drygt decennium.

Ibland fnyser man åt landets nyare universitet. Det antyds att Karlstads universitet spelar i B-laget jämfört med de stora städerna och deras lärosäten. Inget kunde vara mer fel! En investering i ett mindre och lite nyare universitet ger mycket bra resultat, det visar den senaste utvecklingen. Här finns goda förutsättningar, stark vilja och en tydlig önskan om att bidra till bildning, utveckling och välstånd i regionen och i Sverige. Och vi går starkt framåt. Jag är stolt över att få vara rektor för just det här universitetet.

Åsa Bergenheim

Rektor, Karlstads universitet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.