2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Är det lite stressigt just nu?

Debatt: Arbetsmiljö

Arbetsgivaren måste säkerställa att företagshälsovården är relevant för varje medarbetare och möta de behov som finns på arbetsplatsen. Tillgång till företagshälsovård påverkar också arbetet med bland annat rehabilitering, skriver Magnus Hildebrand och Marie-Louise Persson.

Nu måste vi prata om stress och psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan relaterat till jobbet ökar i en oroväckande fart. I slutet av 2014 hade Försäkringskassan 71 000 ärenden som rörde psykiska diagnoser, vilket kan jämföras med 48 000 år 2012 – en ökning på 48 procent. Den absolut vanligaste orsaken till sjukskrivning är akut stressreaktion. Att det är lite stressigt just nu kan vi glömma. I verkligheten skenar den psykiska ohälsan till följd av orimliga krav och anorektiska arbetsplatser. Lägg till det ansvar som framför allt kvinnor tar för hem och familj så förstår de flesta att situationen är ohållbar.

I Värmland ligger andelen sjukfall i psykiska diagnoser på 40 procent. I lokalmedierna den senaste tiden rapporteras att Landstinget i Värmland måste kapa i personalstyrkan med flera hundra personer för att få ihop sin budget. Detta samtidigt som fler av oss blir sjuka och trenden visar att den psykiska ohälsan fortsätter öka i landet. Värmland följer snittet. Även hos Unionens medlemmar är psykisk ohälsa, som ofta är arbetsrelaterad, den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Så vad ska kunna stoppa den utveckling som i nuläget bara går åt fel håll?

Det finns något vi kan börja med. Det finns nämligen något som visat sig mycket effektivt för att motverka både fysisk och psykisk ohälsa relaterat till jobbet. Det handlar om att stärka företagshälsovården. Unionens nya rapport Företagshälsovården – hur den fungerar och hur den kan bli bättre visar att arbetsmiljön är bättre på de arbetsplatser där företagshälsovård finns och fungerar. Oroväckande är dock att många arbetsgivare inte ger sina medarbetare den företagshälsovård de har rätt till enlig Arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren måste säkerställa att företagshälsovården är relevant för varje medarbetare och möta de behov som finns på arbetsplatsen. Tillgång till företagshälsovård påverkar också arbetet med bland annat rehabilitering. På arbetsplatser där det finns tillgång till företagshälsovård svarar cirka 70 procent av de tillfrågade i rapporten ja på frågan om det arbetas aktivt med arbetsanpassning och rehabilitering för att underlätta återgång i arbete. Motsvarande siffra för de utan företagshälsovård var knappt 40 procent.

För att stärka företagshälsovården vill Unionen:

• Att det finns krav på samverkan kring företagshälsovården i Unionens centrala kollektivavtal

• Att det finns ett tydligt regelverk kring arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning

• Att arbetsmarknadens parter tillsammans med staten diskuterar system för en ansvarsfull finansiering av företagshälsovården.

• Att företagshälsovården kvalitetssäkras.

Vi kan inte stå och se på när vi blir sjukare och sjukare ute på arbetsplatserna. Det är dags att alla får den företagshälsovård de förtjänar.

Magnus Hildebrand

Regionchef Unionen Värmland

Marie-Louise Persson

Ordförande i Unionen Värmlands styrelse

Nu måste vi prata om stress och psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan relaterat till jobbet ökar i en oroväckande fart. I slutet av 2014 hade Försäkringskassan 71 000 ärenden som rörde psykiska diagnoser, vilket kan jämföras med 48 000 år 2012 – en ökning på 48 procent. Den absolut vanligaste orsaken till sjukskrivning är akut stressreaktion. Att det är lite stressigt just nu kan vi glömma. I verkligheten skenar den psykiska ohälsan till följd av orimliga krav och anorektiska arbetsplatser. Lägg till det ansvar som framför allt kvinnor tar för hem och familj så förstår de flesta att situationen är ohållbar.

I Värmland ligger andelen sjukfall i psykiska diagnoser på 40 procent. I lokalmedierna den senaste tiden rapporteras att Landstinget i Värmland måste kapa i personalstyrkan med flera hundra personer för att få ihop sin budget. Detta samtidigt som fler av oss blir sjuka och trenden visar att den psykiska ohälsan fortsätter öka i landet. Värmland följer snittet. Även hos Unionens medlemmar är psykisk ohälsa, som ofta är arbetsrelaterad, den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Så vad ska kunna stoppa den utveckling som i nuläget bara går åt fel håll?

Det finns något vi kan börja med. Det finns nämligen något som visat sig mycket effektivt för att motverka både fysisk och psykisk ohälsa relaterat till jobbet. Det handlar om att stärka företagshälsovården. Unionens nya rapport Företagshälsovården – hur den fungerar och hur den kan bli bättre visar att arbetsmiljön är bättre på de arbetsplatser där företagshälsovård finns och fungerar. Oroväckande är dock att många arbetsgivare inte ger sina medarbetare den företagshälsovård de har rätt till enlig Arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren måste säkerställa att företagshälsovården är relevant för varje medarbetare och möta de behov som finns på arbetsplatsen. Tillgång till företagshälsovård påverkar också arbetet med bland annat rehabilitering. På arbetsplatser där det finns tillgång till företagshälsovård svarar cirka 70 procent av de tillfrågade i rapporten ja på frågan om det arbetas aktivt med arbetsanpassning och rehabilitering för att underlätta återgång i arbete. Motsvarande siffra för de utan företagshälsovård var knappt 40 procent.

För att stärka företagshälsovården vill Unionen:

• Att det finns krav på samverkan kring företagshälsovården i Unionens centrala kollektivavtal

• Att det finns ett tydligt regelverk kring arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning

• Att arbetsmarknadens parter tillsammans med staten diskuterar system för en ansvarsfull finansiering av företagshälsovården.

• Att företagshälsovården kvalitetssäkras.

Vi kan inte stå och se på när vi blir sjukare och sjukare ute på arbetsplatserna. Det är dags att alla får den företagshälsovård de förtjänar.

Magnus Hildebrand

Regionchef Unionen Värmland

Marie-Louise Persson

Ordförande i Unionen Värmlands styrelse

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.